Solving Sweden AB tillverkar luftkuddar sedan 25 år

/INS. I år har 25 år förflutit sedan startskottet gick för Solving Sweden AB. Då tog Solving över luftkuddetillverkningen i Västerås av BT Movit. Tillverkningen har fortsatt sedan dess – nu med en effektiviserad tillverkning och förbättrade egenskaper för luftkuddarna. I Solvings sortiment ingår idag förutom luftkuddebaserade hanteringsutrustningar även hjulgående automatiska truckar, AGVer.

Solving Sweden AB tillverkar luftkuddar till Solving Movers-hanteringsutrustningarna, som designas och produceras vid moderbolaget i Jakobstad i Finland; utrustningarna används av kunder både i Sverige och hela världen. Luftkuddetruckar används främst när det är fråga om väldigt tunga laster – upp till flera hundra ton – och när laster ska hanteras i trånga utrymmen, eftersom luftkuddetekniken inte kräver några fasta installationer i golvet och man kan köra trucken med millimeterprecision i alla horisontella riktningar.

Från handarbete till mekaniserad tillverkning

Tillverkningen i Västerås har utvecklats från ett regelrätt handarbete till en allt mer mekaniserad och delvis automatiserad process. Effektiviseringen har medfört att i stort sett samma personalstyrka bibehållits samtidigt som produktionskapaciteten nu är betydligt större, samt att Västerås-teamet nu är allt mer ute på fältet och driftsätter och servar utrustningar på den svenska marknaden. För kunderna innebär det att servicen alltid är nära vare sig det gäller köp av nya utrustningar, planerade årsservicekontrakt eller akuta reservdelsbehov. Samtidigt är den tekniska know-how som finns vid moderbolaget också alltid tillgänglig vid behov. Det gäller i synnerhet automatiska hanteringsutrustningar, som sedan många år ingår i Solvings produktpalett.

Anders Mattsmyr, idag ansvarig för produktion och service, berättar:

- I november 1988, 20 år gammal, började jag jobba här som montör och servicetekniker för BT-Movit. Det var mitt första jobb direkt efter värnplikten. Under 1990 var jag med och flyttade luftkuddetillverkningen till våra lokaler i Västerås. En tillverkning som på alla sätt och vis var besvärlig eftersom alla moment gjordes för hand och mycket kemikalier användes. 1991 startade Solving Sweden Ab och de problem som fanns förknippade med tillverkningen av luftkuddar åtgärdades direkt.

- Flera moment mekaniserades genom att vi i egen regi tog fram specialmaskiner och verktyg anpassade för luftkuddetillverkningen, förklarar Mattsmyr. Även på materialsidan gjorde vi stora förbättringar då nya gummimaterial togs fram tillsammans med leverantören. Material som förenklade tillverkningen, kortade ledtiderna och förbättrade luftkuddarnas egenskaper.

Tillverkningen idag är väldig ren och lokalerna har blivit väl anpassade till vad tillverkningen kräver samtidigt som dagens luftkudde är av hög och jämn kvalitet.

Lokal närvaro

I Sverige finns Solvings produkter hos ett stort antal kunder inom olika branscher. Allt ifrån enklare lösningar på luftkuddar och större luftkuddetruckar till kompletta AGV system (Automated Guided Vehicles) med hög intelligens.

- Två av de senaste projekten där luftkuddar ingår har faktiskt levererats till just Västeråsområdet: det ena till ABB Robotics, en av världens största robottillverkare, som kommer att tillverka några av sina robotserier på luftkuddepaletter från Solving. Därifrån är steget stort till det andra projektet, säger Area Sales Manager Mats Eriksson med ett leende och berättar att Strömsholms djurklinik numera vid röntgen av hästar använder ett specialdesignat luftkuddebord där hästen placeras och flyttas runt kameran för att uppnå den säkraste hanteringen och det bästa resultatet.

Effektivitet, kvalitet och leveranssäkerhet

Under det kvartssekel Solving Sweden AB varit verksamt har utrustningar levererats till ett 60-tal länder runtom i världen och en stor del av dem är luftkuddebaserade. Solving lägger därför stort fokus på snabba reservdelsleveranser för att eventuella produktionsstopp ska bli så korta som möjligt för kunderna.

- Framtiden ser ljus ut, tycker Anders Mattsmyr. Vad gäller produktion av luftkuddar har vi under många år utvecklat en effektiv tillverkningsmetod där flexibilitet och leveranssäkerhet är vår styrka. Vidare ser vi ett allt större behov av att finnas hos kund vid idrifttagning och serviceuppdrag, säger Anders Mattsmyr.

Mats Eriksson ser stora möjligheter ur ett marknadsperspektiv.

- Vi har en bred produktportfölj som ständigt utvecklas och vi kan erbjuda ett bra alternativ när det gäller lasthantering i olika branscher, på luft eller hjul. Hög närvaro hos kund, lyhördhet för deras behov och fortsatt hög kvalitet på det vi levererar ser jag som framgångsnycklar för Solvings fortsatta succé, avslutar Mats Eriksson.

Caption 1: Anders Mattsmyr är produktionsansvarig för lufkuddetillverknigen på Solving Sweden AB. © Solving

Caption 2: Anders Mattsmyr och Mats Eriksson är produktionsansvarig respektive area sales manager på Solving Sweden AB © Solving

Inforuta

Luftkuddetruck
Solving luftkuddetruckar är utvecklade för att hantera olika typer av laster från ett ton till flera tusen ton. Truckarna är oftast kundanpassade för att optimalt svara mot kundens behov. Luftkuddetruckarna styrs i de flesta fall via en fjärrkontroll, vilket innebär att endast en operatör krävs för att flytta och övervaka även stora laster. Solvings luftkuddetruckar används idag av kunder inom transformator-, fordons-, pappers- och tung verkstadsindustri.


Solving Sweden AB
Solving Sweden AB i Västerås är ett helägt dotterbolag till finländska Ab Solving Oy i Jakobstad. I Västerås sker tillverkning av luftkuddar och en del igångkörningar och service hos kunder i Sverige. I Jakobstad finns design och tillverkning av luftkuddetruckar, AGVer och övriga hjultruckar. Bland kunderna i Sverige kan nämnas ABB, Höganäs, Iggesund, Sandviken Materials, SCA, Scania, SSAB, Stora Enso och Volvo.
https://www.solving.com/

Kontaktuppgifter:
Mats Eriksson
Area Sales Manager
Solving Sweden AB
tel. +46 72 51 84 838

Bo-Göran Eriksson
Sales Manager
Ab Solving Oy
tel. +358 50 525 1273Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications