Nytt förpackningsmaterial från Walki skyddar livsmedel mot skadliga mineraloljor

/INS. Många förpackade livsmedel innehåller mineraloljor, vilka är potentiellt skadliga för människor vid förtäring. Walki har utvecklat ytbeläggningen MOST (Mineral Oil Safe Technology) som effektivt håller mineraloljan borta från livsmedel.

”Mineralolja innehåller aromatiska kolväten som är särskilt skadliga för människan eftersom våra kroppar inte kan bryta ned dem. När vi äter mat som innehåller sådana aromatiska kolväten som finns i mineralolja lagras de i kroppen”, säger Mirka Nevala, VP Business Development på Walki.

Mättade kolväten och aromatiska kolväten är vanligt förekommande i industrifärger och används ibland i tryckfärger för förpackningsmaterial. Särskilt torrvaror löper stor risk att utsättas för mineraloljekontaminering från återvunna, fiberbaserade förpackningsmaterial enligt en studie som publicerats av dr Koni Grob et al. och schweiziska livsmedelsverket.

Walki har utvecklat Walki Pack MOST (Mineral Oil Safe Technology), en polymerbarriär som ger det bästa skyddet i sitt slag mot mineraloljekontaminering. Förpackningslösningen kan limmas, förslutas och återvinnas, och ger ett säkert polymerbaserat skydd mot mineraloljekontaminering. Den stänger dessutom ute fett och vatten.

Walki Pack MOST skapar även en barriär mot andra oönskade substanser, som bensofenon, bisfenol A, diisopropylnaftalen och mjukgörare, som kan finnas i återvunna fibrer. Dessutom förhindrar den korsföroreningar från andra transportförpackningar. Walki Pack MOST är godkänd för direktkontakt med livsmedel enligt EG-direktiv 10/2011.

”Den här barriären ger livsmedelsförpackningsbranschen en lösning på de ökande problemen med kontaminerade livsmedel,” säger Stefan Erdmann, Technical Service & Development Manager för Walkis barriärkartongprodukter. ”Livsmedelsföretag och varumärkesägare som inför mineraloljesäkrade förpackningsmaterial visar hur viktigt det är för dem att leverera säkrare livsmedelsprodukter till konsumenterna.”

Effektiviteten hos WALKI Pack MOST har bekräftats av oberoende forskningsinstitut som VTT i Finland och Innoform i Tyskland, liksom av experten dr Rainer Brandsch från MDCTec Systems GmbH.

I dag finns inga EU-standarder som reglerar mättade kolväten och aromatiska kolväten i livsmedel, men det är många regeringar som arbetar på en ny lagstiftning. I Tyskland kan sådana lagar träda i kraft redan 2016 och banar då troligen väg för reglering av användandet av mineralolja i hela EU.

Bildtext: Det finns en betydande risk att mineralolja överförs från återvunna, fiberbaserade förpackningsmaterial till livsmedel. © Walki Group Oy

För mer information, kontakta:

Leif Frilund
Verkställande direktör
tel. +358 40 354 3330
E-post: leif.frilund@walki.com

Rune Skåtar
Director, Development & Innovations
Tel. + 358 40 585 2650
E-post: rune.skatar@walki.com

Walki i korthet

Walki Group är en ledande tillverkare av tekniska laminat och förpackningsmaterial. Vi är specialiserade på tillverkning av fiberbaserade, intelligenta multilaminatprodukter för marknader som sträcker sig från energibesparande isoleringslaminat och byggmembran till barriärförpackningar. Walki har fabriker i Finland, Tyskland, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Ryssland och Kina. Företaget sysselsätter cirka 900 personer och den årliga nettoomsättning ligger på över 300 miljoner euro. www.walki.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications