Portfólio servisných služieb 360° vám pomôže predĺžiť výkon zariadenia

/INS. Keď ide o náhradné diely, kvalita originálnych náhradných dielov Alfa Laval nemá konkurenciu. Tieto diely sú projektované a vyrábané tak, aby bola zaistená ich stálosť, spoľahlivosť, produktivita, znížený vplyv na životné prostredie a dlhá životnosť.

Rýchly a jednoduchý prístup k dielom vysokej trvanlivosti a kvality podporí vašu produktivitu, čo najviac zvýši dobu prevádzkyschopnosti a v dlhodobom horizonte vám ušetrí čas a peniaze.

Spoločnosť Alfa Laval a naši autorizovaní servisní partneri zaisťujú maximálny výkon vášho hygienického zariadenia Alfa Laval počas jeho životného cyklu. Spolupráca s našou sieťou angažovaných globálnych servisných partnerov zaisťuje dobu prevádzkyschopnosti vašich zariadení ako aj ich optimalizáciu a tiež dostupnosť dielov a odborných znalostí.

Tu sú VAŠE tri výhody:

DOBA PREVÁDZKYSCHOPNOSTI
• Diely, ktoré zaisťujú spoľahlivosť: originálne náhradné diely Alfa Laval perfektne k vášmu zariadeniu sadnú a sú starostlivo vyrobené tak, aby bol zaistený spoľahlivý a dlhodobý výkon.
• Účinnosť a bezpečnosť: odborníci, ktorí vám poskytujú servis, majú zručnosti a skúsenosti, vďaka ktorým sa maximálne znižuje servisné doba a tiež majú znalosti, vďaka ktorým sú schopní identifikovať problémy prv, než nastanú. Vy tak predídete neplánovanému prerušeniu výroby a môžete si užívať pokoj na duši.

DOSTUPNOSŤ
• Ľudia, ktorí vedia, reagujú a rozumejú: máte jednoduchý prístup k odbornej podpore poskytovanej ľuďmi, ktorí reagujú rýchlo, a ktorí ponúkajú pomoc vo vašom miestnom jazyku.
• Správne diely, keď ich potrebujete: Alfa Laval má odhodlaný logistický tím, ktorého hlavným cieľom je dostať správne diely tam, kde sú potrebné, a to v správnom množstve a v čo najkratšom čase.

OPTIMALIZÁCIA
• Odpovede na meniace sa potreby: k dispozícii máte služby a riešenia, ktoré vám pomôžu prispôsobiť vaše zariadenie, či už novému médiu a kapacite, alebo meniacim sa predpisom a obchodným pravidlám.
• Spolupráca pre lepší výkon: naši servisní partneri starostlivo sledujú, ako svoje zariadenia používate a poskytujú vám riešenia na mieru. Tie vychádzajú zo skúseností spoločnosti Alfa Laval s podobnými situáciami po celom svete. Okrem toho sa tiež snažíme o to, aby naša nová technológia bola dostupná aj spätne tak, aby vaše existujúce zariadenie mohlo tiež čerpať z najnovších výsledkov výskumu a vývoja.

Alfa Laval v skratke

Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom zariadení ako sú predovšetkým výmenníky tepla, kompaktné odovzdávacie stanice tepla, vzduchové chladiče, odstredivky, dekantačné odstredivky, membránová filtrácia, čerpadlá, ventily, vybavenie nádrží a filtre. Naše zariadenia, systémy a služby optimalizujú výkonnosť technologických procesov našich zákazníkov.
Pomáhame ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať olej, vodu, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.
Naša celosvetová organizácia úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Pomáha im byť vždy o krok napred.

Kontakty

Aktuálne kontakty na firmu Alfa Laval, zoznam autorizovaných distribútorov a servisných partnerov, získate na webových stránkach www.alfalaval.sk

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications