Alfa Laval tar nästa steg mot den intelligenta pumpen

Alfa Laval släpper ny programvara för övervakning av utrustningsskick med inbyggda analyser. Med hjälp av artificiell intelligens kan nya Alfa Laval Analytics för onlineövervakning av utrustningsskick hjälpa företag i hygienbranscherna att förhindra oplanerade avbrott, förlänga livslängden för värdefulla resurser och uppnå hållbarhetsmålen.

– Detta är ett stort steg för företag i hygienbranscherna. Vår nya Alfa Laval Analytics-lösning upptäcker potentiella maskinfel innan de inträffar och hjälper till med att diagnostisera rotorsaken. I nära dialog med våra kunder har vi utvecklat en lättanvänd och tillförlitlig lösning som ger trygghet och låter utrustningen prestera maximalt hela tiden, säger Torsten Pedersen, chef för Connectivity and Monitoring vid Alfa Laval Fluid Handling.

 

Alfa Laval Analytics är en värdeskapande funktion som kan läggas till i alla nya och befintliga pumpinstallationer från Alfa Laval. Lösningen innehåller ett abonnemang på ett år, inklusive onlineinstallation, utbildning i användning av instrumentpanelen och löpande support.

 

Alltid vid din sida, dygnet runt, alla dagar

Alfa Laval Analytics samlar in och analyserar pumpens vibrationsdata dygnet runt. Tanken bakom utvecklingen av den AI-baserade lösningen har varit att skapa trygghet åt anläggningens operatörer och ledning. Analyserna ger en tydlig och intuitiv översikt över utrustningens skick genom en enkel instrumentpanel. Grönt för ok, gult för uppmärksamhet, orange för varning och rött för omedelbara åtgärder.

 

 – Oavsett var de befinner sig och vad klockan är, kan anläggningens operatörer och chefer kontrollera anläggningens status direkt från fickan. Det enda som krävs är en snabb titt på appens instrumentpanel för att kontrollera pumparnas skick och vidta åtgärder vid behov för att förhindra dyrbara avbrott, säger Torsten Pedersen.

 

Han förklarar att Analytics inte bara upptäcker fel, utan också fastställer de sannolika orsakerna till problemet. Detta kan till exempel vara felinriktad pumpinstallation, potentiella processförbättringar eller mekaniska fel.

 

– Diagnostikfunktionerna hos Analytics-verktyget gör det mycket enklare för operatörer och tekniker att lokalisera problemet snabbt och åtgärda det innan det orsakar skada. Vid körning av Analytics kan vi till och med utöka garantin på utrustningen om pumparna övervakas löpande och rekommendationerna för inspektioner och reparationer följs, säger Torsten Pedersen.

 

Möjliggör förutsägande underhåll

Tack vare förmågan att förutse fel och identifiera delar som behöver repareras eller bytas, banar Analytics väg för att implementera strategier för förebyggande underhåll som eliminerar extra kostnader och förhindrar oplanerade avbrott.

 

Samtidigt har Analytics stöd för hållbarhetsagendan genom att anläggningarna kan göra mer med mindre. Genom att tillgångarna hela tiden kan köras felfritt, förbättrar Analytics energieffektiviteten och bidrar till att minska koldioxidutsläppen.

 

Alfa Laval Analytics är en cybersäkerhetslösning Alla data sänds via mobilnät och kräver ingen anslutning till anläggningens internet.

Analytics är del av Connected Services-programmet från Alfa Laval. Nya tjänster läggs till löpande för att utnyttja potentialen i Industri 4.0-tekniken.

 

Teknisk inställning av Alfa Laval Analytics

  • Analytics används med CM Connect Gateway och levereras med ett abonnemang på 12 månader.
  • Installation och driftsättning går enkelt och genomförs med en app som hjälper användaren i steg som är enkla att följa.
  • Abonnemanget ger tillgång till instrumentpanelen, meddelanden med rekommenderade åtgärder och stöd från Alfa Laval.

 

Läs mer på www.alfalaval.com/analytics

 

                    

 

Detta är Alfa Laval

Alfa Laval är aktivt inom områdena Energi, Marina tillämpningar och Livsmedel och vatten, och erbjuder sina expertkunskaper, produkter och tjänster till en lång rad branscher i cirka 100 länder. Företaget strävar efter att optimera processer, skapa ansvarsfull tillväxt och driva framsteg för att hjälpa kunderna att uppnå sina affärsmål och hållbarhetsmål.

 

Alfa Lavals innovativa tekniker syftar till att rena, förfina och återanvända material och främja mer ansvarsfull användning av naturresurser. De bidrar till ökad energieffektivitet och värmeåtervinning, bättre vattenbehandling och minskade utsläpp. Därmed bidrar Alfa Laval inte bara till framgångar för sina kunder, utan för alla människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag.

 

Alfa Laval har 20 300 anställda. Årsomsättningen 2022 var 52,1 miljarder SEK (cirka 4,9 miljarder EUR). Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

 

www.alfalaval.com

 

 

För mer information kontakta:

 

Torsten Pedersen

Chef Connectivity and Monitoring, Alfa Laval

Telefon: +45 28 95 44 21

E-post: torsten.pedersen@alfalaval.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications