Cenné rady týkajúce sa zaistenia bezpečného a efektívneho systému hospodárenia s vodou pre farmaceutické účely

/ins  „Použitie tohto membránového ventilu s prvotriednou membránou z masívneho EPDM pomáha minimalizovať kontamináciu a tvorbu biofilmu.“

Voda je základnou zložkou farmaceutickej výroby. Po vyčistení musí byť čistená voda (PW) alebo voda pre injekcie (WFI) skladovaná a distribuovaná vo vhodne navrhnutých, inštalovaných, sprevádzkovaných a validovaných systémoch.

Riadenie kvality vody v distribučnom okruhu tak, aby sa zaistilo dodanie do miesta použitia pri požadovanom prietoku a teplote, môže byť náročné. To je dôvod, prečo výrobcovia farmaceutických prípravkov hľadajú udržateľné a energeticky účinné riešenia, ktoré by sa dokázali vysporiadať s koróziou ušľachtilej ocele, tvorbou biofilmu alebo inými nečistotami v distribučnom okruhu vody.

Účel farmaceutických vodných sústav:

• Udržiavať vodu v požadovanej kvalite

• Dodávať vodu do miesta použitia pri požadovanom prietoku a teplote

• Minimalizovať investičné a prevádzkové náklady

• Jednoduchá validácia všetkých zariadení, náhradných dielov a servisných sád

ZOZNÁMTE SA S ALFA LAVAL ULTRAPURE:

Ventil Unique DV-ST UltraPure spraví prácu za vás

Tento kompaktný, ľahký membránový ventil modulárnej konštrukcie ponúka široké možnosti konfigurácie na špecifické účely a je mimoriadne vhodný pre farmaceutické vodné sústavy.

Stabilne vykazuje zdokumentované, spoľahlivé prevádzkové parametre bez výskytu kontaminantov vďaka špecifikovanému obsahu síry, ktorý prispieva k vynikajúcej kvalite zvárania, a vysoko kvalitným ventilovým telesám s nízkym obsahom delta-feritu.

Výhody použitia ventilu Alfa Laval DV-ST UltraPure vo vašej vodnej sústave:

• Zaisťuje bezpečné a dlhodobé prevádzkovanie systémov vodného hospodárstva vo farmaceutických prevádzkach

• Vďaka vysokej kvalite zvárania minimalizuje riziko korózie ušľachtilej ocele (tzv. rouging)

• Šetrí energiu, uľahčuje inštaláciu a zefektívňuje sterilizáciu parou

• Vďaka otvoru pre detekciu úniku minimalizuje riziko kontaminácie

• Znižuje spotrebu energie na ohrev a váži menej, vďaka čomu je potrubie vystavené menšiemu namáhaniu

NOVINKA: Na základe priania zákazníkov bola k rozšírenému sortimentu ventilov nedávno pridaná 4" verzia DV-ST. Vychádza z dielov 3" ventilu, bez obmedzenia hodnôt Kv, pritom ale ponúka výhodu použitia rovnakej membrány, páky a pohonu pre 3" a 4" verzie, čím sa znižujú požiadavky na skladové zásoby.

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications