Chroń swoich pracowników, sprzęt i środowisko

/INS. Alfa Laval wprowadza na rynek sprężynowy zawór bezpieczeństwa: Alfa Laval Safety Valve.

Nowy zawór jest przeznaczony do ochrony zarówno sprzętu, jak i ludzi. W potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, następuje otwarcie zaworu przy określonym, wcześniej ustalonym ciśnieniu. Ściśnięta sprężyna, utrzymująca zawór w położeniu zamkniętym w wyniku wzrostu ciśnienia na wlocie do zaworu powoduje jego otwarcie. Gdy zawór jest otwarty, ciśnienie w jego wnętrzu zmniejsza się, co ostatecznie doprowadza do ponownego zamknięcia zaworu i powrotu systemu do stanu normalnego.

Kluczowe funkcje dla Twojego bezpieczeństwa

- Wyspecjalizowana i niezawodna ochrona przed kosztownymi, tragicznymi wypadkami
- Kalibracja do żądanej nastawy ciśnienia, zapakowany i dostarczany wraz z certyfikatem PED
- Higieniczność konstrukcji eliminuje niehigieniczne przecieki i przepełnienie w chwili wystąpienia piku ciśnienia oraz po nim

Uzupełnienie gamy produktów Alfa Laval Scandi Brew

Ostatnio do oferty zaworów higienicznych wprowadzona została gama zaworów antypróżniowych i nadciśnieniowych Alfa Laval Scandi Brew:

• Nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa Alfa Laval SB Pressure Relief Valve
• Zawór antypróżniowy Alfa Laval SB Anti Vacuum Valve
• Zawór antypróżniowy Alfa Laval SB Anti Vacuum House

Przedstawione powyżej zawory bezpieczeństwa chronią przed wystąpieniem nadciśnienia w zbiornikach i instalacjach rurowych w wyniku np. przepełnienia lub działania procesów fermentacyjnych. Chronią one również przed implozją w wyniku np. wystąpienia podciśnienia spowodowanego zimnym płukaniem po gorącym czyszczeniu lub zatrzymaniem dostaw gazu podczas opróżniania.

Zawór bezpieczeństwa Alfa Laval Safety Valve można połączyć z zaworem antypróżniowym Alfa Laval SB Anti Vacuum House, dzięki czemu uzyskuje się podwójny zawór bezpieczeństwa w wykonaniu higienicznym, chroniący zarówno przed podciśnieniem, jak i nadciśnieniem oraz wyposażony w pojedyncze połączenie ze zbiornikiem.

Alfa Laval na świecie

Alfa Laval jest wiodącym na świecie dostawcą specjalistycznych urządzeń i rozwiązań inżynierskich.

Oferowane urządzenia, kompletne linie technologiczne oraz serwis zapewniają naszym Klientom optymalny i bezawaryjny przebieg realizowanych procesów.

Nasze nowatorskie rozwiązania umożliwiają ogrzewanie, chłodzenie, transport i oddzielanie takich produktów jak: olej, woda, chemikalia, napoje, artykuły żywnościowe i farmaceutyki.

Międzynarodowa struktura firmy, obejmująca swym zasięgiem około 100 krajów sprawia, że jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów praktycznie na całym świecie.

Kontakt z firmą Alfa Laval

Aktualne dane kontaktowe dla wszystkich krajów znajdują się na naszej stronie internetowej:
www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications