WALKI BIOMASS COVER: LÄTTANVÄNT TÄCKPAPPER GER TORRARE OCH ENERGIEFFEKTIVARE ENERGIVED

Avverkningsrester är en billig och lättillgänglig biobränslekälla, men för att höja energiinnehållet måste groten först torka på marken och kan därefter ännu förvaras i högar i flera månader. För att skydda högarna för regn, snö och is har Walki utvecklat ett pappersbaserat, vattentätt täckmaterial som kan flisas och brännas tillsammans med avverkningsresterna.

Betydelsen av biobränslen ökar globalt på grund av strängare utsläppsgränser. Intresset för virkesbaserat biobränsle ökar också av den anledningen att det har utvecklats nya förbränningstekniker som lämpar sig för fasta biobränslen.

Vid första ögonkastet ser inte Walkis biobränsleomslag särskilt högteknologiskt ut, men det är en sinnrik uppfinning som avsevärt ökar energiinnehållet i groten. Själva täckpappret är ett fyra meter brett laminat som huvudsakligen tillverkas av förnybara naturfibrer. Det skyddar högens översida men lämnar sidorna öppna så att fukten kan avdunsta.

Ett mycket tunt plastskikt gör omslaget både vattentätt och starkt, men tack vare plastskiktets egenskaper kan omslaget flisas tillsammans med groten och användas som bränsle.

– Biobränsleomslaget är redan i dagsläget det bredaste på marknaden och vår produktion har kontinuerligt ökat. Som bäst utvecklar vi också en sex meter bred version som kan täcka ännu bredare grotvältor och högar av andra vedbaserade biobränslen, säger Product Line Manager Hannu Nieminen på Walki.

Förutom att överdraget skyddar groten från vatten och snö hindrar den också högarna från att förvandlas till en isklump som är svår att hantera och som har ett lågt energivärde.

– Fenomenet är bekant för alla som har staplat ved utomhus och glömt att täcka över vedhögen. På vintern är veden isig och tung och producerar mycket mindre värme än torr brasved, säger Nieminen.

I takt med miljön

Finland och Sverige är pionjärer då det gäller energived, men eftersom energieffektivitet och biobränslen är rykande aktuella i dag ökar intresset för tekniken också på andra håll i världen.

– Energived är i många länder en nästan outnyttjad, miljövänlig energiresurs. Vår produkt maximerar avverkningsavfallets energiinnehåll; mätningar visar att omslaget kan öka torrsubstansen i groten med så mycket som 15 procent.

I Finland är huvudförsäljaren av Walkis biomassöverdrag Uittokalusto Oy, som ägs av Grube KG Forstgerätestelle från Tyskland. Företaget har sålt omslaget i ungefär fem års tid och säljchef Ilkka Leskinen berättar att kunderna är nöjda. De huvudsakliga kunderna är de stora finländska skogsbolagen och deras underleverantörer.

– Omslaget är lätt att rulla ut med samma skotare som samlar in groten i skogarna. Våra kunder är nöjda både med omslagets effekt och med hur lättanvänd produkten är./ins


Walki i korthet

Walki Group är en ledande tillverkare av tekniska laminat och förpackningsmaterial med skyddsfunktioner. Företaget är specialiserat på fiberbaserade och intelligenta multilaminat inom ett brett spektrum av områden, från energisparande laminat till barriärförpackningar. Walki Group har fabriker i Finland, Sverige, Tyskland, Polen, Storbritannien och Kina. Gruppen har omkring 1 000 anställda och omsätter 300 miljoner euro.


Bildtext 1:

Avverkningsrester som skyddas Med Walkis biobränsleomslag blir torrare än oskyddad grot.
© Walki Group

Bildtext 2:


Walkis biobränsleomslag är lättanvänt. Det rullas ut med samma skotare som används vid insamlandet och kan flisas ihop med groten.
© Walki Group

För tilläggsinformation, vänligen kontakta:

Walki Group
Hannu Nieminen
Product Line Manager

Tel: + 358 (0)205 36 3006
Fax: + 358 (0)205 36 9018
Mobiltel: + 358 (0)400 620 427
E-post: hannu.e.nieminen@walki.com

Walki Group
Tommi Lehikoinen
Business Development Manager

Tel. +358 (0)205 36 3070
Fax: +358 (0)205 36 9018
Mobiltel: +358 (0)40 584 2324
E-post: tommi.lehikoinen@walki.com

www.walki.com

Press release images


© Walki Group

© Walki Group

© Walki Group

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications