Walki hjälper franska gourmetkaffetillverkaren Malongo att bli grön

Walki Group, som är en ledande tillverkare av tekniska laminat och förpackningsmaterial, tog emot en stor utmaning. Resultatet av utmaningen är att Malongo, en fransk tillverkare av lyxkaffe, i december 2012 lanserar ett nytt sätt att förpacka högklassiga kaffepods i material som är hållbara för miljön och återvinningsbara. Den nya förpackningen utvecklades i samarbete mellan Walki, den svenska papperstillverkaren Korsnäs och Malongo, och den kan öppna nya dörrar för Walki i framtiden.

Kaffeföretaget Malongo grundades 1934 i Nice, Frankrike. Trots att malet kaffe och bönor fortfarande är Malongos kärnverksamhet, har försäljningen av kaffepods rusat i höjden och utgör i dag 36 % av Malongos försäljning. Än så länge har podsen – beklagligt nog – varit gjorda av plast.

Högklassigt kaffe utan att offra miljön


Walkis uppdrag i utvecklingsprojektet var utmanande. Företaget ombads leverera en barriär för podens ram och ett pappersbaserat förpackningsmaterial för de enskilda podsen, med beaktande av återvinningsbarheten och kaffets känslighet. Korsnäs bidrog med det termoformbara pappret för förpackningen medan Walki utvecklade den speciella beläggningen.

- Det är mycket svårt att förpacka kaffe, eftersom det utvecklar en massa gaser och man måste kunna stänga in aromen i poden för att skapa den perfekta koppen kaffe, säger Marie Barge, säljchef på Walki i Frankrike.

Högklassiga förpackningsmaterial i ny urtappning


Under de tio senaste åren har familjeägda Malongo arbetat hårt för att minska mängden förpackningsmaterial och använda främst återvinningsbara material.

- Vi gjorde en massa provkörningar när vi utvecklade produkten och till slut lyckades vi skapa den speciella beläggningen för produkten, som uppfyller Malongos behov ur ett hållbarhetsperspektiv och garanterar kaffeproduktens höga klass, säger Marie Barge.

Den kombination som användes för kaffepodsens pappring var Walki®Pack Bio X, en oxo-bionedbrytbar och ogiftig polymerbeläggning på papp. Därefter packas poden i en individulell förpackning som ska vara återvinningsbar, men framför allt utgöra en gas-, arom-, fukt- och ångbarriär. Dessutom ska den vara termoformbar, värmeförseglingsbar, peelable, erbjuda bra tryckegenskaper och vara oxo-bionedbrytbar.

Många möjligheter för den termoformbara förpackningen

- För Walki ger det här projektet ett helt nytt marknadsområde, eftersom vi nu kan erbjuda våra kunder en helt ny sort av belagt papper som är termoformbart. Ännu har vi inte verkat på en sådan marknad, men nu har vi möjligheten att erbjuda termoformbara förpackningar även till andra kunder, som ska förpacka olika livsmedel, inklusive ostar och andra mejeriprodukter. /ins

Bildtext 1:

Malongos nya kaffeprodukt kommer ut på marknaden i december och är den första helt återvinningsbara och ekologiskt hållbara kaffepodprodukt som erbjuds.
© Walki

Bildtext 2:

Walkis nya termoformbara förpackningsmaterial hjälper att stänga in kaffearomerna i poden för att ge den perfekta koppen kaffe.
© Walki

Bildtext 3:

Kaffeföretaget Malongo grundades 1934 i Nice och företaget har alltid stolt fört fram sitt engagemang för kvalitet, etik och hållbar miljö.
© Walki

Om Walki Group

Walki Group specialiserar sig på tillverkning av fiberbaserade, intelligenta, multilaminatprodukter för marknader som sträcker sig från energibesparande isoleringsbeläggningar och byggmembran till barriärförpackningslösningar. Koncernen har fabriker i Finland, Tyskland, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Ryssland och Kina och sysselsätter cirka 1 000 personer. Koncernens årliga nettoomsättning ligger på över 300 miljoner euro.

För mer information kontakta:

Walki Group
Marie Barge, Walkis säljchef i Frankrike.
Mobil: +33 677 022796
e-post: marie.barge@walki.com

www.walki.com

Press release images


Malongo’s new coffee product will enter the market in December, being the first-ever fully recyclable and ecologically sustainable coffee pod product available. © Walki

Walki’s new thermo-formable packaging material helps keep coffee aromas sealed in the pod to create a perfect cup of coffee. © Walki

The Malongo coffee company was founded in 1934 in Nice, and has always prided itself on its commitment to quality, ethics and environmental sustainability. © Walki

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications