Dammfri betongslipning ger ökad byggeffektivitet och minskade hälsorisker

Slipade och polerade betonggolv har utvecklats till en global miljardmarknad som fortsätter att växa, främst i USA och Australien. En begränsande faktor i expansionen har varit svårigheten att hantera de stora volymerna slipdamm. Ett slipdamm som dessutom ofta innehåller hälsofarliga partiklar. Men nu har svenska Dustcontrol löst problemen med ett nytt koncept och två nyutvecklade bygg- dammsugare som effektivt tar hand om mycket stora mängder damm. Tack vare speciella föravskiljare och avancerad filterteknik minskar dessutom risken för lungsjukdomar markant.

Med nya typer av betongslipmaskiner kan man effektivt slipa och polera mycket stora golvytor av betong. Tekniken är fortfarande vanligast i industrilokaler men används allt oftare i andra typer av lokaler.

Efter slipningen kan golven beläggas med till exempel epoxi, ythärdare eller mattor. Med modern slipning får man dock så slitstarka, jämna och blanka betongytor, att allt fler skolor, sjukhus, butiker och offentliga lokaler väljer polerade och ytbehandlade betonggolv utan någon form av beläggning. Detta alternativ innebär att man sparar pengar.

Miljardmarknad
Världsmarknaden för slipade och polerade betonggolv uppgår redan idag till flera miljarder och ökar tydligt i framförallt USA och Australien.

Tidigare användes ofta olika våtslipningstekniker vid bearbetning av betonggolv. Detta medförde ett omfattande efterarbete för att få bort det blöta slipdammet. Med dagens moderna torrslipar slipper man detta mycket tidsödande efterarbete, vilket gör betongslipningen effektivare och billigare att utföra.

Nu tar man hand om det torra slipdammet i byggdammsugare. Men tyvärr har de enheter som använts ofta haft en otillräcklig kapacitet för att fullt ut matcha de effektivt arbetande moderna slipmaskinerna. Man har varit tvungen att alltför ofta avbryta slipningen för att tömma dammsugarnas behållare eller för att rensa filter.

Dessutom har slipdammet - som ofta innehåller hälsofarliga partiklar - i allt för hög omfattning kommit ut i luften och inandats av operatörerna och andra som vistas i närheten. Dessa partiklar kan ge upphov till allvarliga sjukdomar som silikos, kronisk obstruktiv lungsjukdom och lungcancer.

Det damm som sprids virvlar dessutom runt och gör att operatören inte ser så bra, vilket kan orsaka ojämnheter i golvet. Och även om nedsmutsningen blir mindre än vid våtslipning, så måste byggarbetsplatsen och angränsande ytor saneras från damm efter slipningen.

Nytt koncept ökar effektiviteten
Men nu har svenska Dustcontrol i samverkan med ledande golvslipföretag utvecklat ett nytt koncept som löser problemen. Konceptet innebär att man snabbt kan slipa stora ytor med bättre resultat, samtidigt som stora mängder slipdamm tas om hand mycket effektivt och med få stopp för tömning och filtervård.

Konceptet bygger i huvudsak på:
*Vibrationsfria slipmaskiner med god ergonomi
*Slipmaskiner med stor avverkning
*Sugkåpa som integreras i slipverktyget
*Flerstegs cyklonavskiljare
*Filter/sugsystem som tar hand om i princip alla hälsofarliga partiklar
*Slangar och kopplingar som tål kraftigt slitage
*Plastsäckar och behållare för effektiv och dammfri efterhantering av det avskiljda stoftet

De nya byggdammsugarna i detta koncept är alltså försedda med särskilda föravskiljare och ny avancerad filterteknik. Detta innebär att över 90 procent av dammpartiklarna stannar kvar i föravskiljaren och 9,97 procent stannar i filterenheten. Mindre än 0,03 procent av partiklarna kommer ut i luften och risken för allvarliga lungsjukdomar minskar därmed avsevärt.

Nyutvecklat filter
Inom ramen för detta koncept lanseras nu flera helt nya byggdammsugare.
DC 5800c PTFE och DC 5800a PTFE är speciellt utvecklade för att ta hand om mycket stora volymer betongdamm. Flödet in i maskinerna är 470 kubikmeter luft per timme. I DC 5800c PTFE samlas dammet upp i en plastsäck, och i DC 5800a PTFE samlas dammet i en 90 liters behållare med plastsäck och med hjul för bekväm transport.

En föravskiljare kan även anslutas och monteras på 200 liters standardfat. Faten kan till exempel finnas på en pall utanför lokalen. När alla faten är fyllda kan de smidigt transporteras bort med truck eller lastbil. Det går att ha upp till 50 meters slang från maskinen till faten.

DC 5800c PTFE och DC 5800a PTFE är försedda med hjul och väger bara 160 respektive 180 kilo. Därmed kan de lätt flyttas runt av en person.

Maskinerna innehåller både det nyutvecklade PTFE-filtret och mikrofilter. Mikrofiltret samlar upp mycket små partiklar som asbestfibrer och kvartsdamm. Dessa partiklar kan orsaka allvarliga lungsjukdomar som silikos och lungcancer.

PTFE-filtret är belagt med ett material som gör att det lättare släpper dammpartiklarna ner i behållaren. Detta innebär att filtret får längre livslängd, samt att rensning och byten kan ske mer sällan.

Med föravskiljare och denna nya filterlösning blir reningsgraden vad gäller partikeldammet hela 99,97 procent.

Twin - smidig och lätt
DC 3800c Twin är avsedd för något mindre volymer betongdamm. Den väger endast 54 kilo och flyttas lätt av en person i trånga utrymmen och även i trappor.
DC 3800c Twin har två effektiva cykloner varav den ena avskiljer de grövsta partiklarna till 90 procent. I den andra cyklonen avskiljs det resterande findammet med ett finfilter och ett mikrofilter. Även denna filterlösning gör att så gott som allt stoft samlas upp i plastsäckar och inte kommer ut i luften och skapar hälsoproblem.

Filterrensningen utförs effektivt med luftpuls vilket innebär minsta möjliga tidsåtgång vid rengöring.

Sugkällan består av två 1 200 W-motorer i enfasutförande. Med andra ord kan maskinen användas även där det inte finns tillgång till trefaselektricitet.

Världslansering i höst
- Under hösten lanseras våra två nya byggdammsugare över resten av världen. Vår förhoppning är att de ska bidra till att ytterligare effektivisera och öka marknaden för slipning och polering av betonggolv. Det känns också mycket positivt att våra filterlösningar bidrar till väsentligt minskade hälsorisker för operatörerna, - säger Johann Haberl på Dustcontrol.

Bild 1:
Dustcontrols nya koncept för dammfri betongslipning ger ökad byggeffektivitet och betydligt minskade risker för lungsjukdomar. Här har den nya byggdammsugaren DC 3800c Twin anslutits till en betongslipningsmaskin. I den ena cyklonen avskiljs de grövre dammpartiklarna, och i den andra fångas det resterande findammet upp med hjälp av ett finfilter och ett mikrofilter. (Foto: Ryno Quantz)
Bild 2:
DC 3800c Twin är en av de nya byggdammsugarna i Dustcontrols nya koncept för effektiv och dammfri betongslipning. Sugkällan kan integreras med de flesta moderna slipverktygen från ledande leverantörer. DC 3800c Twin är liten, smidig och väger endast 54 kilo. Filterrensningen utförs effektivt med en luftpuls. Eftersom sugkällan består av två 1 200 W-motorer i enfasutförande, behövs inte tillgång till trefaselektricitet. (Foto: Ryno Quantz)
Bild 3:
DC 5800a/c PTFE är den större och kraftigare av de två maskinerna och medger slipning med stora slipmaskiner med stor avverkning och därmed stor mängd slipdamm. Även här integreras sugkällan enkelt med de flesta moderna slipverktyg. DC 5800c PTFE har luftpulsrensning av filtren, väger 160 kg och har en 5 kW trefasmotor.

För närmare information kontakta:

Dustcontrol AB
Anna-Lena Berg
Kumla Gårdsväg 14
SE-145 63 NORSBORG
Tel: 08 - 531 940 23
Fax: 08 - 531 703 05
E-post: alb@dustcontrol.se

I Finland:
Pekka Korhonen
Dustcontrol Fin Oy
Veneentekijäntie 10/ PB 36
FI-00211 Helsingfors
Tel.: +358-9-682 4330
Fax:+358-9-682 433 43
E-post: pk@dustcontrolfinoy.fi,www.dustcontrolfinoy.fi

Press release images


Dammfri betongslipning ger ökad byggeffektivitet och minskade hälsorisker

Dammfri betongslipning ger ökad byggeffektivitet och minskade hälsorisker

Dammfri betongslipning ger ökad byggeffektivitet och minskade hälsorisker

Popularitet:

röst data

Du kan inte ge feedback på denna artikel.

Publications