Το μέλλον της συντήρησης βρίσκεται εδώ σήμερα – με την Υπηρεσία Πραγματικού Χρόνου TRUCONNECT

/INS. Η υπηρεσία τηλεμετρίας TRUCONNECT, που έχει αναπτυχθεί από την Konecranes, συνδέει δεδομένα, μηχανές και ανθρώπους ώστε να παρέχει απομακρυσμένη παρακολούθηση, διαγνωστικές λειτουργίες, ανάλυση δεδομένων και συντήρηση που προγραμματίζεται βάσει χρήσης. Έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθά επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν πιθανά προβλήματα συντήρησης και απόδοσης πριν να καταστούν κρίσιμα και να απειλήσουν την ασφάλεια των εργαζομένων, την παραγωγικότητα και τα έσοδα της επιχείρησης.

Το βιομηχανικό ίντερνετ οδηγεί την παγκόσμια βιομηχανία σε μία τεράστια μεταμόρφωση με τη σύνδεση περισσότερων ευφυών μηχανών και ανθρώπων στον χώρο εργασίας. Αυτή η συνύφανση του ψηφιακού κόσμου με τον κόσμο των μηχανών έχει τη δυνατότητα να προσφέρει απίστευτα οφέλη. Η Konecranes γνωρίζει πολύ καλά την αξία του βιομηχανικού ίντερνετ και πώς θα αλλάξει τον κόσμο του χειρισμού υλικών. Η εταιρία εφαρμόζει ήδη το βιομηχανικό ίντερνετ για να οδηγήσει την εξέλιξη του σέρβις μέσω απόμακρης παρακολούθησης, διαγνωστικών λειτουργιών, ανάλυσης δεδομένων και συντήρησης που προγραμματίζεται βάσει χρήσης - παρέχοντας ορατότητα σε πραγματικό χρόνο και μοναδική εμπειρία πελάτη.

Σήμερα, το μεγαλύτερη μέρος του σέρβις, της συντήρησης και των επισκευών γίνεται με προγραμματισμό: πραγματοποιείται με βάση καθορισμένο χρονοδιάγραμμα διότι οι πληροφορίες πραγματικού χρόνου για την κατάσταση και την απόδοση του εξοπλισμού δεν είναι πάντα διαθέσιμες. Υπάρχει μεγάλη σπατάλη χρημάτων και χρόνου, κυρίως λόγω ελλειμμάτων στον τρόπο περισυλλογής και κοινοποίησης των πληροφοριών. Σε άλλες περιπτώσεις, οι τεχνικοί σπεύδουν να επισκευάσουν ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να αποφευχθεί αρκεί να είχαν λάβει τη σχετική ενημέρωση ότι απαιτούνταν προληπτική συντήρηση. Η λειτουργία τηλεμετρίας TRUCONNECT παρέχει ορατότητα σε δεδομένα λειτουργίας και χρήσης του γερανού, βοηθώντας στη λήψη αποφάσεων για επενδύσεις συντήρησης και παραγωγικότητας. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση του υπολειπόμενου θεωρητικού χρόνου εργασίας βάσει σχεδιασμού και ζωής σέρβις επιλεγμένων στοιχείων εξοπλισμού. Επιπλέον, τα μοτίβα χρήσης γερανογέφυρας μπορεί να ταυτοποιήσουν περιπτώσεις όπου η κατάρτιση του χειριστή μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια και την παραγωγικότητα. Μία επιλογή ειδοποιήσεων παρέχει ειδοποίηση μέσω email ή/και με τηλεφωνικό μήνυμα κειμένου για επιλεγμένα συμβάντα, όπως υπερθέρμανση, απόπειρες υπερφόρτωσης και διακοπές λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να λαμβάνεται άμεσα η κατάλληλη δράση.

Συμβάλλουμε στη βελτιστοποίηση της χρήσης της γερανογέφυρας

Διακοπές λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, υπερφορτώσεις και άλλα συμβάντα ασφαλείας συλλαμβάνονται και αναφέρονται. Αυτό επιτρέπει σε μηχανικούς και τεχνικούς να αντιμετωπίσουν προβλήματα και να αναλάβουν διορθωτική δράση. Με την υπηρεσία τηλεμετρίας TRUCONNECT, η χρήση της γερανογέφυρας μπορεί να βελτιστοποιηθεί με τον εντοπισμό περιοχών όπου η κατάρτιση χειριστή μπορεί να βελτιώσει την ασφάλεια και την παραγωγικότητα του χώρου εργασίας σας. Διάφορα δεδομένα λειτουργίας που αφορούν τη χρήση του εξοπλισμού συγκεντρώνονται περιοδικά στο Κέντρο Απομακρυσμένων Δεδομένων της Konecranes. Αναφορές γραφικών που ερμηνεύονται εύκολα μπορούν να παραχθούν κατά παραγγελία ή να αποσταλούν με email στους χρήστες σε προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Όταν έχει εγκατασταθεί σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης, μία επιλεγμένη συλλογή δεδομένων κρίσιμης κατάστασης, όπως υπερφορτώσεις και υπερθερμάνσεις, μπορεί να μεταδοθεί μέσω email ή τηλεφωνικού μηνύματος κειμένου λίγο μετά την πραγματοποίηση του συμβάντος έτσι ώστε να ληφθεί εγκαίρως η απαραίτητη δράση.

Η διαθεσιμότητα τηλεσύνδεσης περιλαμβάνεται στα νέα συστήματα εξοπλισμού της Konecranes αλλά μπορεί να εγκατασταθεί ως πακέτο αναβάθμισης σε υπάρχουσες βιομηχανικές γερανογέφυρες. Η τηλεσύνδεση βασίζεται σε μία διαγνωστική μονάδα που συλλέγει λεπτομερείς πληροφορίες από τη γερανογέφυρα και τις αποστέλλει στο κέντρο τηλεμετρίας της Konecranes μέσω μιας απόλυτα ασφαλούς σύνδεσης μέσω αγωγών εικονικού ιδιωτικού δικτύου. Το κέντρο απομακρυσμένων δεδομένων αναλύει και συγκεντρώνει τις πληροφορίες σε μία αναφορά που μπορεί να εξεταστεί online.

Αυτή τη στιγμή, το σύστημα τηλεμετρίας TRUCONNECT είναι διαθέσιμο για γερανογέφυρες CXT για βιομηχανικές εφαρμογές, και για τον SMARTON και άλλες γερανογέφυρες ειδικού σχεδιασμού για βαριές εφαρμογές.

Σέρβις σε πραγματικό χρόνο

Η λειτουργία τηλεϋποστήριξης TRUCONNECT προσφέρει στους πελάτες πρόσβαση 24/7 σε παγκόσμιο δίκτυο κέντρων υποστήριξης, με ειδικούς και τεχνικούς γερανογέφυρας που είναι διαθέσιμοι να παρέχουν τηλεϋποστήριξη και επίλυση σε προβλήματα σε περίπτωση βλάβης ή ένδειξη βλάβης. Μέσω μιας απόμακρης σύνδεσης, οι ειδικοί της Konecranes σε οποιοδήποτε από αυτά τα κέντρα υποστήριξης μπορούν να λάβουν πρόσβασης και να επιλύσουν προβλήματα σε εξοπλισμό και να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για την καλύτερη κατανόηση του προβλήματος και εντοπισμό της διορθωτικής δράσης.

Τα οφέλη της σύνδεσης της γερανογέφυρας με τους ειδικούς της Konecranes είναι προφανή: Το σύστημα τηλεμετρίας ξεκινά την επίλυση του προβλήματος αμέσως μετά την εμφάνιση του προβλήματος ή άλλου συμβάντος για την ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτός λειτουργίας καθώς και την επίλυση προβλημάτων που απαιτούν υψηλό επίπεδο τεχνικής γνώσης. Βοηθά επίσης στον εντοπισμό ανάγκης για διορθωτικές ενέργειες συντήρησης επί τόπου και για ανταλλακτικά. Άμεση υποστήριξη 24/7 από ένα εύκολο σημείο επικοινωνίας, διαθέσιμο μέσω τηλεφώνου ή email ― ακόμη και για εξαιρετικά απόμακρες περιοχές.

Φωτογραφία 1: Το TRUCONNECT συνδέει δεδομένα, μηχανές και ανθρώπους ώστε να παρέχει απομακρυσμένη παρακολούθηση, διαγνωστικές λειτουργίες, ανάλυση δεδομένων και συντήρηση που προγραμματίζεται βάσει χρήσης. © Konecranes

Φωτογραφία 2: Η λειτουργία τηλεμετρίας TRUCONNECT παρέχει ορατότητα σε δεδομένα λειτουργίας και χρήσης του γερανού, βοηθώντας στη λήψη αποφάσεων για επενδύσεις συντήρησης και παραγωγικότητας. © Konecranes

Φωτογραφία 3: Αναφορές γραφικών που ερμηνεύονται εύκολα μπορούν να παραχθούν κατά παραγγελία ή να αποσταλούν με email στους χρήστες σε προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα. © Konecranes

Γενικά για την KONECRANES

Η Konecranes ως πρωτοπόρος κατασκευαστής ανυψωτικών συστημάτων και γερανογεφυρών στην παγκόσμια αγορά προσφέρει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας (μονάδες παραγωγής και επεξεργασίας, μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων, ναυπηγεία, λιμάνια, τερματικούς σταθμούς κλπ.). Με συνολικές πωλήσεις παγκοσμίως ύψους 2,011 εκατομ. Ευρώ το 2014 και συγχρόνως με αντιπροσωπευτική παρουσία σε 600 σημεία σε 48 χώρες και 12.000 εργαζόμενους έχει την δυνατότητα να ικανοποιήσει άμεσα με ασφάλεια και τεχνογνωσία οποιαδήποτε σχετική ανάγκη των πελατών της. Η Konecranes είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο υψηλής τεχνολογίας Nasdaq Helsinki (σύμβολο:KCR1V).

www.konecranes.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:
KONECRANES ΕΛΛΑΣ Α. Ε.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΘΗΝΑ, 15 124, ΕΛΛΑΔΑ
Γεράσιμος Κουτσουβέλης, Βusiness Development Manager
Gerasimos.koutsouvelis@konecranes.com
info.greece@konecranes.com
Τηλέφωνα: +30 6951 970 970, +30 210 6120546

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

KONECRANES ΕΛΛΑΣ Α. Ε.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 43
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΘΗΝΑ, 15 124, ΕΛΛΑΔΑ

www.konecranes.gr

Publications