Bezpečná výkonnosť: Zabráňte problémom ešte pred ich vznikom

/ins. Tipy týkajúce sa servisu nášho hygienického vybavenia

Tipy týkajúce sa servisu nášho hygienického vybavenia

Opotrebovanie je prirodzené, ale pravidelným servisom vybavenia môžete zaistiť spoľahlivú prevádzku a pomôcť zachovať výkonnosť. Preventívna údržba znižuje mieru neplánovaných prestávok, predlžuje životnosť zariadenia a znižuje mieru nehôd na pracovisku.

V prípade ventilov vám môže pravidelný servis a údržba pomôcť udržať ideálnu výkonnosť ventilov. Z hľadiska nákladov je najefektívnejšie udržiavať jednoduchým programom preventívnej údržby, ktorý umožní predĺžiť životnosť ventilov.

V prípade rotačných objemových čerpadiel by ste mali pravidelne kontrolovať hladinu oleja v prevodovke a v prípade potreby ho doplniť. Časový plán opätovného mazania nájdete v príručke.

Pravidelne vykonávajte údržbu vybavenia nádrže v súlade s naplánovanými servisnými intervalmi. Tým zaistíte, že bude vybavenie nádrže vždy v dobrom stave.

V prípade odstredivých čerpadiel kontrolujte, či je čerpadlo zaplavené, aby tesnenie hriadeľa nebežalo nasucho. Beh nasucho poškodí tesnenie hriadeľa a môže viesť k poškodeniu celého čerpadla.

Ak máte nainštalované zariadenie od spoločnosti Alfa Laval, použitím originálnych náhradných dielov Alfa Laval môžete chrániť svoje zariadenie od spoločnosti Alfa Laval, pretože tieto diely sú navrhnuté a vyrobené tak, aby poskytovali väčšiu odolnosť a produktivitu a menší dopad na životné prostredie.

Alfa Laval v skratke

Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom zariadení ako sú predovšetkým výmenníky tepla, kompaktné odovzdávacie stanice tepla, vzduchové chladiče, odstredivky, dekantačné odstredivky, membránová filtrácia, čerpadlá, ventily, vybavenie nádrží a filtre. Naše zariadenia, systémy a služby optimalizujú výkonnosť technologických procesov našich zákazníkov.

Pomáhame ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať olej, vodu, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.

Naša celosvetová organizácia úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Pomáha im byť vždy o krok napred.

Kontakty

Aktuálne kontakty na firmu Alfa Laval, zoznam autorizovaných distribútorov a servisných partnerov, získate na webových stránkach www.alfalaval.sk

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications