Walkin tuotantolinjauudistukset avaavat uusia ovia rakennusteollisuuteen

Rakennusteollisuudessa hyödynnettävien lämmöneristemateriaalien, kuten mineraalivillan ja polyuretaanin eristämiskykyä ja energiatehokkuutta voidaan merkittävästi tehostaa korkealaatuisilla Walki®Insulation ja Construction –tuotteilla. Uuden teknologian myötä yhtiö voi valmistaa asiakkailleen entistä laajemman valikoiman huipputasoisia eristysaine- ja rakennusteollisuuden pinnoitteita. Myös tuotantolinjan ajettavuus on parantunut, mikä vähentää samalla tuotantoprosessissa syntyvän hylyn määrää.

Johtava teknisten laminaattien ja suojapakkausmateriaalien valmistaja Walki Group Oy hakee parhaillaan kasvua voimakkaasti kasvavilta eristeiden pinnoitemateriaali- ja rakennustuotemarkkinoilta. Yhtiön merkittävät panostukset tuotantoteknologian nykyaikaistamiseen mahdollistavat pinnoitusmateriaalien entistä monipuolisemman käytön markkinoilla parantaen samalla niiden laatua.

- Kasvaneet energiakustannukset ja tiukentuneet ympäristövaatimukset ovat omiaan lisäämään eristämisen tärkeyttä tulevaisuudessa. Tämä tulee lisäämään myös eristeiden pinnoitemateriaalien kysyntää, sillä näiden turvin asiakkaamme voivat parantaa omien tuotteidensa eristyskykyä huomattavasti, sanoo Walkin Construction Facings –yksikön tuotelinjapäällikkö Kari Salminen.

Teknologiauudistukset parantavat tuotteiden laatua

Korkealuokkainen eristeiden pinnoitemateriaali kuuluu olennaisena osana laadukkaaseen eristemateriaaliin ja moniin muihin rakennusmateriaaleihin. Sen lisäksi, että pinnoitemateriaali parantaa Walkin asiakkaiden lopputuotteiden eristyskykyä, se myös auttaa estämään korroosion ja homekasvun aiheuttamia haittavaikutuksia niiden käyttökohteissa.

Elokuun puolestavälistä lähtien Walkin Valkeakosken tehtaan tuotantolinja on uudistettu toimimaan entistä tehokkaammin. Tuotantolinja mahdollistaa aiempaa laajemman raaka-ainevalikoiman hyödyntämisen ja tätä kautta yhtiö voi vastata asiakkaidensa nykyisiin kuin myös tulevaisuuden tarpeisiin entistä paremmin.

- Walki haluaa olla markkinoiden johtava eristeiden ja muiden rakennusmateriaalien pintamateriaalien tuottaja. Siksi kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita aina tarkoin.  Asiakkaidemme kanssa käydyistä keskusteluista on käynyt ilmi, että markkinoilla kaivataan nykyistä tasalaatuisempia ja tehokkaampia eristeiden pinnoitemateriaaleja, Salminen kertoo.

- Investointipanostustemme turvin meillä on mahdollisuus vastata asiakkaiden tarpeisiin entistä nopeammin. Teknologiauudistukset auttavat meitä valmistamaan nykyaikaisia ja tasalaatuisia eristeiden pinnoitemateriaaleja ja samalla välttämään niiden lakkauspintakerrokseen mahdollisesti syntyviä epätasaisuuksia, reikiä tai koloja, jotka voivat edistää korroosion syntymistä.

Tehoa brändiin Walkin tuotteilla


Eristeiden ja muiden rakennusmateriaalien valmistajat voivat tukea ja lisätä tuotemerkkiensä tunnettavuutta painamalla omat logonsa tai tuotenimensä suoraan lopputuotteidensa pinnoitemateriaaleihin.

Koska Walki haluaa toimia ympäristöystävällisesti, se hyödyntää ainoastaan vesipohjaisia painovärejä tuotantolinjansa painatusprosesseissa.

- Asiakkaamme, jotka haluavat lisätä omien tuotemerkkiensä tunnettavuutta ja tuotteidensa menekkiä kustannustehokkaalla ja ympäristöä säästävällä tavalla saavat selkeätä lisäarvoa meidän uudesta painatusteknologiastamme, sanoo Walkin tehtaanjohtaja Timo Saahko.

Walki on investoinut myös uuteen tuotantolinjan radanhallintajärjestelmään, joka tehostaa yhtiön materiaalituotantoa ja myös mahdollistaa entistä tehokkaampien ja tasalaatuisempien eritysmateriaalien valmistuksen.

- Uudistuksen johdosta myös tuotantoprosesseiden aikana syntyvä hylkyjätteen määrä vähenee.

Uusille markkinoille, uusin tuottein


Pierrick Girard Walkin Ranskan myyntitoimistosta toimii aktiivisessa yhteistyössä paikallisten eristemateriaalivalmistajien kanssa löytääkseen uusia käyttökohteita Walkin tuotteille. Hän uskoo, että tämä yhteistyö tulee tarjoamaan Walkille entistä monipuolisemmat mahdollisuudet laajentua rakennusmateriaalimarkkinoilla – etenkin alumiinipinnoitteisten ja höyrytiiviiden eristysmateriaalien kasvunäkymät ovat hyvät.

- Investoinnin jälkeen olemme saaneet erittäin hyvää palautetta asiakkailtamme uudistetun tuotantolinjamme valmistamien eristepinnoitemateriaalien laadusta. Asiakkaamme ovat kiitelleet muun muassa tuotteiden ja rullien tasalaatuisuutta sekä materiaaliemme parempaa ajettavuutta heidän omilla tuotantolinjoillaan. /ins

Caption 1:

Walkin funktionaalisten monikerroslaminaattien valmistuksessa käytetään hyväksi alumiinille luontaista matalaemissio-ominaisuutta ja erinomaista kaasutiiviyttä.
© Walki

Caption 2:

Walkin Construction Facings –yksikön tuotelinjapäällikkö Kari Salminen (vasen) yhdessä tehtaanjohtaja Timo Saahkon kanssa Walkin Valkeakosken tehtaan tiloissa.
© Walki

Walki Group lyhyesti:


Walki Group on johtava teknisten laminaattien ja suojapakkausmateriaalien valmistaja, joka on erikoistunut kuitupohjaisten, älykkäiden monikerroslaminaattituotteiden toimittamiseen useisiin käyttökohteisiin energiaa säästävistä rakennuspinnoitteista eristysainesovelluksiin. Walki Groupilla on toimintoja Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Puolassa, Isossa-Britanniassa, Venäjällä ja Kiinassa, ja työntekijöitä konsernissa on noin tuhat. Konsernin vuosittainen liikevaihto on noin 300 miljoonaa euroa.

www.walki.com

Lisätietoja antavat:

Walki Group

Kari Salminen, Walkin Construction Facings –yksikön tuotelinjapäällikkö
Mobile: +358 (0)40 737 1917

Timo Saahko, tehtaanjohtaja
Mobile: +358 (0) 50 314 7796

www.walki.com

Press release images


Walki’s facing material is a multi-layer laminate, which makes use of the excellent gas tightness and the low emission property characteristics of aluminium. © Walki

Walki’s Construction Facings Business Line Manager Kari Salminen (left) together with Plant Director Timo Saahko at the Group’s production facility in Valkeakoski, Western Finland. © Walki

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications