Energeticky účinné míchání prášku

Zvyšte svou produktivitu a úspory energie

Vyšší produktivita a úspory energie jsou cíle důležité pro většinu průmyslových odvětví. Alfa Laval společně se svými partnery je odhodlána vám pomoci těchto cílů dosáhnout, nebo je dokonce překonat.

Vysoce účinné dynamické míchání

Míchání a čerpání vlhkých a suchých ingrediencí do homogenní směsi může, v závislosti na viskozitě, vyžadovat použití až čtyř oddělených elektrických motorů, které spotřebují velké množství energie.

Hybridní práškový mixér (Hybrid Powder Mixer) od Alfa Laval může vykonat stejnou práci pouze s jediným pohonem. Navíc, ve spojení s rotačním tryskovým mixérem Alfa Laval (Rotary Jet Mixer), zvládne i účinné promíchání v připojené výrobní nádobě.

Hybridní práškový mixér spojuje čerpadlo a technologii na rozpouštění prášku v jedno univerzální zařízení. Jde o jediný hygienický mixér schopný dopravovat prášek do zařízení a zároveň přečerpávat výsledný roztok pod tlakem až 4 bar. Efektivně tak smísí prášek a roztok ještě předtím, než se směs dostane do fáze silného smyku, což přispívá k rychlejšímu a efektivnějšímu rozpouštění. Přitom odpadá nutnost použití zvláštního vypouštěcího čerpadla.

Zatímco ostatní in-line práškové mixéry vytvářejí smyk v malém prostoru, hybridní práškový mixér Alfa Laval vytváří silný dynamický smyk v několika krocích, což vyžaduje vynaložení menšího množství energie na úplné rozpuštění prášku. Hybridní práškový mixér lze rovněž použít jako součást systému sanitace (CIP).

PŘI POUŽITÍ HYBRIDNÍHO PRÁŠKOVÉHO MIXÉRU ALFA LAVAL DOSÁHNETE:

• Nižších nákladů na instalaci: Zařízení s jediným elektrickým motorem na míchání prášku, čerpání i chemické čištění.

• Nižších provozních nákladů: Nízká spotřeba energie s úsporou až 50 %.

• Nižších nákladů na údržbu: Zjednodušení servisu díky menšímu počtu dílů.

• Kratší doby zpracování: Rychlé a homogenní míchání prášku při vysoké koncentraci sušiny.

Alfa Laval ve zkratce

Alfa Laval je významným světovým dodavatelem specializovaných výrobků a technologických řešení založených na třech klíčových technologiích – přenosu tepla, separaci a manipulaci s kapalinami.

Zařízení, systémy a služby společnosti jsou určeny k tomu, aby umožnili zákazníkům optimalizovat výkonnost jejich technologických procesů. Pomáhají ohřívat, chladit, separovat a dopravovat látky v průmyslových odvětvích produkujících např. potraviny, nápoje, chemické a petrochemické látky, léčiva, škrob, cukr a etanol.

Výrobky Alfa Laval se používají také v elektrárnách, na lodích, při těžbě ropy a zemního plynu, ve strojírenských podnicích, v důlním průmyslu, na čištění odpadních vod a také na vytápění a chlazení v budovách.

Celosvětová organizace Alfa Laval úzce spolupracuje se zákazníky v téměř 100 zemích světa. Na globálním trhu jim pomáhá být vždy o krok napřed.

Alfa Laval je zapsána na burze cenných papírů Nasdaq OMX. V roce 2014 dosáhla přijatých objednávek ve výši přibližně 3,85 miliard Euro. Společnost má téměř 18 000 zaměstnanců.

www.alfalaval.cz

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications