Až 80 % úspory energie pri šetrnom miešaní

/INSNaše miešadlá majú flexibilnú, modulárnu konštrukciu a táto modularita je vhodná pre jednoduchú inštaláciu a údržbu. Špičková konštrukcia zaručuje kvalitu, výkon a úsporu nákladov. Tieto miešadlá pre špeciálne účely majú hladké povrchy, ktoré podporujú optimálny prietok, a spĺňajú prísne hygienické normy v potravinárskom, mliekarenskom, nápojovom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle.

Naše rotory EnSaFoil a špeciálne vyvinuté rotory EnSaFerm pre fermentáciu absorbujú teplo vášho produktu, čo vedie k zníženiu spotreby energie. Ich unikátny tvar vytvorený na základe rozsiahlych štúdií dynamických vlastností tekutín zaisťuje až o 400 % vyššiu efektivitu ako pri rotoroch so štandardným rozstupom.

Okrem minimalizácie energetických strát naše rotory pracujú pri nižšej rýchlosti bez toho, aby klesla čerpacia kapacita. V dôsledku toho je produkt vystavený veľmi nízkemu šmykovému napätiu a v porovnaní s miešadlami s tradičnými rotormi je spotreba energie pri miešadle značky Alfa Laval nižšia až o 80 %.

Miešadlá značky Alfa Laval sú navrhnuté pre jednoduché čistenie a spolu s našou ponukou zariadení na čistenie nádrží vám pomôžu splniť prísne požiadavky akéhokoľvek hygienického odvetvia.

Je možné nastaviť aj konfiguráciu pre sterilné alebo aseptické účely. Dimenzovanie a prispôsobenie miešadla na mieru podľa konkrétnej úlohy zabezpečuje optimálnu spotrebu energie a ceny.

Alfa Laval v skratke

Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom zariadení ako sú predovšetkým výmenníky tepla, kompaktné odovzdávacie stanice tepla, vzduchové chladiče, odstredivky, dekantačné odstredivky, membránová filtrácia, čerpadlá, ventily, vybavenie nádrží a filtre. Naše zariadenia, systémy a služby optimalizujú výkonnosť technologických procesov našich zákazníkov.

Pomáhame ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať olej, vodu, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.

Naša celosvetová organizácia úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Pomáha im byť vždy o krok napred.

Kontakty

Aktuálne kontakty na firmu Alfa Laval, zoznam autorizovaných distribútorov a servisných partnerov, získate na webových stránkach www.alfalaval.sk

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications