Den nya produktionslinjen i Valkeakoski är igång

/INS. Den nya produktionsenheten på Walkis Valkeakoski-fabrik har gjort sina första leveranser till kunder. Produktionslinjen har levt upp till förväntningarna.

På den nya produktionslinjen används den senaste tekniken för kvalitetsmätning och processtyrning, vilket ger en hög och jämn kvalitet.

”Tack vare tekniken på produktionslinjen kan vi mycket noggrant kontrollera kvaliteten på produktionskörningarna. Vi lagrar alla dataparametrar från alla körningar, detta möjliggör att vi vid ett senare tillfälle kan gå tillbaka och spåra förändringar”, säger Kari Salminen, Executive Vice President, Construction.

Efterfrågan på flerskiktslaminat är på uppgång nu när den europeiska byggbranschen arbetar med att uppfylla de så kallade 20-20-20-målen, där man bland annat siktar på att förbättra energieffektiviteten med 20 %. Effektiv isolering av fastigheter är en viktig del i att hålla nere kostnaderna för uppvärmning.

Den nya produktionslinjen är mycket flexibel och betjänar även andra produktsegment utanför byggbranschen, till exempel flexpack och medicinska produkter. ”Linjen ger oss mycket omfattande extruderings möjligheter”, säger Kari Salminen.

Den nya produktionslinjen kommer att öka kapaciteten, och Walki kommer att bli snabbare på att bemöta kundernas behov. Kunderna kan också se fram emot kortare leveranstider.

Eftersom arbetssäkerheten är utgångspunkten för allt som sker på Walki, har vi också varit särskilt uppmärksamma på att skapa en säker arbetsmiljö. På det hela taget är Salminen mycket nöjd med hur den nya produktionslinjen kom till. ”Detta har varit ett skolboksexempel på hur man genomför ett komplext projekt, var alla våra anställda har hjälpt till på ett eller annat sätt”, säger Salminen.

Bildtext: Detta har varit ett skolboksexempel på hur man genomför ett komplext projekt, var alla våra anställda har hjälpt till på ett eller annat sätt. © Walki Group Oy

För mer information, kontakta:

Kari Salminen
Vice VD, Konstruktion
Tel. +40 737 1917
E-post: kari.salminen@walki.com

Walki i korthet
    
Walki Group är en ledande tillverkare av tekniska laminat och förpackningsmaterial. Vi är  specialiserade på tillverkning av fiberbaserade, intelligenta multilaminatprodukter för marknader som sträcker sig från energibesparande isoleringslaminat och byggmembran till barriärförpackningar. Walki har fabriker i Finland, Tyskland, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Ryssland och Kina. Företaget sysselsätter cirka 900 personer och den årliga nettoomsättning ligger på över 300 miljoner euro.

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications