Optimalizace udržitelnosti zvyšuje úspory energie o 30 %

/ins Optimalizace udržitelnosti přinesla mlékárně obrovské úspory

Zjistěte, jak zvýšit úspory energie o 30 %

Turecký producent mléka a mléčných výrobků Yörükoğlu Süt s pomocí optimalizace procesů dokázal výrazně zlepšit udržitelnost a s tím i své finanční výsledky. Firma se rozhodla vyřešit své problémy s čerpadly od jiné firmy tím, že se obrátila na svého dodavatele obalů a partnera na úrovni Alfa Laval Global Alliance, společnost Tetra Pak.
 
To, co začalo jako rutinní návštěva zástupců Alfa Laval ve zpracovatelském závodě mlékárny, se nakonec proměnilo v dlouhodobé partnerství zaměřené na udržitelná řešení. S pomocí optimalizačního nástroje Alfa Laval Joules doporučil odborník společnosti Alfa Laval výměnu stávajících čerpadel za čerpadla Alfa Laval LKH. Díky tomu byla prodloužena doba provozu, sníženy náklady, zvýšeny úspory energie a zlepšen profil mlékárny z hlediska udržitelnosti.


Přečtěte si celý článek
Kdo zde byl hrdinou udržitelnosti?

Odstředivé čerpadlo Alfa Laval LKH, které nabízí až o 30 % větší úspory energie oproti ostatním prémiovým čerpadlům. Produkt LKH je jen jedním z mnoha způsobů, kterými firma Alfa Laval zlepšuje udržitelnost provozu zákazníků.
 
Co může optimalizace udržitelnosti Alfa Laval udělat pro vás?

Výrazně snížit spotřebu energie a vody a zároveň minimalizovat odpad a zlepšit hospodářské výsledky – bez ohledu na váš obor činnosti nebo konkrétní použití. Dobré pro vaše podnikání. Dobré pro životní prostředí. Dobré pro planetu.

Ozvěte se nám
Odstředivé čerpadlo LKH

Optimalizovaná konstrukce a prémiový motor odstředivých čerpadel Alfa Laval LKH nabízejí velkou energetickou účinnost.
Přečtěte si více
https://www.alfalaval.cz/produkty/doprava-kapalin/cerpadla/odstrediva-cerpadla/lkh/

Mixproof Valve snižuje náklady na CIP

Čistící proces s Alfa Laval Mixproof Valve s ThinkTop snižuje náklady na roztok CIP až o 90 %
Přečtěte si více
https://www.alfalaval.com/industries/food-dairy-beverage/cut-cip-liquid-costs-with-optimized-valve-cleaning-process/

Alfa Laval ve zkratce
Alfa Laval je významným světovým dodavatelem specializovaných výrobků a technologických řešení založených na třech klíčových technologiích – přenosu tepla, separaci a manipulaci s kapalinami.

Zařízení, systémy a služby společnosti jsou určeny k tomu, aby umožnili zákazníkům optimalizovat výkonnost jejich technologických procesů. Pomáhají ohřívat, chladit, separovat a dopravovat látky v průmyslových odvětvích produkujících např. potraviny, nápoje, chemické a petrochemické látky, léčiva, škrob, cukr a etanol.

Výrobky Alfa Laval se používají také v elektrárnách, na lodích, při těžbě ropy a zemního plynu, ve strojírenských podnicích, v důlním průmyslu, na čištění odpadních vod a také na vytápění a chlazení v budovách.

Celosvětová organizace Alfa Laval úzce spolupracuje se zákazníky v téměř 100 zemích světa. Na globálním trhu jim pomáhá být vždy o krok napřed.

www.alfalaval.cz

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications