Sektion: Fondita Fund Management Company Ltd.

Fonduppstickaren från Finland

Detta pressmeddelande har bilder Publicerad

 (foto: Niklas Gerkman)

/INS . 20-årsjubilerande nischfondbolaget Fondita har genomlevt flera ekonomiska världskriser. Bolagets aktivt förvaltade aktiefonder har avkastat klart bättre än den underliggande marknaden.