TRAADITA MÄÄRIMISE JÄLGIMISSÜSTEEM MAAILMA UUDIS!

/ins WLubeMon jälgib, et laagrile söödetaks õigel ajal õige kogus määrdeainet – see on usaldusväärse määrimissüsteemi põhiliseks kriteeriumiks. 

Süsteem töötab täiesti iseseisvalt ning on suuteline jälgima kõiki määrdeainega määrimise süsteeme, sealhulgas käsitsi määrimist.

 Mõõdik (LubeMon) on olnud saadaval juba mõned aastad, kuid kaabelühendusega. Puudusteks on olnud kaablite paigaldamise kõrge hind ja kaablikahjustuste oht.
 

WLubeMon sisaldab täpset määrdemõõdikut, mis mõõdab määrdepunkti söödetava määrdeaine kogust. Mõõdik võtab korrapäraselt traadita ühendust juhtimisüksusega. Süsteem pakub häireid nii liiga kõrge kui liiga madala mahu korral ning statistikat ja logifunktsioone.

Juhtimisüksus suudab jälgida kuni 20 individuaalset mõõdikut ning selle tavapäraseks levialaks on 75 meetrit. Iga mõõdiku olek on juhtimisüksusel selgelt kuvatud. Juhtimisüksus on väga kasutajasõbralik ja sellel on värviline ekraan

Patarei kestab vähemalt 15 aastat

Oleme veendunud, et selle süsteemi kasutamisel välditakse palju kulukaid laagrite rikkeid, kuna kasutajale antakse meeldetuletus juba esimesel vahelejäänud määrimiskorral.

 

Täiendava teabe saamiseks: võtke ühendust Niklas Rehniga aadressil niklas@assalub.se

 

Assalub AB
Prästängsvägen 15,597 30 Åtvidaberg
Tel: +46 120 358 40  
Email: info@assalub.se   
Internet: www.assalub.se

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Assalub Logo

Prästängsvägen 15,597 30 Åtvidaberg
Tel: +46 120 358 40  
Email: info@assalub.se   
Internet: www.assalub.se

Publications