Chráňte svojich zamestnancov, zariadenia i prostredie

/INS. Pre rozšírenie najobsiahlejší ponuky bezpečnostných ventilov na trhu teraz prinášame a čisto pružinový: poistný ventil Alfa Laval.

Tento nový ventil je určený na ochranu techniky u osôb. V potenciálne nebezpečných situáciách sa na vopred nastavenej hodnote tlaku otvára. Zvýšením tlaku na prívode je prekonaná sila stlačenej pružiny, ktorá drží ventil zatvorený. Týmto silovým pôsobením sa ventil otvára, odpúšťaním znižuje tlak a akonáhle sa systém dostane do normálneho stavu, zatvára.

Kľúčové aspekty bezpečnosti

- vyhradená a spoľahlivá ochrana proti nákladným a ničivým haváriám
- presné nastavenie na potrebnú limitnú hodnotu tlaku - s pečaťou a osvedčením PED
- sanitárne koncepcia eliminujúce hygienicky závadné úniky a výtoky v špičkových stavoch aj po nich

Ďalšie ventil radu Alfa Laval scanda Brew

Nedávno sme do ponuky pre sanitárne aplikácie zaradili ventily scanda Brew, určené na ochranu pred podtlakom a pretlakom:

• pretlakový odľahčovací ventil Alfa Laval SB
• podtlakový poistný ventil Alfa Laval SB
• podtlakový poistný uzáver Alfa Laval SB

Tieto poistné ventily istí nádrže a potrubia proti pretlaku vzniknutému napríklad preplnením alebo fermentačnými procesmi. Chráni tiež proti implózii spôsobené podtlakom vzniknutým v nádrži napríklad studeným oplachovaním po čistení za tepla alebo zaškrtením prívodu plynu pri vyprázdňovaní.

Poistný ventil Alfa Laval možno použiť spoločne s podtlakovým poistným uzáverom Alfa Laval SB ako ventilovou kombinácii zaisťujúce ochranu proti podtlaku aj pretlaku v jednej sanitárnej skupine na jednej prípojke nádrže.

Alfa Laval v skratke

Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom zariadení ako sú predovšetkým výmenníky tepla, kompaktné odovzdávacie stanice tepla, vzduchové chladiče, odstredivky, dekantačné odstredivky, membránová filtrácia, čerpadlá, ventily, vybavenie nádrží a filtre. Naše zariadenia, systémy a služby optimalizujú výkonnosť technologických procesov našich zákazníkov.
Pomáhame ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať olej, vodu, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.
Naša celosvetová organizácia úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Pomáha im byť vždy o krok napred.

Kontakty
Aktuálne kontakty na firmu Alfa Laval, zoznam autorizovaných distribútorov a servisných partnerov, získate na webových stránkach www.alfalaval.sk
www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications