Kompaktnú jednotku pre riadenie ventilov s jednoduchou inštaláciou

/INS. Alternatíva k externým solenoidovým ventilom

Kompaktné a inteligentné ThinkTop D30 od firmy Alfa Laval je riadiacou jednotkou s jednoduchou inštaláciou pre použitie v prostrediach s hygienickými nárokmi v potravinárstve, mliekarenstve, pivovarníctve, farmaceutickom priemysle a v oblasti starostlivosti o domácnosť a osobnej hygieny. Spoľahlivá riadiaca jednotka ponúka cenovo prijateľnú a úspornú alternatívu k bežným riešeniam monitorovanie a ovládanie ventilov.

Ovládanie ventilov s jednoduchou inštaláciou

Inštalácia a nastavenie je rýchle a jednoduché, čím sa eliminujú chyby pri manipulácii počas sprevádzkovaní a výroby. Jednotka je navrhnutá tak, aby spĺňala vysoké nároky trhu na lepšiu použiteľnosť a bezproblémové riadenie automatických ventilov. Stačí jednotku umiestniť priamo na horný kryt pohonu ventilu, pripojiť vzduch a potom pripojiť kábel k PLC jednotke. Nie sú potrebné žiadne špeciálne zručnosti, adaptéry alebo nástroja, ani nie je nutné pravidelne upravovať pozíciu spätnej väzby.

Spoľahlivé a hygienické riešenie

ThinkTop D30 detekuje stratu tlaku vzduchu, čo je jeden z najbežnejších typov technologických porúch. Jednotka je odolná voči mechanickým rázom, vibráciám, hydraulickým rázom, teplotným zmenám a tlakovým rázom. Jednotka ThinkTop D30 je vodotesná a spĺňa stupeň krytia IP66 / IP67, takže je chránená proti kondenzácii a prenikaniu prachu, vody a iných nečistôt do riadiacej hlavy. To tiež znamená, že riadiacu hlavu možno opláchnuť vodou alebo tekutým čistiacim prostriedkom, bez toho, aby tým bola ovplyvnená jej prevádzka. Je tak zaistená maximálna hygiena a účinná eliminácia problémov spojených s koróziou a znečistením zvonku.

Cenné vlastnosti

Jednotka ThinkTop D30 je vybavená digitálnym rozhraním s 360 stupňovým vizuálnym indikátorom, ktorý umožňuje dokonalejšie monitorovanie hlásenie o strate vzduchu alebo netesnosti od pohonu pod napätím alebo bez napätia. To prispieva k stabilnejšiemu chodu hygienických procesov, vyššej kvalite výrobkov a lepšiemu využívaniu prevádzkovej doby.

Alfa Laval v skratke

Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom zariadení ako sú predovšetkým výmenníky tepla, kompaktné odovzdávacie stanice tepla, vzduchové chladiče, odstredivky, dekantačné odstredivky, membránová filtrácia, čerpadlá, ventily, vybavenie nádrží a filtre. Naše zariadenia, systémy a služby optimalizujú výkonnosť technologických procesov našich zákazníkov.
Pomáhame ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať olej, vodu, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.

Naša celosvetová organizácia úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Pomáha im byť vždy o krok napred.

Kontakty

Aktuálne kontakty na firmu Alfa Laval, zoznam autorizovaných distribútorov a servisných partnerov, získate na webových stránkach

www.alfalaval.sk

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications