Membranfiltrering med inbyggda fördelar

/INS. Vårt breda utbud av utrustning för membranfiltrering säkerställer att bästa möjliga lösning finns tillgänglig för varje tillämpning.

Bland fördelarna med dessa lösningar märks:

Lägre övergripande produktionskostnader

System med membranfiltrering är ofta billigare än många andra alternativa tekniker.

Detta gäller framför allt de kompakta Alfa Laval PP-spiralmembranen, vars stora filtreringsområde ger dig bättre prestanda och möjlighet att tillverka ett bredare utbud av produkter. Dessa membran ger dig hållbara fördelar som minskad användning av vatten och kemikalier samt ökad livslängd, vilket betyder mindre underhåll och färre driftstopp.

Hög produktkvalitet

Membranfiltrering är en ren teknik. Separationsprocessen bygger helt på molekylstorleken, vilket gör att inga extra tillsatser behövs. Detta ger en slutprodukt av högsta kvalitet som gör det enklare att uppfylla de många högt ställda kraven från både kunder och myndigheter. Alfa Lavals PP-spiralmembran är ännu mer hygieniska än vanliga membran eftersom de tål ett stort antal CIP-cykler (Cleaning-in-Place), höga rengöringstemperaturer och höga pH-nivåer.

Flexibilitet

Membranfiltrering kan användas för produkter med en lång rad olika viskositeter, inklusive viskösa produkter som kan vara svåra att bearbeta. Alfa Lavals utrustning för membranfiltrering är konstruerad av moduler som ger en hög grad av flexibilitet. Systemens utformning kan anpassas för att uppfylla alla processbehov. Dessutom är det enkelt att bygga ut systemet om produktionsbehovet ökar.

... och att få rätt tryck

Effektiviteten hos system med membranfiltrering beror i hög grad på tillämpning av ett pålitligt, oavbrutet och jämt tryck. Hygieniska högtryckspumpar ger ett konsekvent jämt flöde över membranets yta och genom de mikroskopiska porerna, vilket ökar både tillförlitligheten och effektiviteten. Du kan dra nytta av effektiv logistik, komponenter som är perfekt anpassade till varandra och bekvämligheten i att kunna köpa hela spektrat av sanitetsutrustning och anslutningar hos en och samma expertleverantör.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialiserade produkter och processtekniska lösningar.

Vår utrustning och våra system och tjänster bidrar till att optimera kundernas processer - om och om igen.

Med vår hjälp värmer, kyler, separerar och transporterar våra kunder produkter som olja, vatten, kemikalier, drycker, livsmedel, läkemedel och stärkelse.

Vår världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i framkant.

Hur kontaktar jag Alfa Laval

Uppdaterad kontaktinformation för Alfa Laval i alla länder finns på vår globala website www.alfalaval.com 

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications