PulPaper katsoo innovaatioiden kautta tulevaisuuteen

/ins  PulPaper kerää maailman parhaat metsäteollisuuden asiantuntijat Helsinkiin ensi keväänä digitalisaation, biojalostamoiden kehittämisen ja läpimurtoinnovaatioiden ääreen. Seminaareissa nähdään kansainvälisiä huippupuhujia muun muassa Japanista ja Pohjois-Amerikasta sekä joukko nimekkäitä kotimaisia yritysjohtajia ja tutkijoita. PulPaper 2018 järjestetään Messukeskuksessa 29.-31.5.

Tapahtuman teema on ”Visit tomorrow today”. Se viittaa uusiin innovaatioihin ja teknologioihin, joita hyödyntämällä metsäteollisuus kehittyy digitaalistuvassa maailmassa. Tapahtuman yhteydessä järjestetään 30.–31.5. kaksipäiväinen Pulpaper Conference -huippuseminaari, johon on kiinnitetty esiintyjiksi 40 kotimaista ja kansainvälistä asiantuntijaa, tutkijaa ja yritysten edustajaa. Konferenssi koostuu kaikille yhteisistä key note -puheenvuoroista ja vapaasti valittavissa olevista, teemoitetuista konferenssiosuuksista.

Key note -puhujana kuullaan Uppsalan yliopiston nanoteknologian professori Maria Strömmeä, joka visioi näkymiä innovatiivisista tulevaisuuden tuotteista. Toisen key note -puheenvuoron pitää tuleva Metsä Groupin toimitusjohtaja Ilkka Hämälä, joka kertoo, miten Äänekosken uusi biotuotetehdas integroi perinteisen selluteollisuuden ja uusien biotuotteiden valmistamisen.

Yhteisten key note -puheenvuorojen jälkeen on mahdollisuus valita mielenkiintoisista, samaan aikaan järjestettävistä teemoitetuista konferenssiosuuksista. Niiden aiheita ovat muun muassa alan läpimurtoinnovaatiot, biojalostamojen kehittäminen, kuluttajakäyttäytymisen muutos ja digitalisaation mahdollisuudet. Tutkijat esittelevät ajankohtaisia tutkimustuloksia, ja yritysten edustajat kertovat innovaatioiden hyödyntämisestä liiketoiminnassa.

Uudistuksilla tehoa ja tuottavuutta

Yksi teemaseminaareista kiertyy uudistuksien ympärille – mitä ovat koko alaa uudistavat isot innovaatiot ja miten niitä hyödynnetään. Stora Enson tuotekehitysjohtaja Heiner Grussenmeyer esittelee tutkimushanketta, jossa etsitään läpimurtoteknologiaa kemiallisen massan valmistamiseen. Aalto-yliopiston professori Tapani Vuorinen puolestaan kertoo uudesta, kehitteillä olevasta katalyyttisestä valkaisumenetelmästä, joka toisi toteutuessaan merkittäviä kustannussäästöjä.

– Kotimaiset innovaatiot parantavat suomalaisten yritysten imagoa ja mahdollisuuksia pärjätä kansainvälisessä kilpailussa. Sellunvalmistuksen teknologian kehittämisessä Suomen asema on ollut pitkään vahva. Toteutuessaan katalyyttinen valkaisu voi alentaa merkittävästi valkaisuprosessin pääoma- ja käyttökustannuksia tehostamalla moninkertaisesti valkaisussa tapahtuvia kemiallisia reaktioita. Myös selluteollisuuden toimittajat hyötyvät tästä kehityksestä pystyessään paremmin vastaamaan asiakkaittensa tarpeisiin, toteaa Aalto-yliopiston puunjalostuksen kemian professori Tapani Vuorinen.

Toisena uudistuksiin liittyvänä kattoteemana on uusien biojalostamojen konseptien kehittäminen. Lakeheadin yliopiston professori Lew Cristopher analysoi, millaisia mahdollisuuksia uusiin biojalostamokonsepteihin siirtyminen yrityksille tarjoaa. Aalto-yliopiston puunjalostustekniikan professori Olli Dahl puolestaan arvioi Keminjärvelle suunnitellun uuden biojalostamon liiketoimintamahdollisuuksia ja norjalaisen Borregaardin kehitysjohtaja Gisle Løhre Johansen esittelee norjalaisen vastaavan laitoksen toimintaa.

Asiakaskäyttäytymisen muutos ja digitalisaatio

Digitalisaatio ja sen vaikutukset teollisuuteen nousee yhdeksi seminaariteemaksi. Tanskalainen tulevaisuustutkija Rolf Ask Clausen analysoi, miten digitalisaatio ja teknologian kehitys muuttavat yritysten liiketoimintamalleja. Petri Vasara Pöyryn BioFutures-yksiköstä arvioi, miten digitalisoituminen vaikuttaa metsäteollisuuden yrityksiin. Tämän teeman käytännön yritysesimerkit tulevat pakkausteollisuudesta ja media-alalta.

Digitalisaatio ja innovaatiot näkyvät myös osastoilla, joissa uusimmat käytännön sovellukset ovat esillä asiakkaille. Pöyryn osastolla esitellään sekä digitalisaation että uusien innovaatioiden tuomia uusia toimintamahdollisuuksia kattaen koko arvoketjun.

– Toimiessamme enemmän ja enemmän verkostoituneessa ympäristössä odotamme myös PulPaperissa tapaavamme entistä laajemman kävijäkunnan, jossa yhdistyvät sekä teollisuusalan toimijat että teknologiatoimittajat ja start-up yritykset useilta eri toimialoilta digitalisaatiosta edistyksellisiin teknologiainnovaatioihin, kertoo Marika Hahtala, Pöyryn myynti- ja markkinointijohtaja.

Digitalisaation teemaa syvennetään vielä lisää, kun Siemensin toimitusjohtaja Janne Öhman esittelee VTT:n kanssa yhteisprojektina tehtävää metsäteollisuuden digitalisointihanketta ja johtaja Satu Kiiskinen Tieto Oy:stä kertoo, millaisia mahdollisuuksia big datan ja teollisen internetin käytöllä on metsäteollisuudessa.

Metsäteollisuutta monipuolisesti käsittelevät tapahtumat PulPaper, Wood, PacTec Helsinki ja Bioenergy järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä 29.-31.5.2018. PulPaper on kansainvälinen metsäteollisuuden tapahtuma, johon kuuluvat näyttely, seminaarit ja muu ohjelma, iltaohjelma ja vierailut suomalaisille tehtaille. Näyttelyssä on mukana noin neljäsataa yritystä, kävijöitä odotetaan paikalle noin 14 000. Maksullinen PulPaper Conference järjestetään 30.–31.5. Lisäksi PulPaper-tapahtuman yhteydessä järjestetään 29.5. maksullinen Business Forum -seminaari ja 3D Printing of Biomaterials-tapahtuma sekä alan ammattilaiset kokoava iltajuhla 30.5. Näyttelyalueella on päivittäin maksuttomia tietoiskuja. Vierailut Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalle ja Kotkamillsin kartonkitehtaalle järjestetään 31.5.–1.6.

www.pulpaper.fi  #pulpaper

Lisätiedot: Tiedottaja Riikka Luomanpää, Messukeskus, 050 540 4231, riikka.luomanpaa@messukeskus.com

Toimitusjohtaja Antti Lindqvist, Puunjalostusinsinöörit ry, 040 725 2543, antti.lindqvist@puunjalostusinsinoorit.fi

 

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Image result for messukeskus logo

Messukeskus Helsinki,

Finland, tel. +358 40 450 3250,

PL 21, 00521 Helsinki,

asiakaspalvelu@messukeskus.com

Publications