Fondernas avkastning avgör

/INS.20-årsjubilerande nischfondbolaget Fondita har genomlevt flera ekonomiska världskriser. Bolagets aktivt förvaltade aktiefonder har avkastat klart bättre än den underliggande marknaden

En förklaring bakom Fonditas framgång är enligt styrelseordförande Magnus von Knorring att bolaget alltid satsat på företagsamhet.

– De anställda är delägare och vi söker aktivt efter nischade, mindre bolag med en entreprenörsdriven ledning som kontinuerligt arbetar på att öka sitt bolags värde. Små kvalitetsbolag är ofta intressanta uppköpsobjekt och aktieägarna får vanligtvis i de fallen en ordentlig premie, säger von Knorring.

Ett sådant bolag är till exempel kablagetillverkaren PKC, vars kurs steg med över 50 procent när indiska Motherson Sumi lade ett bud på bolaget i januari.

– Det var redan det elfte företagsköpet bland de bolag som Fondita Nordic Micro Cap placerat i. Vi ser det som ett tecken på att vår strategi med aktiva bolagsval, så kallad stock-picking, är lyckad, säger von Knorring.

Ny europeisk fond

Fondita förvaltar i dag närmare 800 miljoner euro i sju fonder. De bolag fonderna investerar i har enligt von Knorring de gemensamma dragen att de finns i växande branscher och inte är beroende av en enda teknologi.

– Till exempel Autolivs krockkuddar säljs oberoende av om bilarna drivs elektriskt eller med förbränningsmotor, säger han.

Den senaste fonden, Fondita European Micro Cap, startade den 7 mars. Den placerar i europeiska börsbolag med ett marknadsvärde på under 800 miljoner euro.

– Mindre bolag har historiskt sett avkastat bättre än stora bolag, säger fondens huvudförvaltare Kenneth Blomqvist.

Han berättar att Fonditas urvalsprocess påminner om en tratt, där det av en stor mängd företag slutligen återstår ett trettiotal företag som fonderna investerar i.

– Vi bekantar oss inte bara noggrant med bolagens verksamhet utan minst lika viktigt är att företagens affärssektorer är växande, betonar Blomqvist.

Den nya Europafonden har kommit bra igång och siktar på att bli lika framgångsrik som den år 2009 grundade fonden Fondita European Small Cap, som investerar i lite större börsföretag med ett marknadsvärde på under fyra miljarder euro.

– Den har avkastat i medeltal över 15 procent per år sedan starten 2009. Avkastningen har klart överskridit alla relevanta jämförelseindex. Samma sak gäller också för Fonditas andra fonder, säger fondens huvudförvaltare Tom Lehto.

Många utmärkelser

von Knorring startade upp den svenska investeringsbanken Carnegie i Finland 1989. Åtta år senare blev han företagare då han grundade Fondita tillsammans med två kolleger som hade samma syn på fondvärlden och på entreprenörskap.

– Vi har från första början sett Norden som vår marknad och har sedan 2015 en filial i Sverige med kontor i Göteborg. Vårt interna språk är svenska vilket innebär att vi har en viktig språkfördel jämfört med många andra fondbolag i Finland, säger han.

Bolagets sätt att noggrant undersöka sina investeringsobjekt är arbetskrävande. Därmed uppstår kostnader som inte till exempel indexfonder har.

– Men våra kunder har insett att det är avkastningen som avgör en placerings lönsamhet, inte om förvaltningskostnaden är lite lägre eller högre, säger von Knorring.

Han betonar att bolagets fondförvaltning flera gånger har fått utmärkelser av såväl Morningstar som Lipper. Dessutom har Arvopaperilehti upprepade gånger utsett Fondita till Finlands bästa fondbolag.
– En förklaring till våra goda resultat är att vi kan fatta snabba placeringsbeslut då det finns chans till goda affärer. Vi är en ganska liten nischförvaltare där fondförvaltarna sitter i samma utrymme och informationsgången är informell och snabb.

Faktaruta:

Fondita

Oberoende fondbolag grundat 1997 i Helsingfors.

Filial i Sverige sedan 2015 med kontor i Göteborg

Har sju aktiefonder som placerar i utvalda, börsnoterade företag huvudsakligen i Norden och Europa.

Har drygt 1 000 kunder och nästan 800 miljoner euro under förvaltning.
Institutionella placerare står för en stor del av kapitalet som förvaltas men antalsmässigt överväger de privata placerarna.

Har undertecknat FN:s principer för ansvarsfullt placerande (UNPRI).

Speciellt: Har ingen undre gräns för fondplaceringarnas storlek.

För mer information, kontakta:

Magnus von Knorring, styrelseordförande, +358 400 505 265, magnus.von.knorring@fondita.fi

Markus Larsson, VD, +358 50 3088 700, markus.larsson@fondita.fi

Bildtext:

Bild 1: Fondbolaget Fondita har en låg hierarki där gemensamma möten tas spontant enligt behov. På bilden från vänster vd och portföljförvaltare Markus Larsson, fondassistent Rimmi Raj, kundansvariga Kim Westerén, styrelsens ordförande Magnus von Knorring och kundansvariga Fredrik von Knorring.

Bild 2: Fonditas styrelseordförande Magnus von Knorring (till höger) var vd för och delägare i Carnegie i Finland då han steg ut i entreprenörsvärlden och var med om att grunda Fondita 1997. Till vänster företagets nuvarande vd Markus Larsson.Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications