Vähennä kokonaiskustannuksia jopa 45 % uuden aseptisen venttiilin avulla

/ins Kokonaiskustannusten vähentäminen on meijerituotteiden, elintarvikkeiden ja juomien valmistajille ratkaisevan tärkeää .Tuoteturvallisuus, vakaa prosessivirta ja helppo huollettavuus ovat tärkeitä tekijöitä, joita tarvitaan yhä vaativampien kestävyystavoitteiden saavuttamiseen.

Alhaiset kokonaiskustannukset

Alfa Laval pyrkii jatkuvasti saamaan aikaan mahdollisimman pienet kokonaiskustannukset. Kun valitset Alfa Lavalin uuden aseptisen vuodonilmaisuventtiilin toisen merkkisen sijaan, voit säästää aseptisen valmistusprosessisi kokonaiskustannuksissa jopa 45 %. Arvioitu säästö perustuu aseptisen 2½":n venttiilin pääomakustannusten ja huoltokustannusten vertailuun viiden vuoden jaksolla, kun huolto tehdään käyttökohteessa. Jos huollon tekee kolmannen osapuolen palveluntarjoaja käyttökohteen ulkopuolella, kilpailevat teknologiat muodostuvat vieläkin kalliimmiksi.

Teräspalkeiden sijaan tässä uudessa aseptisessa kaksi-istukkaisessa venttiilissä on sama toimivaksi todettu kalvo, jossa on PTFE-pinta ja vahvistettu EPDM-tausta. Tämä vähentää merkittävästi kaksi-istukkaisten venttiiliemme kokonaiskustannuksia mutta takaa steriileissä prosesseissa tarvittavan hermeettisen tiivistyksen.

Erinomainen joustavuus ja modulaarisuus

Alfa Lavalin aseptisen vuodonilmaisuventtiilin voi konfiguroida käytännössä minkä tahansa vaatimusten mukaiseksi. Valitse vakioventtiilirunko ja tangentiaalinen venttiilirunko tai käytä kahta vakiotyyppistä venttiilirunkoa. Tämä aseptinen kaksi-istukkainen venttiili perustuu samaan Alfa Laval Unique SSV -alustaan, ja se on helppo asentaa joko vaaka- tai pystyasentoon.

Poikkeuksellinen puhdistettavuus lisää käytettävyyttä

Alfa Lavalin aseptisen vuodonilmaisuventtiilin optimoitu muotoilu helpottaa puhdistusta ja sterilointia, mikä on osoitettu CFD-virtaussimulaatioiden avulla. Tämä lisää käytettävyyttä tuotannossa ja parantaa tuoteturvallisuutta; venttiili takaa täyden suojan haitallisten mikro-organismien tunkeutumista vastaan, jopa ei-toivottujen painepiikkien yhteydessä. Venttiilissä on tehokkaasti huuhdeltava rakenne, eikä siinä ole kupuja tuote- ja höyryalueilla. Siten se tarjoaa paremmat puhdistettavuusominaisuudet kuin muut kaksi-istukkaiset aseptiset vuodonilmaisuventtiilit.

Helppo huolto ja osien vaihto

Jos olet perehtynyt Alfa Lavalin aseptiseen Unique SSV -venttiiliin, huolto on helppoa. Uusi aseptinen venttiili noudattaa samoja huoltorutiineja, ja useimmat kulutusosat ovat samoja. Tämä auttaa myös virtaviivaistamaan varaosainventaariotasi.

 Alfa Lavalin aseptisesta vuodonilmaisuventtiilistä on kolme sulkimen raotuksella varustettua versiota, viisi höyryventtiilityyppiä sekä eri vaihtoehtoja höyryn lämpötilan valvontaan. Kaikki mallit täyttävät 3-A-hygienianormien tiukat vaatimukset.

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications