Je to také jednoduché skráťte dobu čistenia o 70% a prevádzkové náklady až o 80%!

/ins  Účinné a úsporné čistenie

Účinné čistenie je nevyhnutné na zabezpečenie integrity, produktivity a ziskovosti výrobkov v celom potravinárskom priemysle. Výberom vhodného čistiaceho zariadenia môžete znížiť náklady na vodu, chemikálie, energiu, ale tiež skrátiť čas čistenia medzi dvoma výrobnými cyklami.

Teraz je možné uskutočniť výmenu aj cez malé otvory v nádrži

Nedávno sme už aj tak široký sortiment rotačných dýzových hlavíc Alfa Laval doplnili o tri rotačné dýzové hlavice GJ A2, GJ A6 a GJ PF FT.

To vám dáva možnosť inštalovať rotačné dýzové hlavice aj cez menšie otvory v nádržiach, ako napríklad 3 "alebo 4", a to aj tam, kde sa bežne inštalujú statické umývacie gule a rotačné umývacie gule. Pri výmene za niektorú z troch menších dýzových hlavíc nemusíte upravovať nádrž, čo znamená nižšie náklady na inštaláciu.

 

Jednoduchý prechod zo statických umývacích gulí

Ak potrebujete zvýšiť účinnosť čistenia, je jednoduché vymeniť statické umývacie gule za GJ rotačné dýzové hlavice Alfa Laval. Jednoducho vyberte umývaciu guľu a nahraďte ju novou rotačnou dýzovou hlavicou, ktorá využíva metódu čistenia na zabezpečenie dynamickej a účinnej distribúcie vody po celej vnútornej ploche nádrže. Vysoká mechanická sila vytváraná silným prúdom vody účinne odstraňuje zvyšky produktov a poskytuje tak najlepšie podmienky pre hygienickú výrobu. 

 

Rotačné dýzové hlavice vyčistia nádrž o 70% rýchlejšie ako statické umývacie gule. Vďaka rýchlejšiemu čisteniu majú nižšiu spotrebu vody a chemikálií, čím sa prevádzkové náklady znižujú až o 80%.  Rotačné dýzové hlavice poskytujú výnimočnú účinnosť čistenia, lepšiu a bezpečnejšiu kvalitu konečného produktu a vyšší celkový výkon pre všetky hygienické aplikácie.

 

Použitím zariadenia na čistenie nádrží Alfa Laval získate ...

• rýchlejšie čistenie = väčšia využiteľnosť výrobného zariadenia

• účinnejšie čistenie = minimalizácia rizika straty produktu z dôvodu kontaminácie

• dynamické čistenie = zníženie spotreby vody a chemikálií

• automatizované čistenie = overený proces zabezpečujúci vysokú kvalitu produktu

• rýchla návratnosť = často menej ako 1 rok vďaka nízkym prevádzkovým nákladom

 

Alfa Laval v skratke

Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom zariadení ako sú predovšetkým výmenníky tepla, kompaktné odovzdávacie stanice tepla, vzduchové chladiče, odstredivky, dekantačné odstredivky, membránová filtrácia, čerpadlá, ventily, vybavenie nádrží a filtre. Naše zariadenia, systémy a služby optimalizujú výkonnosť technologických procesov našich zákazníkov.

Pomáhame ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať olej, vodu, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.

Naša celosvetová organizácia úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Pomáha im byť vždy o krok napred.

 

Kontakty

Aktuálne kontakty na firmu Alfa Laval, zoznam autorizovaných distribútorov a servisných partnerov, získate na webových stránkach www.alfalaval.sk

 

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications