Uppgraderat rörverk med bottenstöd säkerställer effektiv blandning och överlägsen produktsäkerhet

/ins För att säkerställa processeffektivitet och produktsäkerhet har vi uppgraderat bottenstödet till Alfa Laval ALTB-omrörare.

ALTB erbjuder en blandningslösning som uppfyller alla krav inom hygienbranscherna. Den här omröraren kan anpassas till de flesta tillämpningar i både atmosfäriska och trycksatta tankar och är mycket flexibel i sin mekaniska konstruktion.

Ett bottenstöd kan resultera i en mer ekonomisk konfigurering och Alfa Laval ALTB-omröraren med det nya uppgraderade bottenstödet erbjuder dig en rad fördelar som ökar processeffektiviteten.

 

FÖRDELAR:

• Mindre friktion = Mindre slitage och längre livslängd.

• Oberoende av rotation = Säker drift utan risk att delar går sönder.

• Hygienisk konstruktion i enlighet med EHEDG-riktlinjerna = Överlägsen produktsäkerhet.

• Temperaturbeständig upp till 150 °C = Mindre utvidgning och tät vid stora temperaturskillnader.

• Förbättrad hygienisk utformning = Enklare att installera, rengöra, inspektera och underhålla, axeln behöver inte    lyftas vid service.

 

Energieffektiv utformning som uppfyller dina krav.

Våra Alfa Laval EnSaFoil-impellerar samt våra egna specialutvecklade EnSaFerm-impellerar för fermenterings tankar minskar energiförbrukningen och produktens värmeabsorbering.

Deras unika form bygger på omfattande studier av flödesdynamik och gör dem upp till 400 % mer effektiva än ”traditionella” impellerar.

Förutom att de minimerar energiförlusterna, använder våra impellerar reducerade hastigheter utan att minska pumpkapaciteten. I jämförelse med omrörare med ”vanliga impellerar” sänker de därmed omrörarens energiförbrukning med upp till 80 %.

Omrörare från Alfa Laval är utformade för enkel rengöring. Dessutom erbjuder vi utrustning för tankrengöring som hjälper dig uppfylla de stränga kraven som finns inom alla hygienbranscher.

Det finns även möjlighet att konfigurera utrustningen för användning i sterila/aseptiska tillämpningar.

Att anpassa omröraren till den specifika uppgiften ger en optimerad energiförbrukning och kostnadsbesparing.

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications