Nové univerzálne a spoľahlivé čerpadlá, ktoré rozširujú vaše prevádzkové kapacity

/ins  ÚČINNÉ SAMONASÁVACIE ČERPADLO NA ROZŠÍRENIE KAPACITY

Alfa Laval LKH Prime je účinné, univerzálne a hygienické samonasávacie čerpadlo. S príchodom Alfa Laval LKH Prime 40 sa výkon výrazne zvýšil, s možnosťou dosiahnuť prietok až 110 m3/h a hydrostatickú výšku 115 m.

Energetická účinnosť

Na základe kombinácie modernej technológie, optimalizovanej geometrie obežného kolesa a telesa čerpadla prekračuje čerpadlo Alfa Laval LKH Prime očakávania v oblasti účinnej prevádzky, zníženej spotreby energie a produkcie CO₂. Čerpadlo Alfa Laval LKH Prime je skonštruované podľa najprísnejších hygienických požiadaviek. Má certifikát EHEDG a môže sa označovať symbolom 3-A.

 

Univerzálnosť

Čerpadlo Alfa Laval LKH Prime je charakteristické lepšou prevádzkovou produktivitou a je určené na tzv. „Cleaning-in-Place (CIP)“ použitie a pre médiá, kde dochádza ku vzniku zmesi kvapaliny so vzduchom.

Toto čerpadlo umožňuje čerpanie médií s potenciálom zníženia kapitálovej investície pri navrhovaní technologických procesov bez ohľadu na priemyselné odvetvie.

 

Výrazné zníženie hlučnosti

Tichá prevádzka čerpadla Alfa Laval LKH Prime so zníženou hlučnosťou až o 80 % v porovnaní s čerpadlami, ktoré používajú štandardné čerpadlové technológie pre aplikácie CIP/médium s obsahom vzduchu. Znížená hlučnosť zlepšuje pracovné prostredie a bezpečnosť práce pre zamestnancov.

 

Jednoduchá údržba

Údržba čerpadla je jednoduchá a nákladovo efektívna. Používaním spoločných dielov s radom čerpadiel Alfa Laval LKH čerpadlo LKH prime umožňuje zredukovať prevádzkové náklady a zvýšiť prevádzkovú dostupnosť spolu s bezpečnosťou, ktorú ponúka globálna servisná sieť Alfa Laval.

 

Verzie LKH Prime UltraPure sú ideálne na použitie vo farmaceutickom priemysle.

 

 

 

Alfa Laval v krátkosti
Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom špecializovaných výrobkov a technologických riešení založených na troch kľúčových technológiách – prenosu tepla, separácie a manipulácie s kvapalinami.

 Zariadenia, systémy a služby spoločnosti sú určené k tomu, aby umožnili zákazníkom optimalizovať výkonnosť ich technologických procesov. Pomáhajú ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať látky v priemyselných odvetviach produkujících napr. potraviny, nápoje, chemické a petrochemické látky, liečivá, škrob, cukor a etanol.

 Výrobky Alfa Laval sa používajú tiež v elektrárniach, na lodiach, pri ťažbe ropy a zemného plynu, vo strojárenských podnikoch, v banskom priemysle, na čistenie odpadových vôd a tiež na vykurovanie a chladenie v budovách.

 Celosvetová organizácia Alfa Laval úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Na globálnom trhu im pomáha byť vždy o krok vpredu.

www.alfalaval.sk

 

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications