Servisné súpravy určené na hygienické narábanie s médiami a náhradné diely: Rýchlejší servis vďaka komplexnému riešeniu

/ins   Keď príde na servis, kľúčovú úlohu v minimalizovaní prestojov prevádzky zohrávajú tieto tri faktory: rýchlosť, kvalita a spoľahlivosť dodávateľského reťazca dielov. Originálne servisné súpravy určené na hygienické narábanie s médiami od spoločnosti Alfa Laval obsahujú všetky potrebné náhradné diely na opravenie porúch, zvládnutie opráv a naplánovaných preventívnych údržieb, a to mimoriadne rýchlo!

Preto sú na optimalizáciu servisného úkonu a na zaistenie rýchleho prístupu k náhradným dielom dostupné servisné súpravy Alfa Laval. Ich objednanie je jednoduché a pohodlné vďaka našej globálnej sieti partnerov.

 

Výhody takýchto servisných súprav oproti jednotlivým náhradným dielom sú značné:

 

  • sú nákladovo efektívne a mimoriadne pohodlné, nemusíte totiž prechádzať administratívne zložitejším procesom objednávania viacerých jednotlivých dielov, ktoré sú navyše balené zvlášť, stačí si objednať jednu servisnú súpravu,
  • nezaberajú priveľa miesta a poskytujú komplexné riešenie, každá servisná súprava totiž slúži ako jedna jednotka, vďaka čomu nie je potrebné mať mnoho jednotlivých častí a spravovať veľké inventáre náhradných dielov,
  • ich balenie je kompletné a obsahuje aj manuál s relevantnými QR kódmi, ktoré slúžia ako odkazy.

 

Čo súprava obsahuje?

 

Všetky servisné súpravy od spoločnosti Alfa Laval obsahujú dôležité časti, ktoré sa zvyknú opotrebovať, ako upchávky hriadeľa a elastoméry. Balia sa a dodávajú spolu s kompletnými inštrukciami a praktickými odkazmi na videá s pokynmi k údržbe. Preto nie je potrebné vyhľadávať jednotlivé náhradné diely zvlášť, a zároveň je poskytnuté poradenstvo, ako rýchlo a bezpečne vykonať servis.

 

„Disponujeme globálnou sieťou odborných partnerov so skúsenosťami v servise, ktorí môžu asistovať počas preventívnej údržby, alebo poskytnúť v prípade náhlej poruchy okamžitú servisnú podporu,“ hovorí Clement Larsen-Ledet, obchodný riaditeľ pre globálnu sieť servisu. „Vďaka tejto podpore a konceptu servisných súprav našim zákazníkom dokážeme garantovať optimálnu dobu bezporuchovej a bezpečnej prevádzky.“

 

Zjednodušte a zrýchlite svoj servis:

 

https://www.alfalaval.com/service-and-support/service-overview/maintenance-services/service-kits/

 

Alfa Laval v krátkosti


Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom špecializovaných výrobkov a technologických riešení založených na troch kľúčových technológiách – prenosu tepla, separácie a manipulácie s kvapalinami.

Zariadenia, systémy a služby spoločnosti sú určené k tomu, aby umožnili zákazníkom optimalizovať výkonnosť ich technologických procesov. Pomáhajú ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať látky v priemyselných odvetviach produkujících napr. potraviny, nápoje, chemické a petrochemické látky, liečivá, škrob, cukor a etanol.

Výrobky Alfa Laval sa používajú tiež v elektrárniach, na lodiach, pri ťažbe ropy a zemného plynu, vo strojárenských podnikoch, v banskom priemysle, na čistenie odpadových vôd a tiež na vykurovanie a chladenie v budovách.

Celosvetová organizácia Alfa Laval úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Na globálnom trhu im pomáha byť vždy o krok vpredu.


www.alfalaval.sk

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications