Publications

Fondernas avkastning avgör

Detta pressmeddelande har bilder Publicerad

 (foto: Niklas Gerkman)

/INS .20-årsjubilerande nischfondbolaget Fondita har genomlevt flera ekonomiska världskriser. Bolagets aktivt förvaltade aktiefonder har avkastat klart bättre än den underliggande marknaden