Støvfri betongsliping gir økt byggeffektivitet og mindre helserisiko

Slipte og polerte betonggulv har blitt utviklet til et globalt miljømarked som fortsetter å vokse, spesielt i USA og Australia. En begrensende faktor i ekspansjonen har vært vanskeligheten med å håndtere de store volumene med slipestøv. Slipestøv som dessuten ofte inneholder helsefarlige partikler. Men nå har svenske Dustcontrol løst problemet med et nytt konsept og to nyutviklede byggstøvsugere som effektivt håndterer meget store mengder støv. Takket være spesielle forutskillere og avansert filterteknikk reduseres dessuten risikoen for lungesykdommer betydelig.

Med nye typer betongslipemaskiner kan man effektivt slipe og polere meget store gulvflater av betong. Teknikken er fremdeles vanligst i industrilokaler, men brukes stadig oftere i andre typer lokaler.

Etter slipingen kan gulvet belegges med for eksempel epoksy, overflateherder eller tepper. Med moderne sliping får man imidlertid så slitesterke, jevne og blanke betongflater at stadig flere skoler, sykehus, butikker og offentlige lokaler velger polerte og overflatebehandlede betonggulv uten noen form for belegg. Dette alternativet innebærer at man sparer penger.

Milliardmarked
Verdensmarkedet for slipte og polerte betonggulv utgjør allerede i dag flere milliarder og viser en tydelig økning, spesielt i USA og Australia.

Tidligere ble det ofte brukt forskjellige våtslipemetoder ved bearbeiding av betonggulv. Dette medførte omfattende etterarbeid for å få bort det fuktige slipestøvet. Med dagens moderne tørrslipere slipper man dette meget tidkrevende etterarbeidet, noe som gjør betongslipingen mer effektiv og billigere å utføre.

Nå håndteres det tørre slipestøvet i byggstøvsugere. Men dessverre har de enhetene som er blitt brukt ofte hatt en utilstrekkelig kapasitet til å matche fullt ut de moderne og effektive slipemaskinene. Altfor ofte har man vært tvunget til å avbryte slipingen for å tømme støvsugerbeholderen eller for å rense filteret.

Dessuten har slipestøvet - som ofte inneholder helsefarlige partikler - i alt for stor grad kommet ut i luften og blitt pustet inn av operatørene og andre som oppholder seg i nærheten. Disse partiklene kan føre til alvorlige sykdommer som silikose, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og lungekreft.

Det støvet som spres virvler dessuten rundt og gjør at operatøren ikke ser så bra, og det kan føre til at det blir ujevnheter i gulvet. Og selv om tilsmussingen blir mindre enn ved våtsliping, så må byggeplassen og tilstøtende overflater renses for støv etter slipingen.

Nytt konsept øker effektiviteten
Men nå har svenske Dustcontrol i samarbeid med ledende gulvslipeforetak utviklet et nytt konsept som løser problemene. Konseptet innebærer at man raskt kan slipe store flater med bedre resultat, samtidig som store mengder slipestøv kan håndteres meget effektivt og med få stopp for tømming og filterrens.

Konseptet bygger hovedsakelig på:
*Vibrasjonsfrie slipemaskiner med god ergonomi
*Slipemaskiner med stor kapasitet
*Sugekappe som integreres i slipeverktøyet
*Flerstegs syklon forutskiller
*Filter/sugesystem som håndterer i prinsipp alle helsefarlige partikler
*Slanger og koblinger som tåler kraftig slitasje
*Plastsekker og beholdere for effektiv og støvfri etterhåndtering av det utskilte stoffet

De nye byggstøvsugerne i dette konseptet er altså utstyrt med spesielle forutskillere og ny avansert filterteknikk. Dette innebærer at over 90 % av støvpartiklene blir igjen i forutskilleren og 9,97 % blir igjen i filteret. Mindre enn 0,03 % av partiklene kommer ut i luften, noe som gjør at risikoen for alvorlige lungesykdommer reduseres betydelig.Nyutviklet filter
Innenfor rammen av dette konseptet lanseres nå flere helt nye byggstøvsugere. DC 5800c PTFE/DC 5800a PTFE er spesielt utviklet for å kunne håndtere meget store volumer med betongstøv. Innsugingen inn i maskinen er 470 kubikkmeter luft pr. time. I DC 5800c PTFE samles støvet i en plastsekk. I DC 5800a PTFE samles støvet i en 90-liters beholder med plastsekk og med hjul for bekvem transport.

En syklon forutskiller kan også kobles til og monteres på et 200 liters standardfat. Fatet kan for eksempel plasseres på en pall utenfor lokalet. Når alle fatene er fulle, kan de smidig transporteres vekk med truck eller lastebil. Det er mulig å ha opptil 50 meters slange fra maskinen til fatet.

DC 5800c PTFE/DC 5800a PTFE er utstyrt med hjul og veier bare 160 kg, respektive 180 kg. Dermed kan de lett flyttes rundt av en person.

Maskinen inneholder både det nyutviklede PTFE-filteret og et mikrofilter. Mikrofilteret samler opp meget små partikler som asbestfibre og kvartsstøv. Disse partiklene kan forårsake alvorlige lungesykdommer som silikose og lungekreft.

PTFE-filteret er belagt med et materiale som gjør at støvpartiklene slipper lettere ned i beholderen. Dette innbærer at filteret får lengre levetid i tillegg til at rensingen og bytte av filteret kan gjøres sjeldnere.

Med forseparator og denne nye filterløsningen blir rengjøringsgraden når det gjelder partikkelstøvet hele 99,97 %.


Twin – smidig og lett
DC 3800c Twin er utstyrt for litt mindre volum med betongstøv. Den veier kun 54 kilo og flyttes lett av en person i trange rom og til og med i trapper.

DC 3800c Twin har to effektive sykloner hvorav den ene skiller ut de grøvste partiklene til 90 %. I den andre syklonen skilles det resterende finstøvet ut med et finfilter og et mikrofilter. Også denne filterløsningen gjør at så godt som alt stoff samles opp i plastsekker og ikke kommer ut i luften og skaper helseproblemer.

Filterrensningen utføres effektivt med luftpuls, noe som innebærer minst mulig tidsbruk ved rengjøring.

Sugekilden består av to 1 200 W-motorer i enfaseutførelse. Med andre ord kan maskinen brukes også der det ikke finnes tilgang til trefasestrøm.

Verdenslansering i høst
- I høst lanseres våre to nye byggstøvsugere over hele verden. Vi håper at de skal bidra til ytterligere å effektivisere og øke markedet for sliping og polering av betonggulv. Det føles også meget positivt at våre filterløsninger bidrar til å redusere helserisikoen for operatørene i vesentlig grad, - sier Johann Haberl på Dustcontrol.

Bildetekst:
Bilde 1:
Dustcontrols nye konsept for støvfri betongsliping gir økt byggeffektivitet og betydelig redusert risiko for lungesykdommer. Her har den nye byggstøvsugeren DC 3800c Twin blitt koblet til en betongslipemaskin. I den ene syklonen skilles de grøvste støvpartiklene ut, og i den andre syklonen fanges det resterende finstøvet opp ved hjelp av et finfilter og et mikrofilter. (Foto: Ryno Quantz)
Bilde 2:
DC 3800c Twin er en av de nye byggstøvsugerne i Dustcontrols nye konsept for effektiv og støvfri betongsliping. Sugekilden kan integreres med de fleste moderne slipeverktøyene fra ledende leverandører. DC 3800c Twin er liten, smidig og veier kun 54 kilo. Filterrensingen utføres effektivt med en luftpuls. Ettersom sugekilden består av to 1 200 W-motorer i enfaseutførelse, behøver man ikke tilgang til trefasestrøm. (Foto: Ryno Quantz)
Bilde 3:
DC 5800a/c PTFE er den største og kraftigste av de to maskinene og tillater sliping med store slipemaskiner med stor kapasitet og dermed stor mengde slipestøv. Også her integreres sugekilden enkelt med de fleste moderne slipeverktøyene. DC 5800c PTFE har luftpulsrensing av filteret, veier 160 kg og har en 5 kW trefasemotor.

For mer informasjon kontakt:
Teijo Norge A/S
Tom Friberg eller Nils Tønder
Syretårnet 32, Gulskogen Ind. Område/ Postboks 4007 Gulskogen
NO - 3005 Drammen
Tel: +47 32 82 30 35
Fax: +47 32 82 14 20
E-post: firmapost@teijo.no, www.teijo.no

Press release images


Dammfri betongslipning ger ökad byggeffektivitet och minskade hälsorisker

Dammfri betongslipning ger ökad byggeffektivitet och minskade hälsorisker

Dammfri betongslipning ger ökad byggeffektivitet och minskade hälsorisker

Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications