Ny ledning och ny serviceplattform vid Iggesund

/INS. Anrika kartongtillverkaren Iggesund Paperboard, som ingår i skogsindustrikoncernen Holmen, genomgår förändringar – på flera plan. I höstas tillträdde Annica Bresky som ny VD.

Annica Bresky är civilingenjör, med rötter i både Grekland och djupaste Småland, som varit VD för BillerudKorsnäs Karlsborg AB och tidigare arbetat som produktionsansvarig för Stora Enso Kvarnsvedens modernaste pappersmaskin. När hon började arbeta för Iggesund i oktober var chefsposterna vid företagets två kartongbruk vakanta liksom posten som finansdirektör. Som ny VD har hon därför haft unika möjligheter att forma en ny ledningsgrupp som speglar den dynamik hon vill ha i organisationen.

”Marknaden har förändrats och förändringen kommer att fortsätta och genom att jobba smart och mer dynamiskt ska vi i ännu högre grad än tidigare kunna matcha kundernas krav”, säger Annica Bresky.

Under hösten har Iggesunds Bruk fått en ny chef, Olov Winblad von Walter, som kommer från Metsä Boards pappersbruk i Husum där han varit chef. Ny chef för Iggesunds bruk i Workington är tidigare finanschefen vid bruket, Ulf Löfgren. Ny finansdirektör är Tobias Bäärnman, senast från konsultföretaget Connecta men med förflutet inom snabbrörliga konsumentvaror; Mediamarkt, Procter & Gamble och Statoil. Ledningsgruppen har även förstärkts med Eva Thorén, HR-chef och Anna-Lena Ström, Supply Chain-direktör.

Till detta kommer att Iggesund river murar i sin egen säljorganisation. Tidigare har man skiljt på Europa och övriga världen, nu samlas det globala marknads- och säljansvaret under Arvid Sundblad.

”I mer än ett decennium har vi sett konvertering av förpackningar för konsumentvaror flytta från Västeuropa till andra delar av världen, mestadels österut. Varumärkesägare med huvudsäte i en världsdel kan ha tillverkning av både varor och förpackningar i en annan. Det är globaliseringen i ett nötskal och vi måste anpassa oss till den”, fortsätter Annica Bresky.

”För femton år sedan var Iggesund först bland de skandinaviska skogsföretagen att anpassa den europeiska organisationen till de förutsättningar som uppkommit genom EU. Nu krävs helt enkelt ett steg till för att vi ska kunna leva upp till – och rentav överträffa - den servicenivå som våra kunder kräver”, fortsätter hon.

En av förutsättningarna för vidare utveckling av Iggesunds servicenivå är införandet av ett nytt affärssystem - ryggraden i alla produktions- och leveransprocesser. Att byta system är ett stort steg och oräkneliga tester har gjorts för att övergången ska bli smärtfri för kunderna.

”Våra kunders utveckling och behov är utgångspunkten för vårt kontinuerliga förändringsarbete. Det ska bli ännu lättare att göra affärer med oss. Iggesund är och har varit ett fantastiskt företag och vi har definitivt den styrka som krävs för att vara konkurrenskraftiga i framtiden”, slutar Annica Bresky.

Bildtext:
”Det ska bli ännu lättare att göra affärer med Iggesund”, betonar Annica Bresky, som tillträdde som ny VD för Iggesund Paperboard i höstas. Nu har hon haft tid att forma sitt ledarteam, och förändringar står för dörren. © Iggesund

Iggesund

Iggesund Paperboard is part of the Swedish forest industry group Holmen, one of the world’s 100 most sustainable companies listed on the United Nations Global Compact Index. Iggesund’s turnover is just over €500 million and its flagship product Invercote is sold in more than 100 countries. The company has two brand families, Invercote and Incada, both positioned at the high end of their respective segments. Since 2010 Iggesund has invested more than €380 million to increase its energy efficiency and reduce the fossil emissions from its production.

Iggesund and the Holmen Group report all their fossil carbon emissions to the Carbon Disclosure Project. The environmental data form an integral part of an annual report that complies with the Global Reporting Initiative’s highest level of sustainability reporting. Iggesund was founded as an iron mill in 1685, but has been making paperboard for more than 50 years. The two mills, in northern Sweden and northern England employ 1500 people.

För mer information:

Staffan Sjöberg
Public Relations Manager
staffan.sjoberg@iggesund.com

Iggesund Paperboard
SE-825 80 Sweden
Tel: +4665028256
Mobile: +46703064800
www.iggesund.com

Press release images


“It will become even easier to do business with Iggesund,” emphasises Annica Bresky, who became the new CEO of Iggesund Paperboard in the autumn. She has now had the time to shape her management team to ensure the company can continue to adapt. © Iggesund

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Head office Iggesund Paperboard

Iggesund Paperboard AB
SE-825 80 Iggesund
Sweden / Sverige
Phone: +46 650 280 00
Fax: +46 650 288 00
info@iggesund.com

Publications