Digitálne senzory zabezpečujú spoľahlivé monitorovanie stavu čerpadla

/ins  „Každé dáta získané navyše pomáhajú zefektívňovať technologický proces...“
– John Walker, Portfolio Manager sortimentu čerpadiel spoločnosti Alfa Laval

Nový spôsob monitorovania stavu hygienických čerpadiel

Zavádzate do svojich hygienických procesov digitalizáciu? Vďaka novému bezdrôtovému zariadeniu na monitorovanie stavu  Alfa Laval CM (condition monitor)  ešte nikdy nebola vhodnejšia chvíľa pustiť sa do toho. Digitálne senzory sledujú vibrácie, teplotu a celkový čas prevádzky, čo sú tri najčastejšie používané parametre na detekciu a diagnostiku porúch rotačných strojov.
 
Ako to funguje

Prevádzku jednoducho inštalovateľného a ľahko prevádzkovateľného zariadenia Alfa Laval CM zabezpečujú bezdrôtové digitálne senzory, ktoré bezpečne odosielajú zabezpečené údaje do smart telefónov a tabletov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Intuitívna aplikácia uľahčuje technikom údržby identifikovať odchýlky od nominálnych prevádzkových parametrov a stanoviť správny čas na servis.

Inteligentná prediktívna údržba

Prediktívna údržba minimalizuje neplánované odstávky a maximalizuje efektivitu prevádzky, čím sa znižujú celkové prevádzkové náklady, a to nielen v súvislosti s rotačnými zariadeniami, ale aj v súvislosti s hygienickými technologickými linkami.
 
„Dáta o výkone a analýza trendov zo zariadenia CM podporujú informované rozhodovanie v oblasti údržby,“ hovorí John Walker, Portfolio Manager sortimentu čerpadiel spoločnosti Alfa Laval a pokračuje, „a to zlepšuje celkovú efektivitu prevádzky.“

A čo to prinesie Vám?

  • Zabezpečenie maximálnej prevádzkyschopnosti a spoľahlivosti zariadení
  • Zlepšenie efektivity prevádzky
  • Ochranu drahých zariadení
  • Zvýšenie bezpečnosti pracovníkov
  • Šetrenie nákladov na údržbu

CM bol pôvodne optimalizovaný na použitie s výtlakovými čerpadlami Alfa Laval SX a SRU a s úpravou produktu dokáže zabezpečiť aj monitorovanie iných rotačných zariadení, ako sú miešače a mixéry.

Dostaňte zo svojich hygienických technologických liniek ešte viac,. Prejdite na Industry 4.0 s bezdrôtovým monitorovaním stavu technológie Alfa Laval CM.

Oboznámte sa s Alfa Laval CM: https://www.alfalaval.com/products/fluid-handling/automation/sensing-and-control/cm/

 

Toto je spoločnosť Alfa Laval

Spoločnosť Alfa Laval pôsobí v oblasti energetiky, námorníctva, potravinárstva a úpravy vody a ponúka svoje odborné znalosti, produkty a služby širokej škále priemyselných odvetví v približne 100 krajinách. Spoločnosť je odhodlaná optimalizovať procesy, vytvárať zodpovedný rast a poháňať pokrok o ďalšie míľniky na podporu zákazníkov pri dosahovaní ich obchodných cieľov a cieľov v oblasti trvalej udržateľnosti.

Inovatívne technológie spoločnosti Alfa Laval sú zamerané na čistenie, rafináciu a opätovné použitie materiálov, čím sa podporuje zodpovednejšie využívanie prírodných zdrojov. Prispievajú k lepšej energetickej účinnosti a rekuperácii tepla, lepšiemu spracovaniu vody a zníženiu emisií. Spoločnosť Alfa Laval tak nielenže urýchľuje úspech svojich zákazníkov, ale aj celkovo ľudí a planéty. Robí svet lepším, každý deň. Všetko je to o Advancing betterTM.

Spoločnosť Alfa Laval má 17 500 zamestnancov. Ročný obrat v roku 2019 bol 46,5 mld. SEK (cca. 4,4 miliardy EUR). Spoločnosť je kótovaná na burze Nasdaq OMX.

www.alfalaval.com

 

Pre viac informácií kontaktujte:

Marianne Hojby
manažér marketingovej komunikácie
Alfa Laval Nordic A/S 

Mobil: +45 28 95 44 71
E-mail: marianne.hojby@alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications