Alfa Lavals nya ThinkTop V20 flyttar gränserna för indikering av ventilläge till Industri 4.0

Nya Alfa Laval ThinkTop V20, nästa generation av hygieniska enheter för ventilindikering, driver på den digitala transformationen inom processindustrinGenom att ta övervakning av ventilpositioner till Industri 4.0-eran kan du skapa konkurrensfördelar. Med automatisering, digitalisering och realtidskommunikation höjer ThinkTop V20 ribban för processkontroll. Därmed blir den mer tillförlitlig och exakt, samtidigt som enheten sparar tid och pengar på installation, driftsättning, drift och underhåll.

ThinkTop V20 är den första rena ventilgivarenheten som är underhållsfri och inte kräver manuell justering eller programmering. Den möjliggör 360° visuell LED-statusindikering från alla riktningar. Dessutom tillhandahåller den smidig kontrollrumsövervakning av realtidsstatusen för Alfa Lavals hygieniska ventiler som används för mejeriprodukter, livsmedel, drycker, egenvård och hemvård, bioteknik, läkemedel och många andra branscher.

 

Mer tillförlitlig processkontroll

ThinkTop V20-givarenheten är specialutformad för att digitalisera nödvändig övervakning av ventilstatus på/av. Enheten ger ett pragmatiskt sätt att förbättra tillförlitligheten för ventilernas status och position. Det här nya tillskottet till den avancerade Alfa Laval ThinkTop V-serien banar väg för en högre nivå av processkontroll för tillverkare som förlitar sig på visuell återkoppling och signalåterkoppling för öppna eller stängda ventilpositioner.

–Den intuitiva ThinkTop V20 är en snabbare och intelligentare enhet för ventilindikering än de som finns tillgängliga idag, säger Ebbe Bundesen, Portfolio Manager, Ventiler och automation, Alfa Laval. –Den tar tillförlitlig processkontroll till en ny nivå med snabba, exakta och intuitiva inställningar i realtid, smidig realtidsövervakning av ventilpositionen samt tillgång till realtidsdata och historiska data från kontrollrummet. Sammantaget ger den ovärderliga besparingar av tid och pengar i linje med fabrikernas effektivitetskrav.

 

40 % snabbare installation än vanliga enheter för ventilindikering

Några sekunder är allt som krävs för att driftsätta ThinkTop V20 tack vare enkel installation, aktivering och inaktivering av enheten. Installationen går snabbt och är intuitiv. Givare identifierar automatiskt ventilens typ och storlek, kalibrerar och registrerar ventilernas öppnings- och stängningsavstånd och slutför installationen utan att kräva manuella ingrepp. Dessutom är det enkelt att byta ventiltoppen under drift utan att störa produktionen. Inga expertkunskaper, utbildning, adaptrar eller specialverktyg krävs. Alla kan på korrekt sätt installera en ny ThinkTop V20 eller byta ut en äldre ventilindikeringsenhet, samtidigt som du säkrar hygien, produktivitet och drifttid och sparar både tid och pengar.

 

Avancerad estetisk design och en rad kommunikationsprotokoll

ThinkTop V20 är en del av den beprövade ThinkTop V-serien och har samma utseende, underhållsfria hus och förbättrade visuella 360° LED-statusindikering som de bästsäljande ventilkontrollenheterna i ThinkTop V-serien. Den kompakta och robusta konstruktionen är lämplig för trånga installationer. Tillverkarna väljer det kommunikationsprotokoll – digitalt, AS-gränssnitt eller IO-Link – som bäst passar bearbetningsbehoven. V20 är hermetiskt försluten för att säkerställa tillförlitliga avläsningar av ventilpositionen och förhindra risken för att vatten, damm eller andra oönskade ämnen tränger in i enheten. Användning av IO-Link-kommunikationsprotokoll av punkt till punkt-typ tillåter anslutning av givare till automationssystemen. IO-Link möjliggör också åtkomst till meningsfulla realtidsdata, vilket förbättrar diagnostiken och ger enklare konfigurerbarhet och styrning med stöd för Industri 4.0.

 

Större fokus på kärnverksamheten med digitaliserad ventilstatus

Synligheten i realtid och kapaciteten för fjärrövervakning hos ThinkTop V20-enheten ger en konkurrensfördel till alla som förlitar sig på data om hygienventilernas status. V20 sträcker sig bortom vad tillverkarna trodde var möjligt för konventionella indikatorer för ventilposition genom snabbare installationstid och mer tillförlitlig processkontroll.

Ta reda på mer på www.alfalaval.com/thinktop-v20

 

För mer information kontakta:

Ebbe Bundesen

Portfolio Manager Sensing & Control, Alfa Laval

Telefon: +45 28 95 57 58

E-post: ebbe.bundesen@alfalaval.com

 

Detta är Alfa Laval

Alfa Laval är aktivt inom områdena Energi, Marina tillämpningar och Livsmedel och vatten, och erbjuder sina expertkunskaper, produkter och tjänster till en lång rad branscher i cirka 100 länder. Företaget strävar efter att optimera processer, skapa ansvarsfull tillväxt och driva framsteg – och gör hela tiden det lilla extra för att hjälpa kunderna att uppnå sina affärsmål och hållbarhetsmål.

Alfa Lavals innovativa tekniker syftar till att rena, förfina och återanvända material och främja mer ansvarsfull användning av naturresurser. De bidrar till ökad energieffektivitet och värmeåtervinning, bättre vattenbehandling och minskade utsläpp. Därmed bidrar Alfa Laval inte bara till framgångar för sina kunder, utan för alla människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Allt enligt vårt motto Advancing betterTM.

Alfa Laval har 17 900 anställda. Årsomsättningen 2021 var 40 miljarder SEK (cirka 4 miljarder EUR). Företaget är noterat på Nasdaq OMX.

www.alfalaval.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications