Vill du uppnå överlägsen hygien? Titta här!

/INS. Uppfyll högsta möjliga krav med Alfa Lavals membranventiler

Alfa Laval har djupgående förståelse för hygienbranschernas krav på tillförlitlighet och utrustning med stöd för hållbara processer. Vårt breda sortiment av membranventiler är framtaget för att ge största möjliga pålitlighet vid sterila och aseptiska tillämpningar. Här följer några exempel:

Alfa Laval Unique DV-ST UltraPure

Alfa Laval Unique DV-ST UltraPure är en kompakt lättviktsventil med modulutformning, vilket gör det möjligt att använda ett stort antal specialkonfigurationer. Den angivna svavelhalten är standard för alla smidda ventiler och blockventiler och skyddar de högkvalitativa svetsfogarna.

Tack vare det pneumatiska ställdonet är det möjligt att justera fjädertrycket och använda en slaglängdsbegränsare. Överstängningsskyddet säkerställer ett förinställt tryck mot membranet för alla handtag vid manuell användning. Båda lösningarna optimerar säkerheten för tätningsfunktionerna och förlänger membranets livslängd.

I DV-ST-sortimentet ingår också T- och Tank-utloppsventilerna. Ventilerna finns tillgängliga antingen tillverkade från ett block eller smidda och svetsade. Genom att använda dessa T-ventilkonfigurationer med smidda hus kan du minska material- och driftskostnaderna. Viktminskningen (upp till 62 % jämfört med vanliga blocklösningar) minskar också belastningen på rören. Dessutom förkortas steriliseringstiden, samtidigt som energikostnaderna och avbrotten minskar. Se den fullständiga fallstudien nedan.

Heltäckande prestanda med Alfa Laval DV-P UltraPure

Den nya och innovativa konstruktionen för Alfa Laval Unique-membranventilen Premium UltraPure (DV-P) ger mer noggrann flödesreglering och dubbelt så hög flödeshastighet jämfört med traditionella membranventiler vid ett visst tryckfall.

Alfa Laval DV-P minimerar den totala ägandekostnaden för membranventiler. Ventilen minskar energikostnaderna tack vare den dubbla flödeshastigheten och det lägre tryckfallet, vilket gör det möjligt att använda mindre matarpumpar som kräver mindre elektricitet. Installationskostnaderna blir också lägre än för vanliga membranventiler tack vare möjligheten att använda pumpar, ventiler och rör med mindre dimensioner.
Ytterligare besparingar är möjliga tack vare membranets utökade livslängd, vilket ger längre serviceintervall.
Alfa Laval DV-P ger dig överlägsen hygien, säker och enkel service, lägre energi- och driftskostnader samt ett heltäckande dokumentationspaket.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialiserade produkter och processtekniska lösningar.
Vår utrustning och våra system och tjänster bidrar till att optimera kundernas processer - om och om igen.

Med vår hjälp värmer, kyler, separerar och transporterar våra kunder produkter som olja, vatten, kemikalier, drycker, livsmedel, läkemedel och stärkelse.
Vår världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i framkant.

Hur kontaktar jag Alfa Laval
Uppdaterad kontaktinformation för Alfa Laval i alla länder finns på vår globala website www.alfalaval.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications