Laivojen rikkipäästöjä koskeva EU-direktiivi tarjoaa mahdollisuuksia polttoainetta säästäville innovaatioille

/INS. Kun suurin osa varustamoista siirtyy rikkipäästöjen kontrollialueilla jopa puolet nykyistä kalliimpaan kevyeen polttoöljyyn (MGO) vuoden 2015 alusta, kaikki polttoainetta säästävät toimenpiteet ovat kullan arvoisia. Tutkimukset ja kenttätestit ovat osoittaneet, että moottoreiden voitelussa otetut edistysaskeleet ja laivojen energianhallintajärjestelmät voivat parantaa polttoainetehokkuutta jopa yli 15 %. Pienetkin muutokset oikeaan aikaan tehtynä voivat siten johtaa merkittäviin säästöihin.  

Merenkulkualan kolmea vaihtoehtoa uuden rikkidirektiivin täyttämiseksi (1. konversio kevyen polttoöljyn käyttöön, 2. pakokaasujen puhdistusjärjestelmän asentaminen ja 3. konversio nesteytettyyn maakaasuun) on käsitelty laajalti ja yhdestä asiasta kaikki ovat samaa mieltä: kaikkiin kolmeen vaihtoehtoon liittyy merkittäviä kustannuksia. 

Varustamosäätiön entinen puheenjohtaja, Bore-varustamon entinen toimitusjohtaja sekä Nanol Technologiesin hallituksen jäsen Thomas Franck luonnehtii tilannetta:

”Suurin osa uusilla rikkipäästöjen kontrollialueilla liikennöivistä aluksista siirtyy raskaan polttoöljyn käytöstä kevyeen polttoöljyyn, joten toimivimman ja kustannustehokkaimman tavan löytäminen uusien rajoitusten täyttämiseksi on avainasemassa.”

Jokainen sentti tuntuu

Polttoaineen hinnan noustessa muutoksen myötä jopa 50 prosenttia tehokkuuteen on kiinnitettävä ennennäkemätöntä huomiota. Franck uskoo, että potentiaalisia keinoja merkittävienkin säästöjen luomiseen löytyy.

”Jokaisen polttoainetta vaihtavan aluksen suorituskyvyn optimointi voi tuoda 15–20 prosentin säästöt. Tämä edellyttää, että huomioon otetaan kaikki hyötysuhteeseen vaikuttavat muuttujat potkurista lähtien aina rungon maalipintaan ja tehokkaimpaan moottorinhallintaratkaisuun. Toisinaan pieninkin muutos voi johtaa suuriin säästöihin.”

Erinomaisia tuloksia innovatiivisella, patentoidulla voiteluaineiden lisäaineella

Juuri tässä uusimmat tekniikat voivat tuoda merkittäviä tuloksia pienellä vaivalla. Helsinkiläinen Nanol Technologies on kehittänyt vankkaan tutkimustietoon ja tekniseen osaamiseen perustuvan voiteluaineiden lisäaineen. Lisäaine sisältää kuparihiukkasia, jotka hajaantuvat kolloidiin miselleinä ja ovat täysin öljyliukoisia. Misellit kuljettavat kuparihiukkaset metallipinnalle, jossa niistä saadaan tuntuvia suorituskykyetuja. Pinnalle muodostuu siis äärimmäisen ohut suojaava kuparikerros. Kerros vähentää myös kitkaa ja energiahäviöitä. Tämän tuloksena kuluminen hidastuu, komponenttien ja voiteluaineiden käyttöikä pitenee ja, mikä tärkeintä, fossiilisten polttoaineiden käyttö ja haitallisten päästöjen määrä vähenee. Nanolin suorituskykyisten lisäaineiden käytön on osoitettu pienentävän alusten polttoaineenkulutusta 3–5 prosenttia. Kun Nanolin voiteluaineen lisäainetta testattiin ro-ro-aluksissa ja kuivalastialuksissa kuuden ja kahdentoista kuukauden ajan, polttoaineenkulutus pieneni 5 prosenttia.

”Nanolin lisäaineen käyttöönotto ei edellytä laivoilta kalliita laitemuutoksia tai -hankintoja. Se on itse asiassa yhtä helppoa ja yksinkertaista kuin moottoriöljyn lisääminen, ja muihin vaihtoehtoihin nähden aikaa kuluu vähemmän ja kustannukset jäävät pienemmiksi. Nanolin lisäaine tarjoaa tuloksia ja kustannussäästöjä välittömästi. Kun haetaan polttoainesäästöjä, tämänkaltainen ratkaisu voi tarjota nopeita voittoja”, Franck toteaa.

Moottorin voiteluun liittyvän vaihtoehdon tuomat säästöt ovat vain yksi osa polttoainetehokkuuteen vaikuttavista valinnoista.  

Kokonaisvaltainen näkemys

Henrik Dahl on energianhallintaratkaisuja tarjoavan Eniramin toimitusjohtaja. Hän uskoo, että polttoainetehokkuuteen liittyvien kysymysten ratkaiseminen vaatii kokonaisvaltaisempaa strategiaa.

”Merenkulun suurin säästöpotentiaali liittyy moottoriin ja polttoainetalouteen. Toisena tulevat muut käyttökustannukset, mutta mihinkään yksittäiseen alueeseen keskittyminen ei riitä; parhaat tulokset saadaan kokonaisvaltaisella lähestymismallilla.”

Eniram Platform -ohjelmiston ja -antureiden avulla varustamot ja laivayhtiöt voivat seurata matkustaja- ja rahtialusten lukemattomia operointiparametreja, kuten nopeutta, moottorin suorituskykyä, syväystä, likaantumista, sääolosuhteita ja paljon muuta. Näiden tietojen perusteella voidaan säätää reaaliajassa aluksen trimmiä, nopeutta ja kierroslukua parhaan tehokkuuden sekä merkittävien polttoaine- ja käyttökustannussäästöjen saavuttamiseksi.

”Toimintamallimme on datalähtöinen. Olemme analysoineet nykyasiakkaiden 250 aluksen tiedot, ja mallinnuksemme osoittava, että tarkat mittaukset ja jatkuva suorituskyvyn analysointi voi parantaa kokonaistehokkuutta jopa 10 prosenttia – siis nykyisissä olosuhteissa. Lisätoimenpiteillä voidaan saavuttaa vielä tätäkin parempia tuloksia.”

Innovaatiot avainasemassa

Merenkulun ammattilaisista voi tuntua, että uusi rikkilainsäädäntö vain lisää jo muutenkin tiukoilla olevan alan paineita, mutta se tarjoaa myös mahdollisuuksia.

Dahl suhtautuu tilanteeseen myönteisesti: ”Merenkulkualan on otettava aloite omiin käsiinsä. Uudet lait eivät merkitse merikuljetusten loppua, sillä se on yksikkökustannuksiltaan energiatehokkain kuljetusmuoto. Toisinaan kuitenkin vaaditaan lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, jotta ala saadaan uudistumaan.” 

”Noudattamalla lain henkeä voi tehostaa omaakin toimintaansa. Tavoitteemme on yhteistyössä asiakkaidemme kanssa auttaa näitä pysymään kehityskäyrän kärjessä”, Dahl jatkaa. 

Myös Franck näkee uusiin rikkisäännöksiin liittyvän myönteisiä mahdollisuuksia.

”Meillä on viiden vuoden etumatka Euroopan rikkipäästöjen kontrollialueella ja upea tilaisuus osoittaa alan johtajuutta polttoainetehokkuuden hallinnassa. Itämeren alueella nyt tehtävä kehitystyö koituu vielä koko merenkulkualan hyödyksi tulevina vuosina”, Franck toteaa. 

Tietoja EU:n rikkidirektiivistä

Vuoden 2015 alusta voimaan astuva uusi rikkidirektiivi koskee kaikkia Itämeren, Pohjanmeren ja Englannin kanaalin rikkipäästöjen kontrollialueella liikennöiviä aluksia. Kaikkien kyseisillä alueilla liikennöivien alusten on siirryttävä käyttämään rikkipitoisuudeltaan 1,0 prosenttisen polttoaineen sijaan 0,1 prosenttista polttoainetta, joka on lähempänä EU-raja-arvoa maa-ajoneuvojen polttoaineen rikkipitoisuudelle (0,001 %).

 Kontrollialueella liikennöivillä varustamoilla on seuraavat vaihtoehdot määräysten täyttämiseksi: 

  • alusten muuntaminen käymään raskaan polttoöljyn (HFO) sijaan kevyellä polttoöljyllä (MGO), jonka rikkipitoisuus on enintään 0,1 prosenttia.
  • Hyväksytyn pakokaasujen puhdistusjärjestelmän eli pesurin asentaminen. Pesuri puhdistaa HFO:n käytöstä aiheutuvat korkearikkiset pakokaasut polttoaineen 0,1 prosentin rikkipitoisuutta vastaavalle tasolle.
  • Siirtyminen nesteytetyn maakaasun (LNG), uuden vihreän vaihtoehdon, käyttöön.

Jokaiseen ratkaisuun liittyy omat kustannukset ja riskit. Kevyt polttoöljy on noin 50 prosenttia raskasta polttoöljyä kalliimpaa, joten polttoaineen vaihtaminen korottaisi varustamoiden asiakkaiden hintoja. Pesurit vaikuttavat varteenotettavalta vaihtoehdolta, mutta ne vaativat tuntuvia asennusinvestointeja ja jatkuvaa valvontaa ja huoltoa. LNG on kyllä tehokas ja puhdas polttoaine, mutta se on ratkaisuna uusi ja useimmat uskovat sen soveltuvan parhaiten uusiin laivoihin. Nanol Technologiesin ja Eniramin kaltaisten ratkaisujen avulla uusi rikkidirektiivi voi tarjota erinomaisen tilaisuuden osoittaa johtajuutta polttoainetehokkuudessa. 

”Jotkut uudet ratkaisut tarjoavat säästömahdollisuuksia ilman merkittävää alkuinvestointia. Nanolin lisäaineiden käyttö pienentää polttoaineen kulutusta merkittävät viitisen prosenttia. Yksinkertaisena ratkaisuna se ei edellytä suuria investointeja uusiin moottoreihin tai päästöjen puhdistusratkaisuihin eikä vaativia muutoksia polttoaineen toimitusketjuun tai aluksen ajotapaan. Nanolin hyödyt tulevat käyttöön heti, kun sen vain lisää käytössä olevan voiteluaineen sekaan. Katsoo asiaa miten tahansa, Nanol Technologiesin ratkaisu on kuin marja, joka vain odottaa poimimistaan – kustannussäästöt tulevat lähes ilman mitään vaivaa”, Thomas Franck toteaa yhteenvetona.

Lisätietoja antaa Nanol Technologies Oy:n toimitusjohtaja Johan von Knorring:johan.vonknorring@nanoltechnologies.com tai +358 400 149 142.

Kuva 1: Kun Nanolin voiteluaineen lisäainetta testattiin ro-ro-aluksissa ja kuivalastialuksissa kuuden ja kahdentoista kuukauden ajan, polttoaineenkulutus pieneni 5 prosenttia. ©Ab Nanol Technologies Oy

Kuva 2: Nanol Technologiesin ratkaisu on kuin marja, joka vain odottaa poimimistaan – kustannussäästöt tulevat lähes ilman mitään vaivaa. © Ab Nanol Technologies Oy

Tietoja Nanol Technologies Oy:stä

Ab Nanol Technologies Oy valmistaa korkealuokkaisia voiteluöljyjen lisäaineita käyttämällä ainutlaatuista patentoitua teknologiaa. Kyseisiä nanoteknologiaan perustuvia uusia menetelmiä käytetään jo monissa tuotteissa ja sovelluksissa. Nanol Technologiesin kehittämät tuotteet ovat vallanneet jalansijaa voiteluainemarkkinoilla, ja niitä käytetään monenlaisissa, asiakkaille merkittäviä säästöjä tuovissa sovelluksissa. Nykyinen tuotevalikoima sisältää korkealuokkaisia voiteluaineiden kulumisenestolisäaineita, joita käytetään muun muassa rautateillä ja merenkulkualalla.

www.nanoltechnologies.com

Tietoja Eniramista

Vuonna 2005 perustettu Eniram tarjoaa merenkulkualalle polttoaineenkulutusta ja päästöjä vähentävää energianhallintateknologiaa. Kokeneiden merenkävijöiden ja tekniikan asiantuntijoiden kehittämä ratkaisuvalikoima sisältää kaiken yksittäisistä laivasovelluksista varustamon laivaston kattaviin analyyseihin. Ratkaisuja käyttävät niin pienet kuin suuret varustamot mm. risteilyaluksilla, tankkereilla, konttialuksilla, irtolastialuksilla ja matkustajalautoilla. Vuonna 2013 Eniramin asiakkaat säästivät 35 000 tonnia polttoainetta ja 35 miljoonaa dollaria käyttökustannuksissa.

Eniramin pääkonttori on Helsingissä, ja sillä on tytäryhtiöt Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Saksassa ja Singaporessa. 

www.eniram.fi 

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications