Publications

Baltic Yachts flyttar motor yacht på luftkuddar

Detta pressmeddelande har bilder Publicerad

<p>© Solving</p>

/INS.   Den österbottniska yacht-tillverkaren Baltic Yachts (Finland) hade fått uppdraget att modernisera en 85-fots motor yacht. För att ta in yachten i produktionshallen och tillbaka ut efter utförd service anlitade Baltic Solvings flyttservice. Luftkuddetekniken var i det här fallet det enda möjliga säkra sättet att flytta yachten på, eftersom marginalerna upptill i dörröppningen endast var ett par centimeter.

Solving Sweden AB tillverkar luftkuddar sedan 25 år

Detta pressmeddelande har bilder Publicerad

<p>Anders Mattsmyr är produktionsansvarig för lufkuddetillverknigen på Solving Sweden AB. © Solving</p>

/INS.   I år har 25 år förflutit sedan startskottet gick för Solving Sweden AB. Då tog Solving över luftkuddetillverkningen i Västerås av BT Movit. Tillverkningen har fortsatt sedan dess – nu med en effektiviserad tillverkning och förbättrade egenskaper för luftkuddarna. I Solvings sortiment ingår idag förutom luftkuddebaserade hanteringsutrustningar även hjulgående automatiska truckar, AGVer.