Nový UltraPure: Ešte väčšia konkurenčná výhoda v biotechnologickom a farmaceutickom priemysle

/ins Predstavujeme vám zariadenia UltraPure od spoločnosti Alfa Laval pre biotechnologický a farmaceutický priemysel, ktoré zvýšia efektivitu procesov, produktivitu a kvalitu konečného produktu. Nové samonasávacie čerpadlo LKH Prime 10 UltraPure a vylepšený magnetický mixér LeviMag® UltraPure tiež znižujú celkové náklady, ktoré je potrebné investovať do ich kúpy, a zároveň zabezpečujú zodpovedné používanie zdrojov na procesy sterilného spracovania. Obidve sa dodávajú s kompletnou dokumentáciou Alfa Laval Q-doc, ktorá zaručuje transparentnosť dodávateľského reťazca.

„Portfólio zariadení UltraPure zdokonaľuje konkurencieschopnosť výrobcu vo farmaceutických a biotechnologických procesoch. Posúva ďalej hranice výroby sterilných produktov,“ vraví Per-Åke Olsson, manažér priemyselného odvetvia, odd. biotechnológií a farmaceutickej výroby Alfa Laval.

Alfa Laval UltraPure napĺňa potreby sterilných procesov.
Alfa Laval vyrieši takmer všetko ostatné.


Zistite viac o riešeniach pre biospracovanie:
https://www.alfalaval.com/industries/biotech-pharmaceuticals/biotechnology/
Jedno aseptické čerpadlo, dve funkcie

Zoznámte sa s LKH Prime 10 UltraPure, najkompaktnejším radom samonasávacích čerpadiel. Je dokonale vhodný pre spracovateľské procesy do 35 m3/h. Primárne bol navrhnutý ako CIP čerpadlo, rovnako však dokáže prenášať produkty v sterilných procesoch.
Vďaka tomu ušetríte až 50 % kapitálových nákladov a nákladov na inštaláciu a 30 % ročných prevádzkových výdavkov.
 
Ďalšie výhody:

•        až 60 % energetických úspor v porovnaní s prstencovými čerpadlami na kvapaliny a v porovnaní s ostatnými „air screw“  čerpadlami až 25 %,

•        hygienická konštrukcia s certifikáciou EHEDG, úplne CIP-ovatelné,

•        o 80 % menej hluku, čo znamená lepšie pracovné podmienky,

•        jednoduchá údržba a dostupnosť náhradných dielov vďaka jednotnej LKH platforme.

Zistite viac o LKH Prime UltraPure od Alfa Laval:
https://www.alfalaval.sk/produkty-a-riesenia/doprava-kvapalin/cerpadla/odstredive-cerpadla/lkh-prime-ultrapure/
Jednoducho povznášajúci Inovovaný aseptický magnetický mixér

Rozšírte si obzory hygienického mixovania vďaka vylepšenému zariadeniu Alfa Laval LeviMag® UltraPure. Voliteľný motor ATEX/EEx a použitie materiálov z exotických zliatin dovoľujú toto zariadenie použiť aj v potenciálne výbušnom a mimoriadne korozívnom prostredí.

Navyše pretransformovať predchádzajúci model MagMixer UltraPure na nový LeviMag UltraPure je možné do niekoľkých minút, a to bez potreby upravovať nádrž.

Ďalšie výnimočné benefity:

•        vyššia výnosnosť vďaka jemnej manipulácii s produktom a schopnosti miešať produkt až do poslednej kvapky vďaka optimalizovanej geometrii obežného kolesa,

•        najvyššia možná hygiena vďaka jedinečnej levitujúcej konštrukcii obežného kolesa, ktorá eliminuje kontamináciu produktov z opotrebovaných častí a zabezpečuje úplné čistenie,

•        udržateľná a ekonomická prevádzka: až o 40 % vyššia kapacita miešania, znížené náklady na energiu a menšie CO2 emisie vďaka optimalizovanému prúdu v obežnom kolese,

•        jednoduchá údržba: ihneď prístupné časti, ktoré podliehajú opotrebovaniu, je na prevádzke možné vymeniť v priebehu niekoľkých minút.

Zistite viac o zariadení LeviMag® UltraPure
https://www.alfalaval.com/products/fluid-handling/mixing-equipment/tank-mixers/levimag-ultrapure/


Alfa Laval v krátkosti
Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom špecializovaných výrobkov a technologických riešení založených na troch kľúčových technológiách – prenosu tepla, separácie a manipulácie s kvapalinami.

Zariadenia, systémy a služby spoločnosti sú určené k tomu, aby umožnili zákazníkom optimalizovať výkonnosť ich technologických procesov. Pomáhajú ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať látky v priemyselných odvetviach produkujících napr. potraviny, nápoje, chemické a petrochemické látky, liečivá, škrob, cukor a etanol.

Výrobky Alfa Laval sa používajú tiež v elektrárniach, na lodiach, pri ťažbe ropy a zemného plynu, vo strojárenských podnikoch, v banskom priemysle, na čistenie odpadových vôd a tiež na vykurovanie a chladenie v budovách.

Celosvetová organizácia Alfa Laval úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Na globálnom trhu im pomáha byť vždy o krok vpredu.


www.alfalaval.sk


Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications