Metsäteollisuuden huipputapahtumassa PulPaperissa teemoina kiertotalous ja biopohjaiset tuotteet

/ins PulPaper on metsäteollisuuden johtava näyttely- ja konferenssitapahtuma, joka järjestetään Helsingissä, Suomessa 29.-31.5.2018. Metsäteollisuus elää murroskautta, sillä alan vaikutukset ympäristöön tiedostetaan entistä paremmin. Tämä on huomioitu tapahtuman ohjelmassa, jossa on vahva ympäristönäkökulma.

Tapahtuman kattoteemana on ”Visit tomorrow today”. Se viittaa uusiin innovaatioihin ja teknologioihin, joita hyödyntämällä metsäteollisuus kehittyy digitaalistuvassa maailmassa ympäristöä kunnioittaen.

Monipuolista seminaariohjelmaa on kaikkina kolmena tapahtumapäivänä. Business Forum on yritysjohtajille suunnattu seminaari, jossa käsiteltävät aiheet vaihtelevat kulutustottumuksista kestävään kehitykseen ja innovaatioista johtamisen muutoksiin.

Metsäteollisuuden asiantuntijoille ja tutkijoille suunnatussa PulPaper Conference -seminaarissa 30.–31.5. on puhujina 40 asiantuntijaa, tutkijaa ja yritysten edustajaa muun muassa Pohjoismaista, Japanista ja Pohjois-Amerikasta. Aiheina ovat muun muassa kiertotalous, biomassan käyttö ja ilmastonmuutos sekä biojalostamoiden kehittäminen.

Ympäristöystävällisyydestä kilpailuvaltti

Ympäristönormit nähdään usein teollisuudessa taakkana. PulPaperissa aihetta lähestytään kuitenkin mahdollisuuksien kautta. Koska ympäristöystävällisyys ja tuotannon vastuullisuus ohjaavat enenevässä määrin kuluttajien ostokäyttäytymistä, nousevat yritysten kilpailuvalteiksi innovaatiot, jotka vastaavat kuluttajien toiveisiin niin ekologisuudessa, funktionaalisuudessa, esteettisyydessä kuin hintatasossakin.

PulPaper Conference nostaa esiin monia koko alaa uudistavia innovaatioita. Näitä ovat muun muassa selluteollisuuden jätevesien käsittelyssä hyödynnettävät datapohjaiset sensorit, uusi katalyyttinen valkaisumenetelmä sekä teollisuusjätteen hyödyntäminen maatalouden lannoitustuotteina. Lisäksi esitellään tutkimushanke, jossa etsitään läpimurtoteknologiaa kemiallisen massan valmistusmenetelmään.

Pakkausmateriaalien puinen tulevaisuus

Muovi on hallitseva pakkausmateriaali ympäri maailmaa ja muovijäte aiheuttaa pitkän hajoamisaikansa vuoksi suuren taakan ympäristölle. Biomuovia onkin alettu hyödyntää lähes kaikilla teollisuudenaloilla: elektroniikassa, maataloudessa, tekstiileissä ja terveydenhuollossa. Puusta visioidaan tulevaisuuden uusiutuvaa raaka-ainetta, jota käytetään niin pakkausmateriaaleissa kuin tekstiileissäkin.

PulPaper Conference esittelee uusiutuvaan puuraaka-aineeseen perustuvia ratkaisuja fossiilisten materiaalien korvaajana. Ruotsalainen start up- yritys Cellutech paljastaa, millaisia uusia materiaaleja yritys parhaillaan kehittää puusta. Lisäksi käydään läpi biomuovin tämänhetkistä kehitystä. Yritys-casena esitellään suomalainen pakkausalan startup-yritys Sulapac, joka on hyvä esimerkki nokkelasta pakkaussuunnittelusta. Kosmetiikkatuotteille kehitelty, puusta valmistettu pakkausmateriaali tekee ekologisuudesta luksusta. Kilpailuetu syntyy siitä, että Sulapac kykenee kilpailemaan vastaavien muovista tehtyjen pakkausmateriaalien kanssa hintatasossa, ja materiaalia on mahdollista massatuottaa samoilla välineillä kuin muovia.

PulPaper Conferencessa käsitellään myös metsien biomassan käyttöä ja ilmastonmuutoksen hallinnointia. Puheenvuoroissa käydään läpi alaan liittyviä säännöksiä EU-tasolla sekä pohditaan biomassan saatavuutta ja siihen liittyvää politiikkaa.

Biomateriaalit 3D-tulostuksessa

PulPaperin yhteydessä järjestetään myös 3D Printing of Biomaterials -seminaari. Tulostusmateriaalien osalta biomateriaalien kehittäminen antaa paljon mahdollisuuksia selluloosan uudenlaiselle, lisäarvoiselle käytölle. Biomateriaalien 3D-tulostus tarjoaa yrityksille tavan tehdä materiaalia säästäviä, kustannustehokkaita ja räätälöityjä tuotteita, jotka ovat ympäristön kannalta kestävällä pohjalla. Seminaarissa kuullaan lupaavia esimerkkejä muun muassa selluloosapohjaisista eristemateriaaleista.

PulPaperin näyttelyyn on maksuton sisäänpääsy. Ilmoittautuminen maksullisiin ohjelmakokonaisuuksiin - PulPaper Conference, Business Forum ja 3D Printing of Biomaterials - on käynnissä osoitteessa www.pulpaper.fi. Lisäksi tarjolla on kaksi ekskursiota alan edelläkävijäyrityksiin. Vierailut Metsä Groupin Äänekosken uudelle biotuotetehtaalle ja Kotkamillsin kartonkitehtaalle järjestetään 31.5.–1.6.

Tietoa ja tilastoja

[Metsäteollisuustuotteiden osuus Suomen viennistä on noin 20 prosenttia, ja metsäalan menestys on Suomelle tärkeää. Metsäteollisuus on merkittävä työllistäjä erityisesti maakunnissa – se työllistää suoraan noin 41 000 henkilöä ja välillisesti noin 140 000 henkilöä. Suomessa on 49 paperi- ja sellutehdasta ja yli 200 teollista sahalaitosta, paneelitehdasta ja muita puutuotteita valmistavaa yritystä. Nykyiset tuotteet ovat liiketoiminnan perusta myös tulevina vuosina, sillä uuden sukupolven paperi-, pakkausmateriaali- ja puutuotteita kehitetään jatkuvasti. Lisäksi nykyisten tuotteiden rinnalle kehitetään uusia biotaloustuotteita ja uusia liiketoimintoja. Biotalouden myötä syntyy uusia yrityksiä, työpaikkoja ja vaurautta.].

Metsäteollisuutta monipuolisesti käsittelevät tapahtumat PulPaper, PacTec ja Wood & Bioenergy järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 29.–31.5.2018. Edellisen kerran tapahtuma järjestettiin vuonna 2014. Silloin kävijöitä oli yhteensä 70 eri maasta. Näyttelyssä on mukana noin neljäsataa yritystä, kävijöitä odotetaan paikalle 10 000.

Kuvateksti: Stora Enso edistää kestävää metsien hoitoa huolehtimalla metsien hyvinvoinnista ja tuottavuudesta, taistelemalla ilmastonmuutosta vastaan ja suojelemalla luonnon monimuotoisuutta. Samalla varmistetaan uusiutuvien luonnonvarojen saatavuus pitkällä aikavälillä.

www.pulpaper.fi  #pulpaper2018

Lisätiedot: Tiedottaja Riikka Luomanpää, Messukeskus, 050 540 4231, riikka.luomanpaa@messukeskus.com

 

 

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Image result for messukeskus logo

Messukeskus Helsinki,

Finland, tel. +358 40 450 3250,

PL 21, 00521 Helsinki,

asiakaspalvelu@messukeskus.com

Publications