NÁKLADOVO EFEKTÍVNA A SPOĽAHLIVÁ PREVÁDZKA ČERPADLA

/ins   Čerpadlá Alfa Laval OptiLobe s rotačnými piestami majú vysokú nákladovú efektivitu a sú spoľahlivou a univerzálnou alternatívou na bežné použitie, kde je potrebná jemná manipulácia s médiom a jednoduchá údržba.

Na splnenie požiadavky na nižší prietok a vyššiu výrobnú kapacitu predstavujú čerpadlá Alfa Laval OptiLobe 10 a OptiLobe 50 štyri nové veľkosti čerpadiel v rámci našej rodiny produktov. Tieto nové čerpadlá tiež prinášajú možnosť ohrievacích/chladiacich predných krytov pri procesoch, kde má médium tendenciu pri nízkych teplotách tuhnúť.

 

Jemná a hygienická manipulácia s médiom

Presné rotory Alfa Laval OptiLobe a prevádzka s nízkym strihom média zabezpečujú jemné zaobchádzanie s citlivými médiami. Vďaka 100 % schopnosti čistenia OptiLobe vyhovuje najprísnejším globálnym hygienickým štandardom.

 

Konštrukcia zabezpečujúca dokonalé vyčistenie

Tesniace povrchy OptiLobe majú priamy styk s médiom prúdiacim vysokou rýchlosťou, čím sa zabezpečuje rýchly a bezpečný proces čistenia bez demontáže (CIP), skracuje sa čas čistenia a tiež sa znižuje riziko kontaminácie. Tieto objemové čerpadlá, navrhnuté na použitie v potravinárstve, pri výrobe mlieka, nápojov a produktov pre domácnosť, zodpovedajú požiadavkám smerníc CE a hygienickým predpisom EHEDG, 3-A a FDA. 

 

Efektívna a tichá prevádzka

Vďaka pokročilej konštrukcii rotorov a telesa, sú čerpadlá OptiLobe navrhnuté so širokým rozsahom prevádzkových parametrov. Okrem maximalizácie efektivity čerpania tieto konštrukčné prvky redukujú pulzáciu a hlučnosť. Čerpadlá OptiLobe tiež znižujú pravdepodobnosť poškodenia produktu vďaka jeho internej recirkulácii.

 

Jednoduchá údržba

Továrenské nastavenie vyrovnávacích vložiek uľahčuje údržbu tým, že zabezpečuje rýchlu a plynulú výmenu rotora bez potreby ďalšieho nastavovania alebo kalibrácie. Presné komponenty Alfa Laval tiež umožňujú plnú zameniteľnosť náhradných dielov.

 

Alfa Laval v krátkosti
Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom špecializovaných výrobkov a technologických riešení založených na troch kľúčových technológiách – prenosu tepla, separácie a manipulácie s kvapalinami.

 

Zariadenia, systémy a služby spoločnosti sú určené k tomu, aby umožnili zákazníkom optimalizovať výkonnosť ich technologických procesov. Pomáhajú ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať látky v priemyselných odvetviach produkujících napr. potraviny, nápoje, chemické a petrochemické látky, liečivá, škrob, cukor a etanol.

 

Výrobky Alfa Laval sa používajú tiež v elektrárniach, na lodiach, pri ťažbe ropy a zemného plynu, vo strojárenských podnikoch, v banskom priemysle, na čistenie odpadových vôd a tiež na vykurovanie a chladenie v budovách.

 

Celosvetová organizácia Alfa Laval úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Na globálnom trhu im pomáha byť vždy o krok vpredu.

www.alfalaval.sk

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications