Udržateľnosť: Optimalizácia prináša zvýšenie úspor energie o 30 %

/ins Udržateľnosť: Optimalizácia prináša obrovské úspory v mliekarenstve

Ako dosiahnuť zvýšenie úspor energie o 30 %

Turecký výrobca mlieka a mliekarenských výrobkov Yörükoğlu Süt dosiahol výrazné zvýšenie celkových hospodárskych výsledkov a tým aj zlepšenie udržateľnosti vďaka optimalizácii technologických procesov. Po tom, čo tento výrobca mlieka mal problémy s čerpadlami od iného dodávateľa, sa obrátil na spoločnosť Tetra Pak, ktorá pôsobí na medzinárodnej úrovni a je partnerom spoločnosti Alfa Laval v oblasti obalových materiálov.
 
To, čo sa začalo ako štandardná obchodná návšteva výrobného závodu tohto výrobcu, sa vyvinulo do dlhodobého partnerstva zameraného na udržateľné riešenia. Špecialista spoločnosti Alfa Laval odporučil po použití nástroja na podporu udržateľnej optimalizácie Alfa Laval Joules nahradiť súčasné čerpadlá čerpadlami Alfa Laval LKH. Po ich inštalácii sa zvýšila prevádzkyschopnosť závodu, znížili sa náklady na výrobu, zvýšili sa energetické úspory a rozšíril sa profil udržateľnosti výroby mlieka.


Prečítajte si celý príbeh
Hrdina na poli udržateľnosti?

Odstredivé čerpadlo Alfa Laval LKH ponúka až 30 % úsporu energie v porovnaní s inými prémiovými čerpadlami. LKH predstavuje jeden z mnohých spôsobov, ako spoločnosť Alfa Laval pomáha zlepšovať úroveň udržateľnosti u svojich zákazníkov.
 
Čo vám prinesie udržateľná optimalizácia Alfa Laval?

Výrazné zníženie nielen spotreby energie, ale aj vody a zároveň minimalizáciu odpadu a zvýšenie ziskovosti, a to bez ohľadu na oblasť použitia alebo priemyselné odvetvie. Dobré pre podnikanie. Dobré pre životné prostredie. Dobré pre planétu.

Kontaktujte nás
Odstredivé čerpadlo LKH

Optimalizovaná konštrukcia čerpadla a prémiový motor odstredivých čerpadiel Alfa Laval LKH prináša vynikajúcu energetickú účinnosť.
Prečítajte si viac
https://www.alfalaval.sk/produkty-a-riesenia/doprava-kvapalin/cerpadla/odstredive-cerpadla/lkh/

Ventil Mixproof znižuje náklady na čistenie na mieste
Proces čistenia ventilu Alfa Laval Mixproof v kombinácii s ThinkTop znižuje náklady na CIP roztoky až o 90 %.


Prečítajte si viac
https://www.alfalaval.com/industries/food-dairy-beverage/cut-cip-liquid-costs-with-optimized-valve-cleaning-process/


Alfa Laval v krátkosti
Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom špecializovaných výrobkov a technologických riešení založených na troch kľúčových technológiách – prenosu tepla, separácie a manipulácie s kvapalinami.

Zariadenia, systémy a služby spoločnosti sú určené k tomu, aby umožnili zákazníkom optimalizovať výkonnosť ich technologických procesov. Pomáhajú ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať látky v priemyselných odvetviach produkujících napr. potraviny, nápoje, chemické a petrochemické látky, liečivá, škrob, cukor a etanol.

Výrobky Alfa Laval sa používajú tiež v elektrárniach, na lodiach, pri ťažbe ropy a zemného plynu, vo strojárenských podnikoch, v banskom priemysle, na čistenie odpadových vôd a tiež na vykurovanie a chladenie v budovách.

Celosvetová organizácia Alfa Laval úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Na globálnom trhu im pomáha byť vždy o krok vpredu.


www.alfalaval.sk


Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications