Aplikační a inovační centrum Alfa Laval zvyšuje produktivitu

Chcete optimalizovat své výrobní procesy pomocí nejlepších komponent? Nebo přizpůsobit nové složení či novou aplikaci a zároveň zvýšit výrobu?

Nechte si v Aplikačním a inovačním centru Alfa Laval pro manipulaci s kapalinami provést zkoušky v téměř reálných provozních podmínkách, abyste zjistili, jak dosáhnout nejlepších výsledků.

 

Dosáhněte špičkového výkonu

Přední výrobce nealkoholických nápojů, který čelil časové tísni při výstavbě, požádal společnost Alfa Laval o výběr zařízení pro novou linku na míchání. Po analýze složení sirupu citlivého na střih a testování míchacího zařízení v reálných provozních podmínkách naši odborníci zjistili, že rotační tryskový mixér Alfa Laval Jet Mixer poskytuje ve srovnání s běžnými mixéry vynikající výkon.

Zkrácení doby míchání o více než 80 %

Instalace správného zařízení zajistí delší provozuschopnost, vyšší produktivitu a výnosy a trvalé úspory nákladů. Aplikační a inovační centrum zjistilo, že rotační tryskový mixér zkrátil dobu míchání z 20 minut při použití jejich konvenčních míchadel na pouhé dvě minuty a zároveň zajistil strukturální neporušenost receptury.

"Použití správného zařízení a komponentů zvyšuje produktivitu, snižuje náklady a zlepšuje úroveň udržitelnosti," říká Murat Boztepe, globální manažer pro nápojový průmysl ze společnosti Alfa Laval.

Proč provádět zkoušky v Aplikačním a inovačním centru?

  • Získejte důkaz výkonu s ověřenými výsledky testů
  • Zvyšte efektivitu procesu a výtěžnost výběrem správných komponent od samého začátku
  • Snižte náklady na kapitálové investice, inženýrské sítě a čisticí média
  • Zvyšte bezpečnost výrobků

Vyšší úroveň

Poradenství odborníků z Aplikačního a inovačního centra Alfa Laval vám pomůže rychle se přizpůsobit zvýšené poptávce nebo měnícím se potřebám - bez ohledu na aplikaci nebo odvětví.

Přihlaste se k bezplatné zkušební verzi a zvyšte výkonnost procesů a zároveň zajistěte bezpečnost a kvalitu výrobků.

 

Zajímá vás to? Objednejte si konzultaci v Aplikačním a inovačním centru Alfa Laval: https://www.alfalaval.com/industries/food-dairy-beverage/applicationkolding/ 

 

Pro další informace kontaktujte:

Søren Kragh

Marketing Project Manager

Business Unit Hygienic Fluid Handling

Tel direct: +4579322367

Mobile: +4528955614

soren.kragh@alfalaval.com

 

Toto je Alfa Laval

Společnost Alfa Laval podniká v oborech energetiky, námořní dopravy, potravinářství a úpravy vody a nabízí své odborné znalosti, produkty a služby široké škále průmyslových odvětví asi ve 100 zemích. Společnost se věnuje optimalizaci procesů, zajišťování odpovědného růstu a je hnací silou pokroku - vždy vyvíjí mimořádné úsilí, aby podpořila své zákazníky na cestě k dosažení jejich podnikatelských cílů a udržitelného rozvoje. 

Inovativní technologie společnosti Alfa Laval jsou zasvěceny purifikaci, rafinaci a opětovnému použití materiálů a podporují odpovědné využívání přírodních zdrojů. Přispívají ke zlepšení energetické efektivity a rekuperaci tepla, k lepší úpravě vody a ke snížení emisí. Proto společnost Alfa Laval pomáhá nejenom svým zákazníkům k úspěchu, ale také lidem a planetě. Každý den mění svět k lepšímu. To vše je Advancing betterTM

Společnost Alfa Laval má 16 700 zaměstnanců. Roční prodej v roce 2020 činil 41,5 miliard SEK (přibližně 4 miliardy EUR) Společnost je na seznamu Nasdaq OMX.

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications