KOSTNADSEFFEKTIV OCH TILLFÖRLITLIG PUMPPRESTANDA

/ins  Alfa Laval OptiLobe-lobrotorpumparna är kostnadseffektiva, tillförlitliga och mångsidiga alternativ för tillämpningsområden som kräver varsam produktbehandling och enkel service.

Alfa Laval OptiLobe-lobrotorpumparna är kostnadseffektiva, tillförlitliga och mångsidiga alternativ för tillämpningsområden som kräver varsam produktbehandling och enkel service.

För att uppfylla kraven på lägre flödeshastigheter och högre produktionskapacitet innebär tillskottet av Alfa Laval OptiLobe 10 och OptiLobe 50 att 4 nya pumpstorlekar tillförs till vårt produktsortiment. Dessa nya pumpar ger också möjlighet att utrusta med mantel för värmning/kylning vid processer där produkten har en tendens att härdas vid låga temperaturer.

Varsam och hygienisk hantering av produkten
Alfa Laval OptiLobes exakta rotorer och låga produktskjuvning ger varsam hantering av ömtåliga produkter. Möjligheterna till fullständig rengöring innebär också att OptiLobe uppfyller världens ledande hygieniska standarder.

Utvecklade för enkel rengöring
Tätningsytorna i OptiLobe har direktkontakt med produktmedia med hög hastighet. Detta ger en snabb och säker process för rengöring på plats (Cleaning-in-Place – CIP), vilket minskar både rengöringstiden och risken för kontaminering. Dessa deplacementpumpar är framtagna för användning inom tillverkning av livsmedel, mejeriprodukter, drycker samt egen- och hemvårdsprodukter och uppfyller CE-direktiven och hygienstandarderna EHEDG, 3-A och FDA.

Effektiv och tyst drift
OptiLobe-pumparna är tillverkade med ett brett prestandaområde, tack vare en avancerad rotordesign och  rotorhus som maximerar pumparnas effektivitet, ger de också minskad pulsering och lägre ljud.
OptiLobe-pumparna minskar också risken för produktskador genom intern återcirkulation av produkt i pumpen (slip).

Enkelt underhåll
Fabriksinställd spel (shimsning) förenklar underhållet, eftersom det går snabbt och smidigt att byta rotor utan att det krävs någon ytterligare justering eller ny shimsning. Den höga precisionen hos Alfa Lavals komponenter möjliggör också full utbytbarhet för reservdelarna

 

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialiserade produkter och processtekniska lösningar. Vår utrustning och våra system och tjänster bidrar till att optimera kundernas processer - om och om igen.

Med vår hjälp värmer, kyler, separerar och transporterar våra kunder produkter som olja, vatten, kemikalier, drycker, livsmedel, läkemedel och stärkelse. Vår världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i framkant.

 

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications