Obey optimerar avkastningen från bioenergi: Ett välbeprövat sätt att höja energivärdet i träbaserad biomassa

Den globala energianvändningen visar få tecken på att minska, utan fortsätter tvärtom att öka. Därför måste utvecklingen av hållbara energikällor ta fart och användningen av energi ur biomassa måste bli mera utbredd och effektivare. I skogar världen över ligger avverkningsrester outnyttjade och deras energiinnehåll går till spillo. Men det finns möjlighet till förändring. Obey är en procedur och en arbetsmetod, baserad på långa, nordiska traditioner, med syfte att optimera avkastningen från bioenergi.

Bakom namnet Obey står ”Optimising the bioenergy yield”, eller ”Optimering av avkastningen från bioenergi. Walki, ledande tillverkare av tekniska laminat och förpackningsmaterial med skyddsfunktioner, har lång erfarenhet av nära samarbete med skogsindustrin och känner väl till fördelarna med arbetsmetoden bakom Obey. För att bidra till en effektivare användning av träbaserad biomassa globalt lanserar Walki nu internetsidan www.obeyinfo.com.

”Obey handlar om att utnyttja den fulla energipotentialen i avverkningsrester och utgallrade träd. Det första steget är att låta trämaterialet ligga och torka i skogen innan det flisas och transporteras bort. Det är en naturlag att energivärdet stiger markant om man väljer helt torr trämassa som bränsle framom fuktig”, säger Walkis Arno Wolff, Vice President Sales & Marketing, Technical Products.

 

En komplett procedur för hållbar energiavkastning

 

Obey omfattar allt från skörd och hantering till utnyttjande av biomassa på ett miljömässigt hållbart sätt. Ett viktigt bränsle vid energiproduktion är avverkningsrester, eller de träddelar som blir kvar då stammarna som går till pappers- och sågindustrin förts bort. Den andra bränslekällan är tunna träd som gallrats bort för att ge växtutrymme för mera värdefulla träd. Enligt Obey ska avverkningsresterna och träden bli liggande på avverkningsplatsen i tre till fyra veckor innan de samlas upp. På så sätt torkas de effektivt av kostnadsfri och miljövänlig solenergi, och löv och barr som inte behövs vid energiproduktionen ramlar av och förser skogen med viktig näring. Efter detta staplas träet så att sol och vind kan torka det ytterligare.

”Om stapeln skyddas från regn och snö med ett lämpligt täcke hålls träet torrt och förlorar inte sitt energivärde. Dessutom är träet lättare att hantera då det förblir fritt från is. Walkis täckmaterial Walki-Biomass Cover har utvecklats för det här ändamålet, och eftersom det är gjort av fiberbaserat papper kan det flisas och brännas tillsammans med träet”, säger Arno Wolff.

Ett annat steg i Obey är att flisa träet så nära stapelplatsen som möjligt för att minimera transportvolymerna och på så sätt minska på energibehovet för transporterna. Om biomassan är torr kan transporterna bli ännu effektivare, eftersom lastbilarna då kan fyllas utan att man överskrider viktgränserna (man transporterar inget vatten). Lagrar man endast torr biomassa undviker man dessutom förruttnelse.

”För att biomassan ska behålla sin konkurrenskraft borde den utnyttjas så nära skördeplatsen som möjligt. Det här ger också fördelar för den lokala sysselsättningen”, säger Arno Wolff.

 

Biomassa från skogen är framtiden

 

Om Obey följs steg för steg kan man höja energiinnehållet i biobränslet markant. Den viktigaste följden av detta är att stora mängder fossilt bränsle kan ersättas av förnyelsebar energi.

”Biomassa är den viktigaste källan till förnyelsebar energi som används i dag, och av de källorna är biomassa från skogen den absolut största och den som har den största tillväxtpotentialen. Jämfört med många andra bioenergikällor har träbaserad biomassa en god energinettoavkastning, med andra ord, processerna för att ta den i bruk orsakar inga energiförluster. Dessutom undviker man konflikten om huruvida biomassa ska bli föda eller bränsle då man använder trä”, säger Arno Wolff.

 

Bildtext:

Obey är en arbetsmetod som maximerar energiavkastningen från träbaserad biomassa. Att skydda energiskörden från regn och snö är ett viktigt led i proceduren.

© Walki Group

 

För ytterligare information om Obey, vänligen se www.obeyinfo.com eller kontakta:

 

Arno Wolff

Vice President, Sales & Marketing, Technical Products

Walki Group

Tel +49 170 311 91 40

E-post: arno.wolff@walki.com

www.walki.com

 

 

Walki i korthet

Walki Group är en ledande tillverkare av tekniska laminat och förpackningsmaterial med skyddsfunktioner. Vi är specialiserade på fiberbaserade och intelligenta multilaminat inom ett brett spektrum av områden, från energisparande laminat till barriärförpackningar. Walki Group har fabriker i Finland, Tyskland, Holland, Polen, Storbritannien, Ryssland och Kina. Gruppen har omkring 1 000 anställda och omsätter 325 miljoner euro.

www.walki.com

Press release images


Obey is a procedure for maximizing the energy yield of wooden biomass used for energy production. Protecting the energy harvest from rain and snow is an important part of the procedure. © Walki Group

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications