Ny svensk teknik för att stödja en grönare återhämtning i flygindustrin

/ins  Flygning är som kappsegling: det handlar om att använda de bästa vindarna och undvika ogynnsamma luftströmmar. För att flygbolagen ska kunna använda de gynnsamma vindarna fullt ut finns den nu en ny väderoptimeringstjänst tillgänglig som visar exakt hur vinden blåser och var det finns dåligt väder i atmosfären. Med denna kunskap kan flygbolagen spara hundratals ton bränsle per månad vilket också innebär mindre utsläpp.

 Det bästa med den nya optimeringstjänsten, levererad av AVTECH Sweden, är att flygbolagen inte behöver göra några investeringar för att använda den. Alla beräkningar görs på marken och bara en liten mängd data laddas upp till redan existerande utrustning ombord.

  Lågprisbolaget Norwegian är känt som ett av de mest bränsleeffektiva flygbolagen i världen. Företaget började även använda sig av AVTECHs tjänster tidigt, inklusive verktyg för att optimera stignings-, planflykts- och nedstigningsfasen på alla deras flygningar.

 "Genom att optimera de olika faserna i en flygning kan vi enkelt undvika onödig användning av motorerna, vilket innebär bränslebesparingar", säger Norwegian-piloten och projektledaren Stig Patey. "Bara genom att flyga smartare har vi räknat en genomsnittlig bränslebesparing på 22 kg per flygning endast i nedstigningsfasen och ungefär 1.6% i planflyktsfasen."

 Vid första anblick kanske det inte låter så mycket, men med de 4,4 miljarder passagerarflygningar som genomfördes över hela världen 2018, före covid-19, kunde den totala bränslebesparingen i flygindustrin under ett normalt år utan pandemi vara mer än 1,24 miljoner ton per år. En besparing som motsvarar det årliga koldioxidutsläppet för cirka 300 000 svenska hushåll.

 Idag ser det väldigt annorlunda ut när många flygbolag har tvingats att kraftigt minska sin verksamhet på grund av pandemin och för att överleva denna period. Med dessa besparingar i åtanke, och när resesituationen börjar återgå till det normala, är denna nya teknik från AVTECH ett utmärkt verktyg för att återvända som ett smartare och grönare flygbolag. Både bränslebesparingar och kraftigt minskade utsläpp uppnås med väldigt liten ansträngning från flygbolagens sida.

 ”De besparingar vi har uppnått är en bra affär för oss och goda nyheter för miljön”, säger Patey. "Det bästa är att vi inte behövde investera i någon ny utrustning ombord för att uppnå besparingarna, eftersom alla beräkningar levereras som en tjänst individuellt till alla flygplan."

 

Till priset av en kopp kaffe

 Bland AVTECHs andra kunder finns till exempel Southwest Airlines, Easyjet och Eurowings. David Rytter, VD för AVTECH, är säker på att fler flygbolag kommer att ansluta sig till dessa tjänster nu när portföljen har utvidgats till att omfatta alla faser av flygningen och visat sig leverera som förväntat.

 ”Kostnaden per flygning för vädertjänsten är ungefär som kostnaden för en kopp kaffe, medan besparingen är mycket större, så prislappen borde inte vara ett hinder”, säger Rytter. ”Flygbranschen är dock i allmänhet konservativ och skeptisk till nya idéer. Men vi pratar med flera intresserade flygbolag och jag är övertygad om att våra tjänster kommer att ses som ett enkelt sätt för flygbolagen att bli mer effektiva och miljömedvetna. För att ytterligare sänka tröskeln erbjuder AVTECH även en gratis testperiod med resultatgaranti.”

 AVTECHs tjänster har inte kommit ur det blå. Företaget startade som ett flygforskningsinstitut för nästan 30 år sedan och är nu noterat på Nasdaq First North i Stockholm. En kärnkomponent i företagets tjänster är högupplöst väderdata som tillhandahålls av Met Office i Storbritannien.

 "Eftersom vi har tillgång till högupplöst data via ett unikt API är vi den enda optimeringsjänsten som kan erbjuda en fyrdimensionell väderprognos med en noggrannhet på 10 km, jämfört med det globala standardflygvädret på 140 km", säger Rytter. "Det betyder att varje enskild flygning kan spara bränsle och minska utsläppen genom att dra nytta av de bästa vindarna längs rutten, precis som en segelbåt som söker den bästa vinden till sjöss."

 

Rubrik (bildtext):

Bild 1: Flygbolag kan vinna enorma bränslebesparingar genom att låta nya optimeringstjänster som utvecklats av AVTECH Sweden hjälpa flygplan att undvika ogynnsamma vindar i atmosfären. Det behövs ingen dyr ny hårdvara i flygplanen - alla beräkningar görs på marken och data laddas enkelt upp till flygplanens befintliga utrustning ombord. Image från norwegian.com

Bild 2: Pilot matar in vinduppgifter i flygdatorn

 

För mer information, vänligen kontakta

David Rytter

AVTECH Sweden AB
+46 (0)8 544 104 80
David.rytter@avtech.aero

 

Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på̊ NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB till bolagets Certified Adviser, tel: 08-121 576 90 och e-postadress certifiedadviser@redeye.se. Web: www.avtech.aero

 

Flygning är som kappsegling: det handlar om att använda de bästa vindarna och undvika ogynnsamma luftströmmar. För att flygbolagen ska kunna använda de gynnsamma vindarna fullt ut finns den nu en ny väderoptimeringstjänst tillgänglig som visar exakt hur vinden blåser och var det finns dåligt väder i atmosfären. Med denna kunskap kan flygbolagen spara hundratals ton bränsle per månad vilket också innebär mindre utsläpp.

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

 

Company Information

AVTECH Sweden Logo


AVTECH Sweden AB (publ)

Färögatan 33, 24th floor
164 51 Kista, Sweden
Phone: +46 (0) 8-544 104 80
Fax: +46 (0) 8-544 104 89
info@avtech.aero
sales@avtech.aero
www.avtech.aero

Press contact

AVTECH Sweden CEO Christer Fehrling

Christer Fehrling
Phone: +46 (0) 8 544 104 80

christer.fehrling@avtech.aero

     Via social media

Company Information

AVTECH Sweden Logo


AVTECH Sweden AB (publ)

Färögatan 33, 24th floor
164 51 Kista, Sweden
Phone: +46 (0) 8-544 104 80
Fax: +46 (0) 8-544 104 89
info@avtech.aero
sales@avtech.aero
www.avtech.aero

Press contact

AVTECH Sweden CEO Christer Fehrling

Christer Fehrling
Phone: +46 (0) 8 544 104 80

christer.fehrling@avtech.aero

     Via social media

About AVTECH Sweden

AVTECH develops products and services for the global aviation industry; e.g. airlines, airports, aviation authorities, technology companies and aircraft manufacturers.

By using AVTECH’s products and services, each individual flight as well as the entire airline operation can be optimized in terms of cost, noise and emission, efficiency, punctuality and safety. AVTECH's Services

AVTECH - The modern weather uplink solution, delivered to the cockpit via ACARS or wifi. Based on a unique
Met Office (UK) 10KM global aviation weather model.

AVTECH brings unique weather solutions to the aviation community, giving airline customers a possibility to improve efficiency, safety and comfort.

AVTECH’s services are simple for airlines to deploy, requiring no effort from an airline’s IT department.

AVTECH Sweden's Aventus

AVENTUS – Increased flight efficiency and automation real-time through optimized FMC wind and temperature input.


AVTECH Sweden's Sigma

SIGMA – Improved cockpit decision support through uplinking of weather hazard information (High-res turbulence, SIGMETS, station weather etc.) real-time in a pilot friendly format.


AVTECH Sweden's ProFlight

proFLIGHT – EFB tablet app providing pilots with AVTECH’s unique weather briefing information in a visual and easily readable format, before or during the flight. 

Publications