Jednoduchá a bezpečná voľba a vyššia prevádzkyschopnosť s novým univerzálnym pohonom ventilov

/ins.Veci, ktoré treba vziať do úvahy pri výbere pohonu:

1. Koľko typov pohonov by som chcel(a) v svojej technologickej jednotke mať?

2. Ako môžem zaistiť spoľahlivú a bezproblémovú prevádzku?

3. Ako môžem efektívne regulovať ventily a minimalizovať možnosť ľudskej chyby?


1. Koľko typov pohonov by som chcel(a) v svojej technologickej jednotke mať?

Snažíme sa zaistiť, aby ste svoj čas využívali čo najefektívnejšie, takže vieme, že jednoduchosť výberu má v hygienických odvetviach zásadný význam.

S cieľom uspokojiť tieto vaše požiadavky predstavujeme nový pohon Alfa Laval Unique DV-ST UltraPure, ktorý možno použiť pri všetkých modeloch nášho sortimentu štandardných membránových ventilov. Tento pohon zjednodušuje správu skladových zásob a vďaka nemu je proces špecifikácie rýchly, jednoduchý a bezpečný. Bez ohľadu na proces alebo aplikáciu je možné mať na sklade rovnaký pohon ako náhradný dielec pre všetky membránové ventily Alfa Laval Unique DV-ST UltraPure – liate, kované alebo blokové, a to dokonca aj na použitie v autoklávoch.

2. Ako môžem zaistiť spoľahlivú a bezproblémovú prevádzku?

Pohon Unique DV-ST UltraPure odoláva vysokým teplotám vyžadovaným pri sterilizácii. Pracuje pri prevádzkovom tlaku do 10 bar (6 bar vo vyhotovení s PTFE/EPDM). Na rozdiel od množstva iných pohonov na trhu je schopný uzavrieť ventil pri rovnakých prevádzkových tlakoch a tlakovej strate 0 %. Ak prevádzkový tlak neprekročí 10 bar (6 bar vo vyhotovení s PTFE/EPDM), pohon zaisťuje spoľahlivú a bezproblémovú prevádzku. Nie je potrebné meniť veľkosť alebo konfiguráciu  pohonu - a to ani vtedy, keď dôjde k zmenám v technologickej linke.

3. Ako môžem efektívne regulovať ventily a minimalizovať možnosť ľudskej chyby?

Pohon Unique DV-ST UltraPure umožňuje ľahkú integráciu snímacích a regulačných jednotiek Alfa Laval, čo zákazníkom umožňuje využívať prednosti špičkových riešení Alfa Laval na automatizáciu ventilov. Snímacie a regulačné jednotky Alfa Laval disponujú úzkymi tolerančnými pásmami a ponúkajú tak maximálnu bezpečnosť procesu pri použití bezdotykových a bezobslužných snímačov s jednoduchým nastavením. Tým sa minimalizuje možnosť ľudskej chyby a podporuje bezpečná a efektívna výroba pri vyššej prevádzkyschopnosti.

Alfa Laval v skratke

Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom zariadení ako sú predovšetkým výmenníky tepla, kompaktné odovzdávacie stanice tepla, vzduchové chladiče, odstredivky, dekantačné odstredivky, membránová filtrácia, čerpadlá, ventily, vybavenie nádrží a filtre. Naše zariadenia, systémy a služby optimalizujú výkonnosť technologických procesov našich zákazníkov.

Pomáhame ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať olej, vodu, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.

Naša celosvetová organizácia úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Pomáha im byť vždy o krok napred.

Kontakty

Aktuálne kontakty na firmu Alfa Laval, zoznam autorizovaných distribútorov a servisných partnerov, získate na webových stránkach www.alfalaval.sk

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications