Energeticky úsporné a šetrné čerpanie kvapalín

/INS. Nízka spotreba energie a veľká ochrana kvality produktu


Overená funkčnosť a spoľahlivosť

Objemové čerpadlá Alfa Laval SRU predstavujú technické riešenie s vysokou funkčnou spoľahlivosťou, bezproblémovým chodom a vynikajúcou energetickou účinnosťou pre náročné aplikácie v mliekarenstve, vo výrobe potravín a nápojov, v kozmetickom a farmaceutickom priemysle.

Sú výbornou voľbou pre aplikácie vyžadujúce čerpadlá bez rizika kontaminácie, ktoré spĺňajú vysoké štandardy hygieny a prevádzky s nízkym šmykovým namáhaním a nízkou pulzáciou. Tieto čerpadlá sú vhodné pre sanitáciu a sterilizáciu a je možné ich dodať s obsiahlou dokumentáciou pre prísne validačné podmienky.

Konštantný výkon s minimálnym nebezpečenstvom znečistenia.

Objemové čerpadlá Alfa Laval SRU sú vyrobené tak, aby dosiahli maximálny výkon a minimalizovali nebezpečenstvo znečistenia produktu. To sa dosiahlo o. i. presne vymedzenou kompresiou tesnenia predného krytu, konštrukciou maticového uchytenia rotorov, vypustiteľnou hlavou čerpadla a ultra čistou povrchovou úpravou.

Pochopenie a simulácia prúdenia je zásadným aspektom pre vysokú účinnosť prepravy kvapalín s nízkou pulzáciou, nízkym šmykovým namáhaním a nízkou hladinou hlučnosti. Pre riešenie geometrie rotorov a skrine rotora Alfa Laval využíva nástroje Computational Fluid Dynamics (CFD).

Robustné konštrukcie – nenáročná údržba

Na prevádzkovej spoľahlivosti a zníženej náročnosti na údržbu čerpadiel SRU sa podieľali robustné konštrukcie prevodového ústrojenstva s vysoko odolnými hriadeľmi, mechanizmy fixácie krútiaceho momentu a osadenie kónickými valčekovými ložiskami.

Certifikáty, parametre a normy

Objemové čerpadlá Alfa Laval SRU spĺňajú hygienické normy EHEDG, 3-A, 3.1 a FDA a majú osvedčenie ATEX pre použitie vo výbušnom prostredí.

Alfa Laval v skratke

Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom zariadení ako sú predovšetkým výmenníky tepla, kompaktné odovzdávacie stanice tepla, vzduchové chladiče, odstredivky, dekantačné odstredivky, membránová filtrácia, čerpadlá, ventily, vybavenie nádrží a filtre. Naše zariadenia, systémy a služby optimalizujú výkonnosť technologických procesov našich zákazníkov.

Pomáhame ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať olej, vodu, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.

Naša celosvetová organizácia úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Pomáha im byť vždy o krok napred.

Kontakty

Aktuálne kontakty na firmu Alfa Laval, zoznam autorizovaných distribútorov a servisných partnerov, získate na webových stránkach www.alfalaval.sk

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications