Hľadáte jednoduché a hygienické prístupové riešenie? Naše dva flexibilné kryty nádrží vám zaručia aj jedno, aj druhé

/ins  Kryty pre nádrže od spoločnosti Alfa Laval sú vysoko kvalitné veká, ktoré umožňujú jednoduchú a pohodlnú zrakovú kontrolu nádrže alebo prístup do jej vnútra, pričom sú splnené takmer všetky požiadavky mliekárenského, potravinárskeho, nápojového a farmaceutického priemyslu ako aj nároky, ktoré kladie odvetvie výroby produktov pre osobnú a domácu spotrebu.

Alfa Laval ponúka širokú škálu krytov na účely kontroly hygienických procesov alebo na prístup do nádrže. Sú v súlade s americkou hygienickou normou 3A a dodávajú sa s možnosťou viacerých povrchových úprav či tesniacich materiálov.

Rôzne typy hygienických krytov pre nádrže nájdete tu

https://www.alfalaval.com/products/fluid-handling/tank-equipment/tank-covers/

 

Hygienická konštrukcia a flexibilita

Kryty Alfa Laval zodpovedajú otvorom na tlakových i nízkotlakových nádržiach, či už sa nachádzajú nad hladinou kvapalného média alebo v časti, ktorú vypĺňa. Pre hygienické procesy vám ponúkame dva modely, z ktorých si môžete vybrať:

 

Kryt Alfa Laval LKD (https://www.alfalaval.com/products/fluid-handling/tank-equipment/tank-covers/lkd/)

Kryt Alfa Laval LKD z nehrdzavejúcej ocele sa používa na nádrže alebo nádoby v rôznych hygienických procesoch. Kryt sa môže otočiť aj do nádrže, vtedy poslúži na kontrolu. Na to, aby fungoval ako prístupový bod, sa buď dá demontovať, a to v mieste dvojitého závesu, alebo otvoriť smerom von. Tesnenie je umiestnené tak, aby boli dodržané hygienické podmienky. Zároveň ho neovplyvňuje pretlak ani podtlak, ktorý vzniká v nádrži.

 

Kryt Alfa Laval LKDC (https://www.alfalaval.com/products/fluid-handling/tank-equipment/tank-covers/lkdc/)

Kruhový kryt pre nízkotlakové nádrže Alfa Laval LKDC-LP sa používa na vrchu nádrží alebo iných kontajnerov. Dodáva sa s jedinečným vymeniteľným samotesniacim dvojitým tesnením, ktoré bráni vyliatiu sa média (napr. počas čistenia na mieste alebo pri podobných technologických procesoch).

 

Štandardy

Malé a stredné revízne otvory Alfa Laval LKD a LKDC a väčšie kryty, ktoré slúžia na prístup do nádrží, sa teraz schvaľujú v súlade s americkou hygienickou normou 3A a v súlade s ustanoveniami prehlásenia o zhode, ktoré vydal Americký úrad pre potraviny a lieky FDA. 3.1 Materiálový certifikát podľa EN 10204 sa dodáva spolu s krytom.

 

Materiály a povrchové úpravy

Kryty od spoločnosti Alfa Laval sú k dispozícii v prevedení z nehrdzavejúcej ocele AISI 304 alebo AISI 316L a s tesneniami, ktoré sú vyrobené z materiálov EPDM, NBR, FPM alebo Q (silikónové). Povrchová úprava zahŕňa elektrolytické leštenie, kefovanie a leptanie kyselinou. Drsnosť povrchu Ra 0,8 až 0,4 spĺňa mimoriadne náročné požiadavky hygienických procesov.

Pre zobrazenie celej ponuky KLIKNITE SEM

https://www.alfalaval.com/products/fluid-handling/tank-equipment/tank-covers/

Alfa Laval v krátkosti
Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom špecializovaných výrobkov a technologických riešení založených na troch kľúčových technológiách – prenosu tepla, separácie a manipulácie s kvapalinami.

 

Zariadenia, systémy a služby spoločnosti sú určené k tomu, aby umožnili zákazníkom optimalizovať výkonnosť ich technologických procesov. Pomáhajú ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať látky v priemyselných odvetviach produkujících napr. potraviny, nápoje, chemické a petrochemické látky, liečivá, škrob, cukor a etanol.

 

Výrobky Alfa Laval sa používajú tiež v elektrárniach, na lodiach, pri ťažbe ropy a zemného plynu, vo strojárenských podnikoch, v banskom priemysle, na čistenie odpadových vôd a tiež na vykurovanie a chladenie v budovách.

 

Celosvetová organizácia Alfa Laval úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Na globálnom trhu im pomáha byť vždy o krok vpredu.

www.alfalaval.sk

 

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications