Publications

IWB Week – slutrapport

Detta pressmeddelande har bilder Publicerad

/INS . IWB Week hölls på Stockholmsmässan 24–26 maj, 2016. De tre händelserika dagarna bekräftade IWB Week som den främsta och mest framstegsinriktade mötesplatsen för branscher inom bioraffinering av trä inklusive massa, papper, bioenergi och nya träbaserade innovationer och produkter. Precis som avsett gav evenemanget deltagarna möjlighet att dela kunskap, innovationer och nya idéer med varandra och skapade en plattform för möten, nätverkande, affärsuppgörelser och uppdatering om branschen.

IWB Week – en hel mässa och konferens om nya träbaserade produkter och bränslen

Detta pressmeddelande har bilder Publicerad

/INS.  Träbaserade produkter och bränslen får allt större betydelse när det gäller att möta framtidens krav på hållbarhet och för att lösa klimatfrågan. Skogsindustrin kommer att spela huvudrollen i denna omvandling. International Wood Biorefining Week (IWB-Week) som äger rum på Stockholmsmässan den 24-26 maj kommer med sin mässa och konferens att belysa möjligheterna för den träbaserade bioraffineringsindustrin – potentialer, teknik, marknader och politik.