Je to tak snadné: zkraťte dobu čištění o 70% a provozní náklady až o 80%!

/ins  Účinné a úsporné čištění

Účinné čištění je zásadní pro zajištění integrity produktu, produktivity a ziskovosti v celém potravinářském průmyslu. Výběrem vhodného čisticího zařízení můžete snížit náklady na vodu, chemikálie, energie, ale i zkrátit dobu čištění mezi dvěma výrobními cykly.

 

Nyní je možné provést výměnu i přes malé otvory v nádrži

Již tak široký sortiment rotačních tryskových hlavic Alfa Laval jsme nedávno doplnili o tři rotační tryskové hlavice GJ A2, GJ A6 a

GJ PF FT. Tím dostáváte příležitost instalovat rotační tryskové hlavice i skrze menší otvory v nádržích jako 3" nebo 4", i tam, kde se dnes běžně montují statické mycí koule a rotační mycí koule. Při výměně za některou ze tří menších tryskových hlavic nemusíte upravovat nádrž, což znamená nižší náklady na instalaci.

 Snadný přechod ze statických mycích koulí

V případě nutnosti zvýšení účinnosti čištění je snadné vyměnit vaše statické mycí koule za GJ rotační tryskové hlavice Alfa Laval. Jednoduše vyjměte mycí kouli a vyměňte ji za novou rotační tryskovou hlavici, která používá způsob čištění zajišťující dynamickou a efektivní distribuci vody po celé vnitřní ploše nádrže. Vysoká mechanická síla vytvářená silným proudem vody účinně odstraňuje zbytky produktů a zajišťuje tak nejlepší podmínky potřebné k hygienické výrobě. 

 Rotační tryskové hlavice čistí nádrže o 70% rychleji než statické mycí koule. Díky rychlejšímu čištění mají nižší spotřebu vody a chemikálií, čímž snižují provozní náklady až o 80%.  Rotační tryskové hlavice zajišťují výjimečnou účinnost čištění, lepší a bezpečnější kvalitu koncového produktu a vyšší celkový výkon pro všechny hygienické aplikace.

 

Použitím zařízení na čištění nádrží Alfa Laval získáte ...

• rychlejší čištění = větší využitelnost výrobního zařízení

• účinnější čištění = minimalizace rizika ztráty produktu z důvodu kontaminace

• dynamické čištění = snížení spotřeby vody a chemikálií

• automatizované čištění = ověřený proces zajišťující vysokou kvalitu produktu

• rychlá návratnost = často méně než 1 rok díky nízkým provozním nákladům

 

Alfa Laval ve zkratce

Alfa Laval je významným světovým dodavatelem zařízení jako jsou zejména výměníky tepla, výměníkové stanice, vzduchové chladiče, separátory, dekantační odstředivky, membránová filtrace, čerpadla, ventily, vybavení nádrží

a filtry. Naše zařízení, systémy a služby optimalizují výkonnost technologických procesů našich zákazníků.

Pomáháme ohřívat, chladit, separovat a dopravovat látky, jakými jsou např. olej, voda, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.

Naše celosvětová organizace úzce spolupracuje se zákazníky v téměř 100 zemích světa. Pomáhá jim být vždy o krok napřed.

 

Kontakty

Aktuální kontakty společnosti Alfa Laval a seznam autorizovaných distributorů a servisních partnerů získáte na webových stránkách www.alfalaval.cz

 

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval's head office is:

Visiting address:

Alfa Laval Corporate AB
Rudeboksvägen 1
SE-226 55 Lund
Sweden
Tel: +46 46 36 65 00
Fax: +46 46 32 35 79

Mailing address:

Alfa Laval Corporate AB
PO Box 73
SE-221 00 Lund
Sweden

Publications