New factory for graphic outsourcing

PRESSEMEDDELELSE
1995-01-24
Danmark verdens største
indenfor grafisk outsourcing

En af verdens største "Print-On-Demand" faciliteter åbner i Kastrup i april. Her skal cirka 300 millioner sider dokumentation til IBM:s software-programmer produceres hvert år.
Bag projektet står Kodak Facilities Management, som har tegnet en kontrakt med IBM om at producere software-dokumentation.
Aftalen forventes at give en omsætning på flere hundrede millioner kroner, og omfatter også faciliteter i USA og Mexiko.

Den hurtige udvikling indenfor software markedet har gjort det sværere for leverandrerne at få aktuel dokumentation frem i rette tid til kunderne. IBM Software Manufacturing Solutions (ISMS), som producerer IBM's software og publikationer, har i øjeblikket mere end 20 000 publikationer at holde rede på, og antallet vokser i takt med at nye programmer udvikles.
- Ifølge Tommie Funseth, administrerende direktør for Kodak FM Norden, giver samarbejdet forbedret kundeservice, leverance-sikkerhed og kvalitet, samtidig med at millionbeløb spares i lageromkostninger.
Just-in-time koncept
Den nye facilitet i Kastrup bliver en af de største i verden, og forventes at producere cirka 300 millioner sider dokumentation om året. Hjernen i processen er Kodaks "Just-In-Time" software, som styrer et stort antal
højvolume printere og fuldfarve printere af sidste generation. Her findes også avanceret udstyr for
sortering og efterbehandling. Störste delen af
dokumentationen leveres fra IBM via PostScript filer, som editeres for videre transport ind i Kodaks "Print-On-Demand" system.
Åben systemarkitektur går virksomheden helt uafhængig
af datamiljø. Kodak FM samarbejder med flere forskellige leverandører, for at ivaretage de bedste løsninger på markedet. Flere IBM-produkter, som f.eks. PS/2 PC:er og RISC System/6000 arbejdsstationer, indgår i dette udvalg.

International udvikling
Tommie Funseth ser dette som en bekræftelse på en international udvikling mod outsourcing indenfor billed- og dokumenthåndtering.
- Ved at koncentrere produktionen af store tekst- og billedmængder til én højeffektiv enhed, opnår vi en hurtigere og billigere dokumenthåndtering, som desuden har højeste kvalitet og aktualitet, forklarer han.
For ISMS betyder det en mere effektiv betjening af kunder i Europa, Mellemösten, Afrika og Sydamerika. Det gælder både færdigtrykte manualer, og elektronisk overførte dokumenter.

Skridt mod global infrastruktur
- På sigt kommer mere og mere materiale at overføres via telenettet, og trykkes hvor det skal bruges. Nu tar vi det første skridt mod en bedre global infrastruktur, forklarer Tommie Funseth.
Faciliteten i Kastrup vil fra starten kunne telekommunikere med to, eksisterende faciliteter
i USA og Mexiko.
Kodak FM, som blev grundlagt i 1992, er specialiseret
i helhedsløsninger af dokument- og billedhåndtering for industri og offentlige institutioner. Selskabet indgår i Kodak-koncernen som et uafhængigt datterselskab.
- Moderselskabet giver os en bred teknisk base at stå på, bl.a. indenfor kopiering, CD-teknologi og
mikrofilmhåndtering. Takket være vor uafhængighed kan vi agere selvständigt, og få de lösninger frem som er bedst
for kunderne, siger Tommie Funseth.
Aftalen med IBM er den hidtil største på markedet. Tidligere har Kodak FM indgået kontrakt med flere store virksomheder i Norden.

Bildtekster:
1. Ved den nye Print-On-Demand facilitet i Kastrup skal 300 millioner sider dokumentation produceres om året. Bag projektet står IBM og Kodak, her räpresenteret af, fr.v. Uffe Spohr, IBM, Michael Mølbæk og Tommie Funseth, Kodak, samt Stig Lund og Karsten Goth, IBM.

2. Den nye Print-On-Demand facilitet i Kastrup skal forbedre kundeservice, leveranse-sikkerhed og kvalitet. Bag projektet står IBM og Kodak, her räpresenteret af, fr.v. Carsten Goth, projektleder, IBM, Uffe Spohr, manager, IBM, Michael Mølbæk, driftschef, Kodak Facilities Management, Tommie Funseth, administrerende direktør, Kodak FM og Stig Lund, manager, IBM.

For yderligere information, venligst kontakt:
Tommie Funseth
Kodak AB
175 85 Järfälla, Sverige
Tel: +46-8-58 02 36 62
Fax: +46-8-58 02 37 90

Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications